UJI
Última modificació: 06/04/2016 | Font: EMP

Informació personal

REDONDO GAMERO, JUAN CARLOS
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • JC1015DD - (964 728544)
 • jredondo@uji.es
 • Ressenya Personal

  •  
  •  

  D. Juan Carlos Redondo Gamero, es Professor/a Associat al Departament  d'Administració d'Empreses i Màrqueting de l'Universitat Jaume I (Castellón), des de 2006. Imparteix les següents assignatures: AE1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa. Grau en Administració d'Empreses. AE1014 - Direcció d'Empreses Grau en Administració d'Empreses AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas EC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa Grau en Economia EC1014 - Direcció d'Empreses Grau en Economia FC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa Grau en Finances i Comptabilitat FC1014 - Direcció d'Empreses Grau en Finances i Comptabilitat FC1024 - Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials Grau en Finances i Comptabilitat.

  Fora de la Universitat,  és fundador de l'empresa redondo @sesores  (1988-actualitat), dedicada a l'assessorament integral d'empresas, en tots els seus àmbits, laboral, fiscal i jurídic.

  Links

  Investigació

  Horari Actual  Horari de tutories de Juan Carlos Redondo Gamero


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 17:00 19:00 12-09-2017 25-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 09:00 11:00 26-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Juan Carlos Redondo Gamero


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1014 - TE1 Divendres 11:00 13:00 15-09-2017 20-10-2017
  AE1014 - TE1 Divendres 09:00 11:00 15-09-2017 22-12-2017
  AE1014 - TE6 Divendres 15:00 17:00 15-09-2017 22-12-2017
  AE1014 - TE6 Divendres 17:00 19:00 15-09-2017 15-09-2017
  AE1014 - TU1 Divendres 11:00 13:00 29-09-2017 29-09-2017
  AE1014 - TU10 Divendres 19:00 21:00 29-09-2017 29-09-2017
  AE1014 - TU11 Divendres 17:00 19:00 29-09-2017 29-09-2017
  AE1014 - TU2 Divendres 13:00 15:00 29-09-2017 29-09-2017
  EC1014 - TE1 Divendres 11:00 13:00 15-09-2017 20-10-2017
  EC1014 - TE1 Divendres 09:00 11:00 15-09-2017 22-12-2017
  EC1014 - TE6 Divendres 17:00 19:00 15-09-2017 15-09-2017
  EC1014 - TE6 Divendres 15:00 17:00 15-09-2017 22-12-2017
  EC1014 - TU1 Divendres 11:00 13:00 29-09-2017 29-09-2017
  EC1014 - TU10 Divendres 19:00 21:00 29-09-2017 29-09-2017
  EC1014 - TU11 Divendres 17:00 19:00 29-09-2017 29-09-2017
  EC1014 - TU2 Divendres 13:00 15:00 29-09-2017 29-09-2017
  FC1014 - TE1 Divendres 09:00 11:00 15-09-2017 22-12-2017
  FC1014 - TE1 Divendres 11:00 13:00 15-09-2017 20-10-2017
  FC1014 - TE6 Divendres 17:00 19:00 15-09-2017 15-09-2017
  FC1014 - TE6 Divendres 15:00 17:00 15-09-2017 22-12-2017
  FC1014 - TU1 Divendres 11:00 13:00 29-09-2017 29-09-2017
  FC1014 - TU10 Divendres 19:00 21:00 29-09-2017 29-09-2017
  FC1014 - TU11 Divendres 17:00 19:00 29-09-2017 29-09-2017
  FC1014 - TU2 Divendres 13:00 15:00 29-09-2017 29-09-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1010 - LA5 Dijous 11:00 12:30 01-02-2018 17-05-2018
  AE1010 - LA7 Dijous 12:30 14:00 01-02-2018 17-05-2018
  EC1010 - LA5 Dijous 11:00 12:30 01-02-2018 17-05-2018
  EC1010 - LA7 Dijous 12:30 14:00 01-02-2018 17-05-2018
  FC1010 - LA5 Dijous 11:00 12:30 01-02-2018 17-05-2018
  FC1010 - LA7 Dijous 12:30 14:00 01-02-2018 17-05-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa Grau en Administració d'Empreses
  AE1014 - Direcció d'Empreses Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa Grau en Economia
  EC1014 - Direcció d'Empreses Grau en Economia
  FC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1014 - Direcció d'Empreses Grau en Finances i Comptabilitat