Última modificació: 06/04/2016 | Font: EMP

Informació personal

GARCÍA PALAO, CRISTINA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • JC1016DD - (964 728545)
 • palao@uji.es
 • Ressenya Personal

  Cristina Garcia Palao, procedent d'Alacant i natural de Villena (Alacant), cursa els seus estudis de Batxillerat/COU en l'IES Miguel Hernández d'Alacant en la modalitat de ciències, continuant en la Universitat d'Alacant (UA) on obté la Llicenciatura de “Ciències Econòmiques i Empresarials”.

  Ha treballat com consultora en Price Waterhouse & CO. en la Divisió de Consultoria i com Directora Administratiu-Financera en Visualis.

  Resideix en Castelló on exerceix en l'actualitat com professora/tutora de Batxillerat i Cicles formatius en "San Cristóbal" de Castelló.

  Realitza el curs d'Aptitud pedagògica d'especialització didàctica per a professorat d'ensenyança secundària i professorat tècnic de formació professional en la Universitat Jaume I. Obté la capacitació docent universitària del programa de formació de professorat novell de la Uji així com el Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià.

  Per altre costat, realitza els Cursos de Postgrau d'Especialització en Matemàtiques para ESO i Batxillerat en la Universitat Jaume I.

  Cursa el programa de Doctorat en Gestió Empresarial del Departament de Finances i Comptabilitat de la UJI i obté el Diploma d'Estudis Avançats (DEA) en l'àrea de coneixement d'Organització d'Empreses.

  Es professora associada del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting i tutora de pràctiques externes. Membre del grup docent d'investigació en Direcció d'Innovació, Tecnologia i Operacions de la Universitat Jaume I “MITO”.

  Les seves inquietuds per millorar com a docent es plasmen en la direcció i col·laboració en projectes d'innovació educativa així com en publicacions i participacions en diferents congressos.

  La seva labor docent ha sigut reconeguda en un Primer Premi a la Tutora de les millores Pràctiques Creatives en la V Edició de Premis Càtedra INCREA organitzat pel Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització Europea de l'UJI, així com en dos Premis als Projectes d'Innovació educativa en diferents edicions organitzades pel Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat i la Unitat de Suport Educatiu (USE). L'activitat docent ha sigut valorada com positiva per l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat de la Universitat Jaume I, sent felicitada en tres ocasions en la seva trajectòria com docent pel Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat.

   

   

  Investigació

  Horari Actual  Horari de tutories de Cristina García Palao


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 15:00 17:00 11-09-2017 24-01-2018
  Divendres 14:30 15:00 11-09-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 15:00 17:00 25-01-2018 31-07-2018
  Divendres 14:30 15:00 25-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Cristina García Palao


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS1040 - PR1 Dilluns 15:00 17:00 11-09-2017 27-11-2017
  CS1040 - PR1 Dimecres 15:00 17:00 22-11-2017 20-12-2017
  CS1040 - SE1 Dilluns 15:01 17:00 11-12-2017 11-12-2017
  CS1040 - SE1 Dimecres 15:01 17:00 20-12-2017 20-12-2017
  CS1040 - TE1 Dilluns 15:00 17:00 02-10-2017 04-12-2017
  CS1040 - TE1 Dimecres 15:00 17:00 13-09-2017 15-11-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1029 - PR3 Divendres 17:00 19:00 09-02-2018 20-04-2018
  AE1029 - PR4 Divendres 15:00 17:00 09-02-2018 20-04-2018
  AE1029 - TE2 Dijous 17:00 19:00 25-01-2018 17-05-2018
  AE1029 - TE2 Divendres 17:00 19:00 26-01-2018 26-01-2018
  AE1029 - TU3 Divendres 17:00 19:00 02-03-2018 11-05-2018
  AE1029 - TU4 Divendres 15:00 17:00 02-03-2018 11-05-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1029 - Direcció d'Operacions Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  CS1040 - Gestió Privada de la Seguretat Grau en Criminologia i Seguretat

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • Análisis del flujo de proceso
  • María José Oltra Mestre, Cristina García Palao. Dirección de la Producción y Operaciones: Decisiones Operativas. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 2018. ISBN 9788436839111. Científic.

