Marta Estrada Guillén

Marta Estrada Guillén

Professor/a Titular d'Universitat
Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau Interuniversitaris
Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats
On pots trobar-me?
JC1029DD - (964 728549)