UJI
Última modificació: 06/04/2016 | Font: EMP

Informació personal

RODRÍGUEZ ARTOLA, ROSA MARÍA
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • Representant CIT
 • Coordinador/a d'Intercanvi
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Coordinador/a del grup d'investigació GETUR - Gabinet d’Estudis Turístics
 • JC1055DD - (964 387120)
 • artola@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-7087-1109
 • Ressenya Personal

  Rosa Mª Rodríguez Artola és professora contractada doctora de Comercialització i Investigació de Mercats a la Universitat Jaume I (Castelló). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València. MBA in European Management per la South Bank University de Londres al Regne Unit. Doctora en Administració d'Empreses i Màrqueting per la Universitat Jaume I de Castelló. Avaluació positiva de dos trams de recerca (sexenni) per part de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (Períodes 2002-2007 i 2008-2014). Autora d'articles en revistes incloses al Journal Citation Report: Journal of Risk Research, Transport Reviews, European Journal of Marketing, Service Industries Journal, Tourism Management, Annals of Tourism Research, Universia Business Review, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa (CEDE). Coautora de dos llibres i diversos capítols de llibre nacionals i internacionals. Participació com a ponent en més de cinquanta congressos nacionals i internacionals. Participació en projectes d'investigació competitius i en contractes d'investigació. Diversos càrrecs de gestió universitària, en l'actualitat coordinadora del Màster Oficial en Màrqueting i Investigació de Mercats.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Administració d'Empreses
  AE1034 - Màrqueting Social i Polític Grau en Administració d'Empreses
  DA0234 - Màrqueting Social i Polític Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  EC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Economia
  FC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Finances i Comptabilitat
  SRB004 - Anàlisi Avançada del Consumidor i la Competència en el Pla de Màrqueting Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  SRB100 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa) Grau en Turisme
  TU0944 - Trabajo de Final de Grado Grado en Turismo  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Environmental Sustainability and the Hospitality Customer Experience: A Study in Tourist Accommodation
  • Miguel Angel Moliner Tena, Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Rosa María Rodríguez Artola. SUSTAINABILITY. Num. 19. Vol. 11. 2019. Científic.

  • User-Generated content sources in social media: A new approach to explote tourist satisfaction
  • Yeamduan Narangajavana Kaosiri, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García. JOURNAL OF TRAVEL RESEARCH. Num. 2. Vol. 58. pp. 253-265. 2019. Científic.

  • The influence of social media in creating expectations. An empirical study for a tourist destination
  • Yeamduan Narangajavana Kaosiri, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García. ANNALS OF TOURISM RESEARCH . Vol. 65. pp. 60-70. 2017. Científic.

  • The antecedent role of personal environmental values in the relationships among trust in companies, information processing and risk perception
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. JOURNAL OF RISK RESEARCH. Num. 8. Vol. 17 . pp. 1019-1035. 2014. Científic.

  • Long-Term Orientation of International Road Transport Firms in Their Relationship with Shipping Companies: The Case of Short Sea Shipping
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola. TRANSPORTATION JOURNAL . Num. 4. Vol. 50 . pp. 346-369. 2011. Científic.

  • Dimensions and antecedents of long-term orientation in firm-supplier relationships
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola. AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. Num. 5. Vol. 26 . pp. 10785-70795. 2011. Científic.

  • Accompanied versus Unaccompanied Transport in Short Sea Shipping betweer Spain and Italy: An Analysis from Transport Road Firms Perpective
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García. TRANSPORT REVIEWS . Num. 4. Vol. 31 . pp. 425-444. 2011. Científic.

  • El proceso de adaptación de las empresas de transporte internacional por carretera al transporte marítimo de corta distancia
  • Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola. INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. Num. 2995. pp. 35-45. 2010. Científic.

  • El efecto made in en la percepción de un producto industrial español en los mercados internacionales
  • Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Miguel Angel López Navarro. UNIVERSIA BUSINESS REVIEW. Vol. 26 . pp. 58-71. 2010. Científic.

