Jaume Llorens Monzonís

Jaume Llorens Monzonís

Professor/a Titular d'Universitat
Vicedegà/ana de facultat
Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats
On pots trobar-me?
JC1027DD - (964 728553)