  • Improving student competencies through face to face and virtual teams
  • María José Oltra Mestre, Montserrat Boronat Navarro, Cristina García Palao, María Luisa Flor Peris. New Achievements in Technology, Education and Development. Croatia. Ed. InTech. 2010. ISBN 9789533070667. Docent.

  • Coordinació per a l’aplicació simultània de metodologies docents adequades a la diversitat presencial dirigides al desenvolupament de competències en alumnes de direcció de la producció.
  • María José Oltra Mestre, Montserrat Boronat Navarro, María Luisa Flor Peris, Cristina García Palao. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • L'autoaprenentatge dels grups de treball en les seues modalitats presencial i no presencial
  • Cristina García Palao, María José Oltra Mestre, María Luisa Flor Peris, Montserrat Boronat Navarro. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Grup d’investigació: una estratègia de cooperació en l’aula aplicada a la Diplomatura de Relacions Laborals
  • María Teresa Martínez Fernández, Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Desenvolupament de competències a traves dels grups de treball tutoritzats.
  • Cristina García Palao, María José Oltra Mestre, Montserrat Boronat Navarro, María Luisa Flor Peris. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Els grups de treball i la tutoria com a mètodes docents centrats en l’alumne i aproximació al nou EEES
  • Cristina García Palao, María José Oltra Mestre, Montserrat Boronat Navarro. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • “Puzzle d’Aronson”: una tècnica d’aprenentatge cooperatiu aplicat a l’assignatura Organització i Mètodes de Treball.
  • Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual, María Teresa Martínez Fernández. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Tècniques d'aprenentatge cooperatiu: Una aplicació de la tècnica joc-concurs de De Vries a l'assignatura organització i métodes de treball.
  • Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual, María Teresa Martínez Fernández. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Una aplicació didàctica dels jocs de rol: el cas Lear en Espanya
  • Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual, María Isabel Saz Gil, María Teresa Martínez Fernández. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Les visites a empreses com a métode didàctic complementari en les assignatures de Direcció Comercial i de Producció en 4rt curs de la Llicenciatura d’Administració i Direcció d’empreses.
  • Cristina García Palao, María José Oltra Mestre, Marta Estrada Guillén, Rosa María Rodríguez Artola, Teresa María Vallet Bellmunt. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  Ponències a congressos


  • Las dinámicas del trabajo en equipo como recurso docente en los cursos de dirección de operaciones
  • María José Oltra Mestre, Cristina García Palao, María Luisa Flor Peris. VIII Workshop iin Operations Management and Technology - ACEDEDOT OMTech 2017. Valencia (Espanya). 30-03-2017. Docent. 2017.

  • Developing team working and planning competences in operations management courses (oral Session)
  • Cristina García Palao, Paul Coughlan, María José Oltra Mestre, María Luisa Flor Peris. 8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2016). Barcelona (Espanya). 04-07-2016. Científic. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460888604.

  • Improving teamwork competence through action research
  • María José Oltra Mestre, Cristina García Palao, María Luisa Flor Peris. 23rd EurOMA Conference Interactions. Trondheim, Norway. 17-06-2016. Docent. 2016. Ed. Norwegian University of Science and Technology (NTNU). ISBN 9788230332771.

  • A proposal for teamwork competence cevelopment in operations management
  • María José Oltra Mestre, Cristina García Palao, María Luisa Flor Peris. 22nd EurOMA conference. Operations management for sustainable competitiveness. Neuchatel, Switzerland. 26-06-2015. Docent. 2015. Ed. University of Neuchatel. ISBN 9782970090120.

  • Absorptive capacity and radical and disruptive innovation: the contingent role of organizational mechanisms (Abstracs)
  • María Luisa Flor Peris, María José Oltra Mestre, Cristina García Palao, J.A. Alfaro, H. Zarco. 22nd EurOMA Conference Operations Management for Sustainable Competitiveness (EUROMA 2015). Universituy of Neuchatel, Switzerland. 26-06-2015. Científic. 2015. Ed. University of Neuchatel. ISBN 9782970090120.

  • Recursos para el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo
  • María José Oltra Mestre, María Luisa Flor Peris, Cristina García Palao. V Workshop in Operations Management and Technology. ACEDOT OMTech 2014. Universidad de Navarra, Pamplona (Espanya). 03-04-2014. Docent. 2014. Ed. Universidad de Navarra. ISBN 9788480814140.