  • In Search of a Positioning for Spanish Tile
  • Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig. INTERCERAM. Num. 2-3. Vol. 58 . pp. 145-149. 2009. Científic.

  • Trade Fairs and the Ceramic Sector: a Challenge for the Future
  • Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola, Juan Carlos Fandos Roig. INTERCERAM. Num. 4. Vol. 58 . pp. 224-228. 2009. Científic.

  • Transporte marítimo de corta distancia entre España e Italia: perfil de las empresas usuarias
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García. BOLETIN ICE ECONOMICO. Num. 2961. pp. 45-56. 2009. Científic.

  • Trade fairs and the ceramic sector
  • Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola, Juan Carlos Fandos Roig. TILE TODAY. Num. 16-60. pp. 66-70. 2008. Científic.

  • Relationship Quality: An Emerging Concept. The Case of an Establishment
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 37. pp. 97-121. 2008. Científic.

  • Travel Agency Relationship Quality
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol. ANNALS OF TOURISM RESEARCH . Num. 2. Vol. 34 . pp. 537-540. 2007. Científic.

  • Relationship quality with a travel agency: The influence of the postpurchase perceived value of a tourism package
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol. TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH. Num. 3/4 vol. 7. pp. 194-211. 2007. Científic.

  • La calidad de la relación con una agencia de viajes
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol. ANNALS OF TOURISM RESEARCH EN ESPAÑOL. Num. 1. Vol. 9 . pp. 195-199. 2007. Científic.

  • Perceived relationship quality and post-purchae perceived value
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol. EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING. Num. 11-12. Vol. 41 . pp. 1392-1422. 2007. Científic.

  • Relationship Quality of an Establishment and Perceived Value of a Purchase
  • Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. SERVICE INDUSTRIES JOURNAL. Num. 1-2. Vol. 27 . pp. 151-174. 2007. Científic.

  • El marketing en el sector cerámico
  • Enrique Bigné, Miguel Angel Moliner Tena, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. TECNICA CERAMICA. Num. 345. pp. 825-831. 2006. Científic.

  • Perceived value of the purchase of a tourism product
  • Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel Moliner Tena. TOURISM MANAGEMENT. Num. 27. pp. 394-409. 2006. Científic.

  • Dimensionalidad del valor percibido global de una compra
  • Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol, Javier Sánchez García. REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING ESIC. Num. septiembre. pp. 135-157. 2005. Científic.

  • El país de origen como elemento de ventaja competitiva en el marketing internacional
  • Rosa María Rodríguez Artola. ESIC MARKET. Num. 115. pp. 113-134. 2003. Científic.

  Llibres


  • Turismo: Nuevo paradigma tras la COVID 19. XXIII Congreso Internacional de Turismo Universidad-Empresa
  • Rafael Lapiedra Alcamí, Rosa María Rodríguez Artola. 2020. Edició. Científic. ISBN 9788413787091. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch.

  • XXII Congreso Internacional de Turismo Univerisdad empresa. Turismo eres tú: el valor de las personas
  • Rafael Lapiedra Alcamí, Rosa María Rodríguez Artola. 2020. Edició. Científic. ISBN 9788413366463. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch.

  • XXI Congreso Internacional de Turismo Universidad-Empresa: Turismo y desarrollo en los espacios rurales de interior
  • Rafael Lapiedra Alcamí, Rosa María Rodríguez Artola. 2018. Edició. Científic. ISBN 9788491907992. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Marketing interno: Cómo lograr el compromiso de los empleados
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol. 2014. Autoria. Científic. ISBN 9788436831573. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide.

