Última modificació: 06/04/2016 | Font: EMP

Informació personal

NARANGAJAVANA KAOSIRI, YEAMDUAN
 • Personal investigador contractat doctor
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • Innovación en Marketing
 • JC1032DD - (964 728558)
 • ynaranga@uji.es
 • Horari Actual  Horari de tutories de Yeamduan Narangajavana Kaosiri


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 13:00 14:00 12-09-2017 25-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 12:00 13:00 26-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Yeamduan Narangajavana Kaosiri


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1002 - PR8 Dijous 11:00 13:00 21-09-2017 14-12-2017
  AE1002 - TE4 Dijous 11:00 13:00 14-09-2017 14-09-2017
  AE1002 - TE4 Dijous 09:00 11:00 14-09-2017 21-12-2017
  AE1002 - TU10 Dijous 11:00 13:00 21-12-2017 21-12-2017
  AE1002 - TU10 Dijous 13:00 14:00 19-10-2017 26-10-2017
  EC1002 - PR8 Dijous 11:00 13:00 21-09-2017 07-12-2017
  EC1002 - TE4 Dijous 11:00 13:00 14-09-2017 14-09-2017
  EC1002 - TE4 Dijous 09:00 11:00 14-09-2017 21-12-2017
  EC1002 - TU10 Dijous 11:00 13:00 14-12-2017 21-12-2017
  FC1002 - PR8 Dijous 11:00 13:00 21-09-2017 07-12-2017
  FC1002 - TE4 Dijous 09:00 11:00 14-09-2017 21-12-2017
  FC1002 - TE4 Dijous 11:00 13:00 14-09-2017 14-09-2017
  FC1002 - TU10 Dijous 11:00 13:00 14-12-2017 21-12-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1027 - LA3 Dimecres 11:01 12:00 16-05-2018 16-05-2018
  AE1027 - LA3 Dimecres 11:00 13:00 31-01-2018 09-05-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1027 - Investigació de Mercats Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Economia
  FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat

  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16