  • Los artículos de prensa como recurso para el desarrollo de competencias en dirección de operaciones
  • José Antonio Alfaro Tanco, María José Oltra Mestre, Cristina García Palao. IV Workshop in Operations Management and Technology. Sevilla. 29-04-2013. Docent. 2013.

  • Influencia del canal de comunicación en los resultados de los equipos de trabajo
  • Cristina García Palao, María José Oltra Mestre, María Luisa Flor Peris, Montserrat Boronat Navarro. El cambiante mundo de las organizaciones. Teoría, metodología e investigación (IV Jornadas de profesores de sociología y de las organizaciones). Castelló (Espanya). 08-06-2012. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219679.

  • Dirección de la producción: una experiencia de adaptación al nuevo espacio de enseñanza de educación superior
  • María José Oltra Mestre, María Luisa Flor Peris, Cristina García Palao, Montserrat Boronat Navarro. III Workshop in Operations Management and Technology. Cartagena. 13-05-2012. Docent. 2012.

  • Estructura organizativa, capacidad de absorción del conocimiento externo y resultado innovador: una propuesta contingente
  • María José Oltra Mestre, María Luisa Flor Peris, Cristina García Palao. XXII Congreso Nacional de ACEDE. Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • Absorptive capacity and innovation: the contingent role of organizational mechanisms
  • María Luisa Flor Peris, María José Oltra Mestre, Cristina García Palao. 4 th WORLD CONFERENCE P&OM. Amsterdam (Països Baixos). 01-07-2012. Científic. 2012. Ed. University of Amsterdam. ISBN 9789491621000.

  • A contingent view of the effect of organizational mechanisms and absorptive capacity on innovation performance
  • María Luisa Flor Peris, María José Oltra Mestre, Cristina García Palao. The R&D Management Conference 2012. Grenoble (França). 23-05-2012. Científic. 2012. Ed. Management Technology & Innovation. ISBN 9780955936746.

  • Oportunidades tecnológicas, capacidad de absorción del conocimiento externo e innovación en el sector cerámico
  • María Luisa Flor Peris, María José Oltra Mestre, Cristina García Palao, Francisco Gimeno. Qualicer'12 - XII FORO GLOBAL DEL RECUBRIMIENTO CERÁMICO. Castellón (Espanya). 13-02-2012. Científic. 2012. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931382.

  • The effect of technological opportunities and absorptive capacity on different types of innovation: a moderating approach
  • María Luisa Flor Peris, María José Oltra Mestre, Cristina García Palao, Francisco Gimeno Rubert. XXII Congreso Nacional de ACEDE. Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • Influence of the communication channel in team's results
  • Cristina García Palao, María Luisa Flor Peris, María José Oltra Mestre, Montserrat Boronat Navarro. 18th International Annual EurOMA Conference. Cambridge, UK. 03-07-2011. Científic. 2011. Ed. Cambridge University Press. ISBN 9781902546933.

  • Influencia del canal de comunicación en los resultados de los equipos de trabajo
  • Cristina García Palao, María Luisa Flor Peris, María José Oltra Mestre, Montserrat Boronat Navarro. ACEDEDOT II Workshop in Operations Management and Technology. Segovia (Espanya). 04-04-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461501465.

  • The moderating effect of absorptive capacity on the relationship between technological opportunities and firms innovation
  • María Luisa Flor Peris, María José Oltra Mestre, Cristina García Palao. XXII ISPIM Conference. Hamburg, Germany. 12-06-2011. Científic. 2011. Ed. International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). ISBN 9789522650924.

  • Coordinación de experiencias docentes para el desarrollo de competencias adaptadas a diferentes tamaños de grupo
  • Cristina García Palao, María José Oltra Mestre, Montserrat Boronat Navarro, María Luisa Flor Peris, Carla María Martínez Martínez. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • La capacidad de absorción del conocimiento externo en las empresas de la industria de baldosas cerámicas y su relación con la estrategia empresarial
  • María José Oltra Mestre, Cristina García Palao, María Luisa Flor Peris. XI Congreso Mundial de la Calidad del azulejo y del pavimento cerámico QUALICER 10. Castellón. 23-02-2010. Científic. 2010. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9785495931375.