  • La logística vía marítima del sector cerámico español
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. 2004. Autoria. Científic. ISBN 8480214600. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Comunicación Comercial
  • Mª Begoña Alvarez Alvarez, Luisa Andreu Simó, J. Enrique Bigné Alcañiz, Sergio Calvo Fernández, F. Javier De La Ballina Ballina, Carlos de las Heras Pedrosa, Salvador Del Barrio García, Ana Belén del Río Lanza, Mª Del Mar García de los Salmones, Dolores García Sánchez, Santiago Gónzalez Hernando, Ana María Gutiérrez Arranz, Carmen Jambrino Maldonado, Valentín Martínez Fernández, José Miguel Ponce Nuñez, Pedro Reinares Lara, Rosa María Rodríguez Artola, Ignacio Rodríguez del Bosque, Marcelo Royo Vela, María Leticia Santos Vijande, Ana Suárez Vázquez. 2001. Autoria. Científic. ISBN 8447016854. Madrid. Ed. Aranzadi.

  Capítols de llibre


  • Managing Customer Experience Through Internal Marketing
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola. Customer Experience Management:Enhancing Experience and Value through Service Management. EEUU. Ed. Kendall Hunt Publishing Company. 2014. ISBN 9781465241078. Docent.

  • La influencia de las comunidades virtuales en el valor de marca de los alojamientos turísticos. Una aproximación a través del análisis de Tripadvisor
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola. Estrategias multicanal en el ámbito de la distribución: Fabricante y distribuidor preocupados por ofrecer nuevas experiencias de compra diferenciadas. Universidad de Oviedo. Ed. KRK ediciones. 2012. ISBN 9788483673959. Científic.

  • El proceso de adaptación de las empresas de transporte internacional por carretera al transporte marítimo de corta distancia
  • Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola. Régimen del transporte en un entorno económico incierto. Madrid. Ed. Marcial Pons. 2011. ISBN 9788497688659. Científic.

  • La fidelidad del turista de cruceros en un contexto económico de incertidumbre
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Susana Soria Rovira, Vicente Tortosa Edo. Régimen del transporte en un entorno económico incierto. Madrid. Ed. Marcial Pons. 2011. ISBN 9788497688659. Científic.

  • Desenvolupament d’una guia de treball per a l’assignatura màrqueting intern (codi ra19) de la llicenciatura de ciències del treball.
  • Rosa María Rodríguez Artola. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • El foment del treball en equip: l’elaboració d’una campanya social.
  • Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel Moliner Tena. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Projecte per a l'elaboració d'un pla de comunicació d'una institució pública: treball en equip i competitivitat entre grups.
  • Jaume Llorens Monzonís, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Projecte europeu per a l'anàlisi de destinacions turístiques.
  • Aurelia Bengochea Morancho, Rafael Lapiedra Alcamí, Rosa María Rodríguez Artola. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Projecte de col·laboració i aprenentatge multidisciplinar entre diferents titulacions per al desenvolupament de l'estratègia de posicionament i pla de comunicació en una ONG.
  • Ana María Rivas Machota, Andreu Blesa Pérez, Antonio José Vallet Bellmunt, Daniel Pinazo Calatayud, Eloísa Fernanda Nos Aldás, Fernando Vilar Moreno, Juan Carlos Fandos Roig, Luis Jose Callarisa Fiol, Marta Estrada Guillén, Rosa María Rodríguez Artola, Teresa María Vallet Bellmunt. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Coordinació docent d'activitats d'aprenentatge i avaluació compartida de les assignatures de l'especialitat en Màrqueting Internacional del Màster Interuniversitari en Màrqueting i investigació de mer
  • Andreu Blesa Pérez, Celestino Suárez Burguet, María Luisa Flor Peris, María Ripollés Meliá, Rosa María Rodríguez Artola. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Marketing Basics, una integració teorico-pràctica de les assignatures d’introducció al marketing (segona fase)
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Tortosa Edo, Marta Estrada Guillén, Luis Jose Callarisa Fiol. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Análisis del perfil de las empresas de transporte internacional por carretera que utilizan el transporte marítimo de corta distancia
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García. Estudios sobre derecho y economía del transporte: reforma y liberalización. Madrid. Ed. Editorial Tecnos. 2009. ISBN 9788430948475. Científic.

