Sessió 13/2018

15/04/2019 | ENF
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Acta Consell de Departament. CD 13/2018

Resum i acords

  1. Aprovació de l'acta i resum del Consell de Departament nº12 celebrat el 13 de novembre de 2018.
  2. Aprovació de la proposta de creació d'un seminari internacional i interuniversitari sobre lactància materna en modalitat virtual entre universitats UNER-UJI.
  3. Votació dels assumptes relacionats amb les propostes de la Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat:
    • Es rebutja la proposta de càrrega docent del 98% dels departaments universitaris i la creació d'una borsa permanent per a cobrir períodes d'incapacitat laboral temporal. Sent la proposta del departament el compliment de la taxa estipulada actualment del 96% de càrrega docent per tots els departaments i la no creació d'una borsa permanent.
    • Es rebutja qualsevol modificació de la proposta de reducció o eliminació de reducció de crèdits.
  4. S'aprova la distribució del pressupost per a l'any 2019.
  5. Aprovació de renovació per a impartir cursos de postgrau propis per al curs 2019/2020
Informació proporcionada per: Unitat Predepartamental d'Infermeria