Lidia Vidal Meliá

Lidia Vidal Meliá

Personal investigador postdoctoral (Ajudes Margarita Salas per a la formació de joves doctors/es)
Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats
On pots trobar-me?
JC1022DD - (964 728547)