  • ‘Marketing basics’, una integració teórico-pràctica de les assignatures d’introducció al màrqueting.
  • Irene Maria Boren Alfaro, Luis Jose Callarisa Fiol, Marta Estrada Guillén, Rosa María Rodríguez Artola, Teresa María Vallet Bellmunt. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Sistema multimodal d’avaluació educativa per a l’assignatura A63
  • Andreu Blesa Pérez, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Estudi i optimització d’un projecte de creació d’una empresa i el seu pla de comercialització
  • Fernando José Garrigós Simón, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Roca Puig, Vicente Tortosa Edo, Ana Belén Escrig Tena, Juan Manuel Beltrán Escrig. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Les visites a empreses com a métode didàctic complementari en les assignatures de Direcció Comercial i de Producció en 4rt curs de la Llicenciatura d’Administració i Direcció d’empreses.
  • Cristina García Palao, María José Oltra Mestre, Marta Estrada Guillén, Rosa María Rodríguez Artola, Teresa María Vallet Bellmunt. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • L’experiència pilot d’harmonització europea de la titulació d’Administració d’empreses en la Universitat Jaume I.
  • Luis Jose Callarisa Fiol, María Ripollés Meliá, Rosa María Rodríguez Artola. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • L’Experiència pilot d’harmonització europea de la titulació d’Administracó i Direcció d’Empreses en la Universitat Jaume I.
  • María Luisa Flor Peris, María Ripollés Meliá, Rosa María Rodríguez Artola, Teresa María Vallet Bellmunt. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Elaboració del projecte de creació d'una empresa i el seu pla de comercialització
  • Ana Belén Escrig Tena, Fernando José Garrigós Simón, Marta Estrada Guillén, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Roca Puig. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Las técnicas de aprendizaje cooperativo como método para mejorar el aprendizaje en marketing estratégico
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Rosa María Rodríguez Artola. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Visitas a empresas y los conferenciantes invitados como método pedagógico complementario de las asignaturas de marketing y producción
  • Andreu Blesa Pérez, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, María José Oltra Mestre, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Teresa María Vallet Bellmunt. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  Ponències a congressos


  • La importancia del uso de robots en la generación de imagen de seguridad de un hotel en un contexto post covid
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García, Yeamduan Narangajavana Kaosiri. XXXII Congreso Internacional de Marketing (AEMARK 2021). Baeza, Jaén (Espanya). 08-09-2021. Científic. 2021.

  • The study of effects of user-generated content on tourist expectation, perception and engagament
  • Yeamduan Narangajavana Kaosiri, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. XXXII Congreso Internacional de Marketing (AEMARK 2021). Baeza, Jaén (Espanya). 08-09-2021. Científic. 2021. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788418944000.

  • La actitud hacia el país de origen: una perspectiva multidimensional
  • Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel Moliner Tena, Vicente Tortosa Edo, Luis Jose Callarisa Fiol. XXXII Congreso Internacional de Marketing (AEMARK 2021). Baeza, Jaén (Espanya). 08-09-2021. Científic. 2021.

  • La familiaridad del consumidor con el lugar de origen del producto. ¿Cómo influye en la decisión de compra?
  • Rosa María Rodríguez Artola, Enrique Bigné Alcañiz, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena. XXXII Congreso Internacional de Marketing (AEMARK 2021). Baeza, Jaén (Espanya). 08-09-2021. Científic. 2021. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788418944000.

  • Comparative study of digitisation in the Spanish ceramic sector from a marketing perspective in the period 2017-2019
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Javier Sánchez García, Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel Moliner Tena. XVI Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico / XVI World Congress on Ceramic Tile Quality (Qualicer 2020). Castellón (Espanya). 10-02-2020. Científic. 2020. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931405.

  • El inbound marketing y la gestión de experiencas del turista como factores clave en la fidelización a un destino turístico de interior
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola, Yeamduan Narangajavana Kaosiri. XX Congreso Internacional Conocimiento creatividad innovación hacia el turismo del futuro (AECIT 2018). Roquetas de Mar, Almería (Espanya). 21-11-2018. Científic. 2018.

