UJI

Última modificació: 06/04/2016 | Font: EMP

Informació personal

GUINOT REINDERS, JACOB
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • People and Organizations Development
 • JC1005DD - (964 728586)
 • guinotj@uji.es
 • Ressenya Personal

  Formació acadèmica: Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Jaume I; Màster en Prevenció de Riscos Laboral; Llicenciat en Ciències del Treball; Diplomat en Relacions Laborals.

  Categoria actual a la universitat i data d'incorporació: professor ajudant doctor (Data inici: 2015.01.28).

  Experiència docent: Grau en Administració d'Empreses (Assignatures: Direcció de Recursos Humans, Introducció a l'Administració d'Empreses, Treballs Fi de Grau); Grau en Enginyeria Informàtica / Enginyeria Química / Matemàtica Computacional (Assignatures: Organització i Gestió d'Empreses).

  Línies d'investigació: aprenentatge organitzatiu, confiança organitzacional, altruisme, lideratge i el conflicte en les organitzacions. Grup de recerca: IDEA (People and Organizations Development)

  Horari Actual  Horari de tutories de Jacob Guinot Reinders


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 10:00 13:00 11-09-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:00 14:00 25-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Jacob Guinot Reinders


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1002 - PR3 Divendres 11:00 13:00 29-09-2017 22-12-2017
  AE1002 - PR8 Dijous 11:00 13:00 21-09-2017 14-12-2017
  AE1002 - TE2 Divendres 09:00 11:00 15-09-2017 22-12-2017
  AE1002 - TE2 Divendres 11:00 13:00 15-09-2017 15-09-2017
  AE1002 - TE4 Dijous 09:00 11:00 14-09-2017 21-12-2017
  AE1002 - TE4 Dijous 11:00 13:00 14-09-2017 14-09-2017
  AE1002 - TU4 Divendres 13:00 14:00 20-10-2017 27-10-2017
  EC1002 - PR3 Divendres 11:00 13:00 29-09-2017 15-12-2017
  EC1002 - PR8 Dijous 11:00 13:00 21-09-2017 07-12-2017
  EC1002 - TE2 Divendres 09:00 11:00 15-09-2017 22-12-2017
  EC1002 - TE2 Divendres 11:00 13:00 15-09-2017 15-09-2017
  EC1002 - TE4 Dijous 11:00 13:00 14-09-2017 14-09-2017
  EC1002 - TE4 Dijous 09:00 11:00 14-09-2017 21-12-2017
  EC1002 - TU4 Divendres 11:00 13:00 22-12-2017 22-12-2017
  FC1002 - PR3 Divendres 11:00 13:00 29-09-2017 15-12-2017
  FC1002 - PR8 Dijous 11:00 13:00 21-09-2017 07-12-2017
  FC1002 - TE2 Divendres 09:00 11:00 15-09-2017 22-12-2017
  FC1002 - TE2 Divendres 11:00 13:00 15-09-2017 15-09-2017
  FC1002 - TE4 Dijous 11:00 13:00 14-09-2017 14-09-2017
  FC1002 - TE4 Dijous 09:00 11:00 14-09-2017 21-12-2017
  FC1002 - TU4 Divendres 11:00 13:00 22-12-2017 22-12-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1028 - PR2 Dilluns 11:30 13:00 29-01-2018 21-05-2018
  AE1028 - PR4 Dilluns 17:30 19:00 29-01-2018 21-05-2018
  AE1028 - TU2 Dilluns 11:30 13:00 26-02-2018 16-04-2018
  AE1028 - TU4 Dilluns 17:30 19:00 26-02-2018 16-04-2018
  EI1009 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 29-01-2018 21-05-2018
  EI1009 - PR2 Dimarts 09:00 11:00 30-01-2018 22-05-2018
  EI1009 - TE1 Dijous 09:00 11:00 25-01-2018 17-05-2018
  MT1009 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 29-01-2018 21-05-2018
  MT1009 - PR2 Dimarts 09:00 11:00 30-01-2018 22-05-2018
  MT1009 - TE1 Dijous 09:00 11:00 25-01-2018 17-05-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1028 - Direcció de Recursos Humans Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Economia
  EI1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa) Grau en Enginyeria Informàtica
  FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  MT1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa) Grau en Matemàtica Computacional

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Linking alturism and organizational learning capability: a study from excellent human resources management organizations in Spain
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. JOURNAL OF BUSINESS ETHICS . Num. 2. Vol. 138 . pp. 349-364. 2016. Científic.

  • Organicity and performance in excellent HRM organizations: The importance of organizational learning capability
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Joaquín Alegre Vidal, Jacob Guinot Reinders. REVIEW OF MANAGERIAL SCIENCE. Num. 3. Vol. 10 . pp. 463-485. 2016. Científic.

  • Altruismo y capacidad de aprendizaje organizativo: Un estudio en las empresas mejor valoradas por los trabajadores en España
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. UNIVERSIA BUSINESS REVIEW. Num. 45. pp. 92-109. 2015. Científic.

  • El desarrollo de la habilidad cooperativa en la enseñanza universitaria
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez. REVISTA DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA UNIVERSITARIA. Num. 4. Vol. 8 . pp. 175-188. 2015. Científic.

  • Are altruistic leaders worthy? The role of organizational learning capability
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Joaquín Alegre, Jacob Guinot Reinders. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER. Num. 3. Vol. 36 . pp. 271-295. 2015. Científic.

