Sessió 3/2018

04/05/2018 | ENF
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Acta Consell de Departament. CD 3/2018

Resum i acords

  1. Aprovació de l'acta nº2/2018 pertanyent al dia 14 de març de 2018.
  2. Informació del POD amb 120 estudiants i amb 60 estudiants per al curs acadèmic 2018/2019
  • S'informa de les baixes laborals de 2 professors i d'1 reducció de contracte.
  • Reducció de 15,9 crèdits per al curs 2018/2019
  • Sol·licitud d'1 Ajudant al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.
  1. El consell de departament, no aprova les mesures adoptades en la despesa en fotocòpies adoptat per l'adreça de departament.
  2. Altres aspectes d'interès
  • Compra de l'accés lliure al Manual Tortora a través d'e-book

 

Informació proporcionada per: Unitat Predepartamental d'Infermeria