  • The effects of travelling reason on social media providers and tourist expectations
  • Yeamduan Narangajavana Kaosiri, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. XXIX Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2017. Sevilla (Espanya). 06-09-2017. Científic. 2017. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788417129347.

  • Influence of user-generated content through social media on tourist's expectations
  • Yeamduan Narangajavana Kaosiri, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García. XXVIII Congreso de Marketing AEMARK 2016. León (Espanya). 07-09-2016. Científic. 2016. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788416701483.

  • Cuadro de mando integral del sector cerámico basado en business intelligence de big data
  • Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel Moliner Tena. QUALICER'2016. XIV Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento ceramico. Castellón (Espanya). 08-02-2016. Científic. 2016. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931269.

  • Las expectativas generadas por los turistas en las redes sociales sobre el destino turístico
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Yeamduan Narangajavana Kaosiri, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola. XXVII Congreso de Marketing (AEMARK 2015). Pamplona (Espanya). 09-09-2015. Científic. 2015. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788416462513.

  • El lugar de origen como eje central de una estrategia de posicionamiento.Apelando al sentimiento etnocentrista en tiempos de crisis
  • Rosa María Rodríguez Artola, Enrique Bigné Alcañiz. XXVII Congreso de Marketing (AEMARK 2015). Pamplona (Espanya). 09-09-2015. Científic. 2015. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788416462513.

  • The antecedent role of personal values in the relationship between trust in industry, information process and risk perception
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. EURAM 12. Rotterdam (Països Baixos). 06-06-2012. Científic. 2012.

  • La confianza de los ciudadanos en las empresas de un complejo petroquímico: factores explicativos y principales consecuencias
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. XXIV Congreso Nacional de Marketing - AEMARK 2012. Mallorca (Espanya). 12-09-2012. Científic. 2012. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473568654.

  • Evaluación de la incidencia conjunta de los impactos ambientales y económicos de un complejo industrial petroquímico sobre la respuesta emocional y las intenciones de comportamiento de los residentes
  • Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Tortosa Edo. XXII Edición del Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economí y Dirección de la Empresa (ACEDE). Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • ¿Puede la marca país mejorar la preferencia por un producto?
  • Rosa María Rodríguez Artola, Enrique Bigné. XXIV Congreso Nacional de Marketing - AEMARK 2012. Mallorca (Espanya). 12-09-2012. Científic. 2012. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473568654.

  • Efecto de la experiencia en la comunicación online en el valor de marca. Un análisis desde la perspectiva del cliente a través del Tripadvisor
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola. XXIV Congreso Nacional de Marketing - AEMARK 2012. Mallorca (Espanya). 12-09-2012. Científic. 2012. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473568654.

  • Coordinació d'avaluació compartida de les assignatures de l'Especialitat en Marketing Internacional del Màster Interuniversitari en Marketing i Investigació de Mercats
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, María Luisa Flor Peris, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • El material audiovisual com a eina metodològica en l'ensenyament del màrqueting especialitzat
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Elaboració de material didàctic audiovisual per a màrqueting especialitzat
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Proyecto de coordinación docente entre las asignaturas del Master en marketing e investigación de mercados (interuniversitario), código 42002, para las asignaturas MRB007 Producto, precio y marca, MRB
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Javier Sánchez García, Rosa María Rodríguez Artola, Teresa María Vallet Bellmunt. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Proyecto de coordinación de las prácticas de las asignaturas obligatorias de marketing en la diplomatura de turismo
  • Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Tortosa Edo, Irene Maria Boren Alfaro, Antonio Martínez Zamora, Romain P. Muzzati. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Proyecto de coordinación de las prácticas de las asignaturas obligatorias de marketing en la diplomatura de turismo ¿ 2º año
  • Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Tortosa Edo, Antonio Martínez Sirvent, Pierre Muzzati Ragot. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Proyecto de programación docente para la asignatura SRB002 (Diseño de marketing operativo en el lanzamiento de un nuevo producto (Modulo 1) a partir de tres asignaturas existentes en un curso anterior
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Teresa María Vallet Bellmunt, Rosa María Rodríguez Artola. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Avaluació compartida de les assignatures de l'Especialitat en Marketing Internacional del Màster Interuniversitari en Marketing i Investigació de Mercats (pla nou)
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, María Luisa Flor Peris, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • El proceso de adaptación de las empresas de transporte internacional por carretera al transporte marítimo de corta distancia
  • Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola. IV Congreso Internacional de Transporte: soluciones en un entorno económico incierto. Castellón de la Plana (Espanya). 26-05-2010. Científic. 2010.

