Última modificació: 06/04/2016 | Font: EMP

Informació personal

GUIRAL HERRANDO, JOAQUÍN ANTONIO
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • JC1016DD - (964 728545)
 • guiral@uji.es
 • Ressenya Personal

  Joaquín Guiral Herrando

  Llicenciat en Ciencies Económiques i Empresarials a l' Universitat de València en 1.983

  1985-1986 Tècnic de Gestió => Hospital General de Castelló

  1986/2016 Professor de secundària =>  IES el Caminas

  1992/2016 Professor associat  => Universitat Jaume I

  Cursos de doctorat realizats en el anys 1.992 i 1.993

  Llibres => Casos pràctics de Gestió Empresarial -ed. Sapientia

            => Introducció als Sistemes d' Informació -Ed. Sapientia

  Horari Actual  Horari de tutories de Joaquín Antonio Guiral Herrando


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 08:15 12:15 11-09-2017 24-01-2018

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:30 13:00 25-01-2018 31-07-2018
  Dimecres 08:30 11:00 25-01-2018 31-07-2018

  Horari de docència de Joaquín Antonio Guiral Herrando


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1010 - LA10 Divendres 10:30 12:00 26-01-2018 18-05-2018
  AE1010 - LA8 Divendres 12:00 13:30 26-01-2018 18-05-2018
  AE1010 - LA9 Divendres 09:00 10:30 26-01-2018 18-05-2018
  AE1010 - TE3 Dimarts 09:00 11:00 30-01-2018 22-05-2018
  AE1010 - TU8 Dimarts 11:00 12:00 15-05-2018 22-05-2018
  EC1010 - LA10 Divendres 10:30 12:00 26-01-2018 18-05-2018
  EC1010 - LA8 Divendres 12:00 13:30 26-01-2018 18-05-2018
  EC1010 - LA9 Divendres 09:00 10:30 26-01-2018 18-05-2018
  EC1010 - TE3 Dimarts 09:00 11:00 30-01-2018 22-05-2018
  EC1010 - TU8 Dimarts 11:00 12:00 15-05-2018 22-05-2018
  FC1010 - LA10 Divendres 10:30 12:00 26-01-2018 18-05-2018
  FC1010 - LA8 Divendres 12:00 13:30 26-01-2018 18-05-2018
  FC1010 - LA9 Divendres 09:00 10:30 26-01-2018 18-05-2018
  FC1010 - TE3 Dimarts 09:00 11:00 30-01-2018 22-05-2018
  FC1010 - TU8 Dimarts 11:00 12:00 15-05-2018 22-05-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  EC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa Grau en Economia
  FC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa Grau en Finances i Comptabilitat

  Publicacions


  Llibres


  • Casos prácticos sobre gestión empresarial: resolución con la hoja de cálculo
  • María Teresa Martínez Fernández, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Joaquín Antonio Guiral Herrando, Carlos Alberto Devece Carañana, Vicente Roca Puig. 2009. Autoria. Docent. ISBN 9788469245446. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Informàtica aplicada a la gestió de l’empresa: Aplicació a la docència de models i solucions amb “Excel”
  • Juan Carlos Bou Llusar, Daniel Palacios Marqués, Carlos Alberto Devece Carañana, Joaquín Antonio Guiral Herrando, María de las Mercedes Segarra Ciprés, María Teresa Martínez Fernández. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Informàtica aplicada a la gestió de l'empresa: models i solucions amb Excel.
  • Juan Carlos Bou Llusar, Joaquín Antonio Guiral Herrando, María Teresa Martínez Fernández, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Daniel Palacios Marqués, Carlos Alberto Devece Carañana. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • Proyecto de coordinación para la elaboración e implantación de material de aprendizaje en las asignaturas "Dirección Estratégica de Organizaciones Turísticas', "Operaciones y procesos de producción' y
  • Carlos Alberto Devece Carañana, Joaquín Antonio Guiral Herrando. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Proyecto de coordinación para la elaboración de casos empresariales en las asignaturas e implantación de material de aprendizaje en las asignaturas "Informática aplicada a la gestión', "Dirección de e
  • Carlos Alberto Devece Carañana, Joaquín Antonio Guiral Herrando. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  Apunts docents


  • Informática aplicada a la gestión de la empresa. Modelos y soluciones en Excel
  • Carlos Alberto Devece Carañana, Daniel Palacios Marqués, Joaquín Antonio Guiral Herrando, Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés, María Teresa Martínez Fernández. 2005. Ref. CS-134-2005. Universitat Jaume I.

  Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16