Sessió 2/2018

03/05/2018 | ENF
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Acta Consell de Departament. CD 2/2018

Resum i acords

Aprovació de l'acta nº 1/2018 del 11 de gener de 2018.

1. Informe de direcció

       a. Incorporació de professorat en el segon semestre de caràcter extraordinari, contractació d'un professor associat laboral i d'un professor associat assistencial.

       b. Ampliació de matrícula per al curs acadèmic 2018/2019, acceptant un total de 120 estudiants en el primer curs del grau en infermeria.

2. Informe de direcció, aspectes econòmics:

       a. Partida pressupostària de biblioteca:

  •   Adquisicions bibliogràfiques (data límit per a demandas octubre)
  •   4 accessos simultanis a CINHAL
  •   Accés obert a la revestisca Infermeria Clínica
  •   Accés al portal JoVE (Journal of Visualized Experiments)​

       b. Pressupost Projecte General per a l'any 2018, de 13.853,31€.

       c. Pressupost Pla Estratègic per a l'any 2018, dotació 4.557€.

3. S'aproven les promoció del PDI

      a. Aprovació de la promoció de dos Professors Contractats Doctors.

      b. Aprovació d'una promoció a Professor Ajudant Doctor tipus II.

4. Elaboració del POD i horaris (2018-2019). Criteris

     a. POD. Ordre de prelació d'assignatures, aprovada en Consell de Departament 2/2017 del 20 de febrer de 2017.

     b. Horaris. Conciliació familiar. Solament podran sol·licitar-ho aquelles persones que estiguen a cura de menors de 12 anys o persones majors amb necessitats especials i persones amb discapacitat i que no exercisca treball retributiu (serà necessari documentar aquesta situació). La concessió serà de l'acompliment de les seues tasques docents en horari de 10 a 18 hores.

 
Informació proporcionada per: Unitat Predepartamental d'Infermeria