Sessió 6/2018

25/09/2018 | ENF
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Acta Consell de Departament. CD 6/2018

Resum i acords

  1. Aprovació de l'acta i el resum, nº 5  pertanyent al dia 22 de maig de 2018.
  2. Aprovació de la composició del tribunal de contractació de les places de caràcter ordinari i extraordinari d'Ajudant Doctor tipus II, Ajudant Doctor tipus I, Ajudant i professor Associat Assistencial per al curs 2018/2019.
  3. Aprovació si escau del perfil de contractació d'un Ajudant Doctor tipus I.

Diplomat/a i/o Graduat en infermeria. Cures d'infermeria en pacients Oncològics i Pal·liatius. Requisit Valencià (C1)

  1. No existint més assumptes d'interès es tanca la sessió a les 10.08 hores.
Informació proporcionada per: Unitat Predepartamental d'Infermeria