  • The effects of altruism and relationship on organizational learning
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT . Num. 1. Vol. 26 . 2015. Científic.

  • Altruismo, confianza y capacidad de aprendizaje organizativo: un estudio empírico
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 373. pp. 121-151. 2014. Científic.

  • Interpersonal trust, stress and satisfaction at work: An empirical study
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Vicente Roca Puig. PERSONNEL REVIEW. Num. 1. Vol. 43 . pp. 96-115. 2014. Científic.

  • Confianza, capacidad de aprendizaje y desempeño organizativo: un estudio empírico
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 358. pp. 203-232. 2013. Científic.

  • Organizational trust and performance: Is organizational learning capability a missing link?
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. JOURNAL OF MANAGEMENT & ORGANIZATION. Num. 5. Vol. 19 . pp. 559-582. 2013. Científic.

  • Estructura organizativa orgánica: un paso más para fomentar la capacidad de aprendizaje organizativo
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Joaquín Alegre Vidal, Jacob Guinot Reinders. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 356. pp. 203-230. 2012. Científic.

  Capítols de llibre


  • Organic Structure and Organizational Learning Capability: An Empirical Study into Organisations Excelling in Human Resource Management
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Jacob Guinot Reinders, Joaquin Alegre Vidal. Shedding New Lights on Organisational Learning, Knowledge and Capabilities. Cambridge (Regne Unit). Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2014. ISBN 9781443853750. Científic.

  Ponències a congressos


  • Common welfare HRM system and firm innovativeness: the importance of altruism
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Alma María Rodríguez Sánchez, Ricardo Chiva Gómez, Jacob Guinot Reinders. XXVII ACEDE Conference. Aranjuez - Madrid (Espanya). 18-06-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788469735886.

  • Common welfare HRM system and firm innovativeness: the importance of altruism
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Alma María Rodríguez Sánchez, Ricardo Chiva Gómez, Jacob Guinot Reinders. OLKC 2017 Conference. Valladolid (Espanya). 27-04-2017. Científic. 2017.

  • Intra-organizational trust and perfomance a systtematic review of the evidence
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez. XXVI Congreso ACEDE 2016 : Organizaciones y personas en evolución/Evolving organizations and Individuals. Vigo (Espanya). 26-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788460887980.

  • How fostering organizational learning capability? The importance of alturism, conflict and trust (Abstract)
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí. XXV Jornadas Hispanolusas. Universidad de Vigo (Espanya). 05-02-2015. Científic. 2015. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 9788469721216.

  • Altruism and relationship conflict as determinants of organizational learning: A study from excellent human resources management organizations in spain
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • Promoting organizational learning capability: The role of alturism and relationship conflict
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch, Joaquín Alegre Vidal. International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC 2014). Oslo (Noruega). 22-04-2014. Científic. 2014.

  • Altruistic leadership and performance: The mediating role of organizational learning capability
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Joaquín Alegre Vidal, Jacob Guinot Reinders, Rafael Lapiedra Alcamí. 14 th Conference Waves and Winds of Strategic Leadership For Sustainable Competitiveness (EURAM 2014). Universitat de València (Espanya). 04-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat de València; European Academy of Management (EURAM). ISBN 9788469703779.

  • Altruistic leadership and performance: The mediating role of organisational learning capability
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Joaquin Alegre, Jacob Guinot Reinders. OLKC 2013 International Conference on Organisational Learning, Knowledge and Capabilities. Washington (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 25-04-2013. Científic. 2013.

  • Altruistic leadership and performance: the mediating role of organizational learning capability
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Joaquín Alegre Vidal, Jacob Guinot Reinders, Emilio Domínguez Escrig. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2013). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • Altruismo, confianza y capacidad de aprendizaje organizativo: un estudio empírico
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch, Alma María Rodríguez Sánchez. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2013). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • Organizational trust, learning capability and performance: an empirical study
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. International Conference on Organisational Learning Knowledge and Capabilities - OLKC2012. Valencia (Espanya). 25-04-2012. Científic. 2012.

  • Organic organizational structure: another step in promotions organizational learning capacity
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Joaquín Alegre, Jacob Guinot Reinders. International Conference on Organisational Learning, Knowledge and Capabilities. Valencia (Espanya). 25-04-2012. Científic. 2012.

  • Organic organizational structure: another step in promoting organizational learning capability
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Joaquín Alegre, Jacob Guinot Reinders. XXII Congreso Nacional de ACEDE. Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • Organizational trust, learning capability and performance: and empirical study
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch. XXII Congreso Nacional ACEDE - La sociedad emprendedora: reinventando la empresa. Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  Comités de congresos


  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Jacob Guinot Reinders. 2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER.

  • Jacob Guinot Reinders. 2017 UNIVERSIA BUSINESS REVIEW.

  • Jacob Guinot Reinders. 2017 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT QUARTERLY.

  • Jacob Guinot Reinders. 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER.

  • Jacob Guinot Reinders. 2016 JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY.

  • Jacob Guinot Reinders. 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC SECTOR MANAGEMENT.

  • Jacob Guinot Reinders. 2016 JOURNAL OF MANAGEMENT & ORGANIZATION.

  • Jacob Guinot Reinders. 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER.

  • Jacob Guinot Reinders. 2015 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT QUARTERLY.

  • Jacob Guinot Reinders. 2014 EUROPEAN JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY.

  • Jacob Guinot Reinders. 2014 PERSONNEL REVIEW.

  • Jacob Guinot Reinders. 2014 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT QUARTERLY.