UJI
Última modificació: 06/04/2016 | Font: EMP

Informació personal

BESER HERNÁNDEZ, JOSÉ MARIA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • JC1025DD - (964 728550)
 • beserj@uji.es
 • Ressenya Personal

  Jose Mª Beser és Professor Associat en el Departament d'Administració d'empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I (Castelló) . Impartix assignatures relacionades amb el màrqueting en els Graus d'Administració d'Empreses, Economia i Finances i Comptabilitat. Una constant en la seua trajectòria com a docent ha sigut la millora de la docència, materialitzat en cursos i seminaris de perfeccionament pedagògic.

  Fora de la Universitat Jaume I és Professor Tècnic de Formació professional dins de l'especialitat "Procesos Comerciales", en l'IES El Caminàs de Castelló de la Plana.

  Horari Actual  Horari de tutories de José Maria Beser Hernández


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 15:00 16:30 11-09-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 15:00 16:30 25-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de José Maria Beser Hernández


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1002 - PR9 Dimarts 17:00 19:00 19-09-2017 05-12-2017
  AE1002 - TE5 Dimarts 15:00 17:00 12-09-2017 19-12-2017
  AE1002 - TE5 Dimarts 17:00 19:00 12-09-2017 12-09-2017
  AE1002 - TU13 Dimarts 19:00 20:00 10-10-2017 17-10-2017
  AE1002 - TU13 Dimarts 17:00 19:00 12-12-2017 12-12-2017
  EC1002 - PR9 Dimarts 17:00 19:00 19-09-2017 19-12-2017
  EC1002 - TE5 Dimarts 17:00 19:00 12-09-2017 12-09-2017
  EC1002 - TE5 Dimarts 15:00 17:00 12-09-2017 19-12-2017
  EC1002 - TU13 Dimarts 17:00 19:00 05-12-2017 12-12-2017
  FC1002 - PR9 Dimarts 17:00 19:00 19-09-2017 19-12-2017
  FC1002 - TE5 Dimarts 17:00 19:00 12-09-2017 12-09-2017
  FC1002 - TE5 Dimarts 15:00 17:00 12-09-2017 19-12-2017
  FC1002 - TU13 Dimarts 17:00 19:00 05-12-2017 12-12-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1018 - PR10 Dijous 17:00 19:00 08-02-2018 17-05-2018
  AE1018 - TE6 Dijous 17:00 19:00 25-01-2018 01-02-2018
  AE1018 - TE6 Dijous 15:00 17:00 25-01-2018 01-02-2018
  AE1018 - TE6 Dimarts 15:00 17:00 30-01-2018 22-05-2018
  EC1018 - PR10 Dijous 17:00 19:00 08-02-2018 17-05-2018
  EC1018 - TE6 Dijous 15:00 17:00 25-01-2018 01-02-2018
  EC1018 - TE6 Dijous 17:00 19:00 25-01-2018 01-02-2018
  EC1018 - TE6 Dimarts 15:00 17:00 30-01-2018 22-05-2018
  FC1018 - PR10 Dijous 17:00 19:00 08-02-2018 17-05-2018
  FC1018 - TE6 Dijous 15:00 17:00 25-01-2018 01-02-2018
  FC1018 - TE6 Dijous 17:00 19:00 25-01-2018 01-02-2018
  FC1018 - TE6 Dimarts 15:00 17:00 30-01-2018 22-05-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Administració d'Empreses
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Economia
  EC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Economia
  FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Finances i Comptabilitat