  • El origen del producto: ¿ventaja competitiva sostenible?
  • Rosa María Rodríguez Artola. XI Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico, QUALICER 2010. Castellón. 15-02-2010. Científic. 2010.

  • El lugar de origen de los productos: sus distintas imágenes
  • E. BIgné Alcañiz, Rosa María Rodríguez Artola. 9th International Marketing Trends Conference. Venice. 21-01-2010. Científic. 2010.

  • Dimensiones y antecedentes de la orientación a largo plazo en la relación proveedor-cliente
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Rosa María Rodríguez Artola. XIX Congreso Nacional - Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Toledo. 09-09-2009. Científic. 2009.

  • La gestión de los incoterms como estrategia de fidelización
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro. III Congreso Internacional de Transporte: Reforma y Liberalización. Universitat Jaume I - Castellón de la Plana. 16-04-2008. Científic. 2009. Ed. Editorial Tecnos. ISBN 9788430948475.

  • El lugar de origen del producto en la evaluación de compra compleja
  • Enrique Bigné Alcañiz, Rosa María Rodríguez Artola. XXI Congreso Nacional de Marketing - aemark '09. Bilbao. 16-09-2009. Científic. 2009. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473566278.

  • Análisis del perfil de las empresas de transporte internacional por carretera que utilizan el transporte marítimo de corta distancia
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García. III Congreso Internacional de Transporte: Reforma y Liberalización. Universitat Jaume I. 16-04-2008. Científic. 2008.

  • El efecto made in en la percepción de un producto industrial español en los mercados internacionales
  • Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. emark08 - XX Encuentro de profesores universitarios de Marketing. Maspalomas - Gran Canaria. 17-09-2008. Científic. 2008. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473565653.

  • Inclusión de la innovación y del emprendedurismo en el proceso formativo universitario mediante acciones de innovación educativa. Un caso práctico en la UJI
  • Miguel Angel Fortea Bagán, Rosa María Rodríguez Artola. III Jornada del Sistema Universitario Público Valenciano: Innovación y emprendedurismo en la Educación Superior. Valencia. 08-05-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788483632383.

  • Ferias comerciales y sector cerámico: un reto para el futuro
  • Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola, Juan Carlos Fandos Roig. Qualicer'08 - X Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • Situación actual de departamento de marketing en las empresas cerámicas
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Miguel Angel López Navarro, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola, Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig. Qualicer'08 - X Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • En busca de un posicionamiento para el azulejo español
  • Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola, Juan Carlos Fandos Roig. X Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • Sistema multimodal d'avaluació educativa per a l'assignatura A63
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Andreu Blesa Pérez, Rosa María Rodríguez Artola. VII Jornada de millora educativa i VI Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 06-06-2007. Docent. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216258.

  • Valor percibido y calidad de la relación en el contexto hospitalario
  • Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. XIX Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing. Vigo. 19-09-2007. Científic. 2007. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473565127.

  • La calidad de la relación: concepto y medición
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol. XVI Congreso Nacional ACEDE. Valencia. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • La explicación del comportamiento de lealtad desde la teoría de la actitud: una aplicación a usuarios de hospitales
  • Miguel Angel Moliner Tena, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. XX Congreso Anual - XVI Hispano Francés. Mallorca. 05-06-2006. Científic. 2006.