  • Autoaprendizaje y desarrollo de competencias en grupos de trabajo presenciales y no presenciales
  • Cristina García Palao. VI Jornades de Xarxes d' Investigació en Docència Univesitària. Alacant. 09-06-2008. Científic. 2008.

  • Formación de competencias en el aula a través de la técnica grupo de investigación: una aplicación universitaria
  • María Teresa Martínez Fernández, Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Juan Andrés Traver Martí. Octava Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo. Primera Jornada sobre Innovación Docente. Barcelona. 04-07-2008. Docent. 2008. Ed. GAM Imprenta Digital. ISBN 9788469146057.

  • Coordinación para la aplicación simultánea de metodologías docentes adecuadas a la diversidad presencial dirigidas al desarrollo de competencias en dirección de la producción
  • Cristina García Palao, Montserrat Boronat Navarro, María Luisa Flor Peris, María José Oltra Mestre. inece'07 - Jornadas Internacionales UPM sobre Innovación Educativa y Convergencia Europea 2007. Universidad Politécnica de Madrid. 11-12-2007. Docent. 2007. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 9788469101865.

  • Una experiencia de aprendizaje cooperativo en la asignatura organización y métodos de trabajo: La técnica del puzzle de Aronson
  • María Teresa Martínez Fernández, Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Juan Andrés Traver Martí. 7ª Jornada sobre aprendizaje cooperativo. Valladolid. 20-07-2007. Docent. 2007. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 9788469073377.

  • Face-to-face teams and virtual teams: two ways of imroving competencies
  • Montserrat Boronat Navarro, María José Oltra Mestre, Cristina García Palao, María Luisa Flor Peris. INTED 2008 - International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 03-03-2008. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201921.

  • Teaching management of technology in engineering degrees and the ETCS experience
  • María José Oltra Mestre, María Luisa Flor Peris, Cristina García Palao. INTED 2007. International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145164.

  • Challenges in teaching operations management as a result of following the european higher education area guidelines
  • María José Oltra Mestre, María Luisa Flor Peris, Cristina García Palao. INTED 2007. International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145164.

  • Desarrollo de competencias para la dirección de la producción a través de Grupos de Trabajo Tutorizados
  • Cristina García Palao. IV Jornades de Xarxes d' Investigació en Docència Universitària. Alacant. 05-06-2006. Científic. 2006.

  • Puzzle de Aronson: Una técnica de aprendizaje cooperativo aplicada a la asignatura organización y métodos de trabajo
  • Cristina García Palao, María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual. VI Jornada de millora educativa i V Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 05-04-2006. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Los grupos de trabajo y la tutoría como método docentes centrados en el alumnado. Aproximación al EEES
  • Montserrat Boronat Navarro, María José Oltra Mestre, Cristina García Palao. VI Jornada de millora educativa i V Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 05-04-2006. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • "Puzzle d'Aronson": una tècnica d'aprenentatge cooperatiu aplicat a l'assignatura Organització i Mètodes de Treball
  • María Teresa Martínez Fernández, Cristina García Palao, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual. VI Jornada de Millora Educativa i V Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 05-04-2007. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Cambio del modelo didáctico en la titulación de Administración y Dirección de Empresas como aproximación al nuevo EEES
  • Montserrat Boronat Navarro, Cristina García Palao, María José Oltra Mestre. III Jornades de xarxes d'investigació en docència universitària. Alicante. 13-06-2005. Docent. 2005.

  • Una aplicació didàctica dels jocs de rol: el cas Lear en Espanya
  • María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Cristina García Palao, Leocadia Ana García Bartual, María Isabel Saz Gil. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Técnicas de aprendizaje cooperativo: una aplicación de la técnica juego-concurso de "de vries" a la asignatura organización y métodos de trabajo
  • Cristina García Palao, María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Leocadia Ana García Bartual. V Jornada de millora educativa i IV Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 25-01-2005. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215364.

  • Cambio del modelo didáctico en la titulación de administración y dirección de empresas como aproximación al nuevo EEES
  • Montserrat Boronat Navarro, Cristina García Palao, María José Oltra Mestre. III Jornades de Xarxes d'Investigació en docència universitària. Alicante. 13-06-2005. Docent. 2005. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 8468937304.

  Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16