  • Análisis del comportamiento de compra del consumidor valenciano
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola. V FORO MUNDIAL DEL VINO "RIOJA III MILENIO". La Rioja. 28-03-2006. Científic. 2006.

  • Productos cerámicos hoy: Análisis de la tendencia de consumo en mercados de prestigio
  • Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Javier Soriano, Santiago Barón, Maite Gómez. IX Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico QUALICER 2006. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Análisis del comportamiento de compra del consumidor valenciano
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola. V Foro Mundial del Vino, "Rioja III Milenio". Logroño - La Rioja. 28-03-2006. Científic. 2006. Ed. Consejeria Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (La Rioja). ISBN 9788481252965.

  • Logística y plazos de entrega en el sector cerámico: La necesidad de una plataforma logística
  • Vicente Rius, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Miguel Angel López Navarro, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. IX Congreso mundial del azulejo y del pavimento cerámico.Qualicer 2006. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Comportamiento del consumidor en el mercado de reposición de productos cerámicos y su comparación con productos sustitutivos
  • David Ernest Gobert Teigeiro, Ricardo Chiva Gómez, Veronique Yael Berger, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel López Navarro. IX Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico QUALICER 2006. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • La gestión de los intangibles en el sector cerámico
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García. IX Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. QUALICER 2006. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • El Mercado Español de reposición de productos cerámicos: Lo que valora el usuario final
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Miguel Angel López Navarro, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. IX Congreso Mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico QUALICER 2006. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Lealtad, valor percibido, calidad de la relación y teoría de la agencia
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. XVIII Encuentro de profesores universitarios de Marketing. Almería. 20-09-2006. Científic. 2006. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 8473564618.

  • Perceived post-purchase value and satisfaction: A study in tourism packages
  • Miguel Angel Moliner Tena, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García. 34th EMAC Rejuvenating marketing: contamination, innovation, integration.. Milan. 24-05-2005. Científic. 2005.

  • La experiencia piloto de armonización europea de la titulación de administración de empresas en la Universitat Jaume I
  • Rosa María Rodríguez Artola, María Ripollés Meliá, Luis Jose Callarisa Fiol. V Jornada de millora educativa i IV Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 25-01-2005. Científic. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215364.

  • Valor percibido postcompra y satisfacción: un estudio en paquetes turísticos
  • Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol. XVII Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing. Madrid. 22-09-2005. Científic. 2005. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 8473564243.

  • Dimensions of Post-purchase perceived value. Functional value and emotional value
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol. 33rd EMAC Conference Murcia 2004. Murcia. 18-05-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 8483714647.

  • El valor percibido de la compra de un paquete turístico
  • Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. XVI Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing. Alicante. 22-09-2004. Científic. 2004. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 8473563875.

  • Visitas a empresas y los conferenciantes invitados como método pedagógico complementario de las asignaturas de marketing y producción
  • Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García, Andreu Blesa Pérez, Teresa María Vallet Bellmunt, Luis Jose Callarisa Fiol, María José Oltra Mestre, Joaquín Alegre Vidal. II Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castellón. 25-02-2002. Docent. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214325.

  • Valor funcional y valor emocional de una compra: la percepción del comprador de productos cerámicos
  • Javier Sánchez García, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena. XV Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing. Córdoba. 24-09-2003. Científic. 2003. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 8473563603.

  • El origen del producto como base de la estrategia de diferenciación de la industria cerámica española
  • Rosa María Rodríguez Artola. XVI Congreso Nacional XII Congreso Hispano-Francés de AEDEM. Alicante. 05-06-2002. Científic. 2002. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 8493122998.

  • El componente emocional del valor percibido: un estudio cualitativo
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola. XIV Encuentro de profesores universitarios de marketing. Granada. 18-09-2002. Científic. 2002. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 8473563190.

  • Imagen percibida de los cítricos Españoles en los principales mercados de exportación Europeos
  • Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel López Navarro. XII Jornadas Luso-Espanholas Universidade da Beira Interior. Covilha (Portugal). 10-04-2002. Científic. 2002. Ed. Universidade da Beira Interior. ISBN 9729209839.

  • La Construcción de una imagen de la industria cerámica
  • Miguel Angel Moliner Tena, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. VI Congreso Internacional del Técnico Cerámico. Castellón. 09-11-2001. Científic. 2001.

  • Marketing internacional y "made in": estudio del caso de la industria cerámica española
  • Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola. La empresa deslocalizada. Gran Canaria. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de La Rioja. ISBN 8495301105.

  • MA-08. Dimensionalidad del constructo información del cliente en las organizaciones multiservicio y su relación con la calidad percibida
  • Jose Enrique Bigne Alcañiz, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola. XI Jornadas Hispanolusas de gestión científica. Cáceres (Espanya). 14-02-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de Extremadura. ISBN 8488611102.

  • El estado actual del marketing en las empresas cerámicas y propuestas de futuro
  • Jose Enrique Bigne Alcañiz, Miguel Angel Moliner Tena, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. V Congreso Internacional del Técnico Cerámico. Castellón. 03-11-1999. Científic. 1999.

  Comités de congresos


  • Rafael Lapiedra Alcamí, Rosa María Rodríguez Artola. XXIII Congreso Internacional de Turismo Universidad Empresa: Turismo: Nuevo paradigma tras el COVID-19. Castellón (Espanya). 28-10-2020. Científic.

  • Rosa María Rodríguez Artola. XXIII Congreso Internacional de Turismo Universidad Empresa: Turismo: Nuevo paradigma tras el COVID-19. Castellón (Espanya). 28-10-2020. Científic.

  • Rosa María Rodríguez Artola, Rafael Lapiedra Alcamí. XXI Congreso Internacional de Turismo Universidad- Empresa: Turismo y desarrollo en los espacios rurales de interior. Castellón (Espanya). 25-04-2018. Científic.

  • Rosa María Rodríguez Artola. XXI Congreso Internacional Universidad-Empresa: Turismo y desarrollo en los espacios rurales de interior. Castellón (Espanya). 25-04-2018. Científic.

  • Rosa María Rodríguez Artola. XX Congreso Internacional de Turismo Universidad y Empresa: Gobernanza y participación en la gestión sostenible de destinos turísticos. Castellón (Espanya). 10-05-2017. Científic.

  • Rosa María Rodríguez Artola, Cipriano de Mesa Díaz. XIX Congreso Internacional de Turismo Universidad - Empresa: Sostenibilidad en los modelos actuales de gestión turística. Castellón (Espanya). 20-04-2016. Científic.

  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  • Rosa María Rodríguez Artola, Cipriano de Mesa Díaz. XVII Congreso Internacional de Turismo Universidad Empresa: Del territorio al destino turístico: retos y claves de éxito. Castellón (Espanya). 21-05-2014. Científic.

  • Rosa María Rodríguez Artola, Cipriano de Mesa Díaz. XVI Congreso Internacional de Turismo Universidad-Empresa. Castellón (Espanya). 08-05-2013. Científic.

  • Miguel Angel Moliner Tena, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Jaume Llorens Monzonís, Diego Monferrer Tirado, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIII Congreso Nacional de Marketing. Castellón. 14-09-2011. Científic.

  • Rosa María Rodríguez Artola. XII Congreso Internacional de Turismo y Gestión de espacios protegidos. Castellón (Espanya). 20-05-2009. Científic.

  • Rosa María Rodríguez Artola. 11º Congreso de Turismo Universidad y Empresa. Universitat Jaume I. 10-04-2008. Científic.

  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar, Rafael Lapiedra Alcamí, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, María Ripollés Meliá, María Ángeles Fernández Izquierdo, José Manuel Vela Bargues, María Luisa Flor Peris, Rosa María Rodríguez Artola, Daniel Palacios Marqués, Vicente Roca Puig. VIII Taller de Metodología de ACEDE. Metodología y Técnicas de Investigación en Economía y Dirección de Empresas. Benicassim. 16-05-2002. Científic.