UJI
Última modificació: 06/04/2016 | Font: Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Informació personal

 • Vocal
 • Representant CIT
 • bolivar@uji.es
 • Ressenya Personal

  El 1997 vaig finalitzar la llicenciatura en Física (Universitat de València, especialitat de Física Aplicada) i el 2003 vaig obtenir el grau de Doctor en el Programa de Doctorat de Processos termofluidodinàmics en Motors de Combustió Interna Alternatius. El meu Tesi Doctoral va estar centrada en l'estudi del procés d'injecció i vaporització de jets de combustible.

  El 2002 vaig entrar a formar part de la Universitat Jaume I, des de 2009 sóc Professor Titular d'Universitat (àrea de Mecànica de Fluids, Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció) i des del 2014 estic acreditat per al cos docent de Catedràtics d'Universitat.

  El 2009 vaig ser Professor Visitant a Purdue University (Indiana, USA) i realitzat estades postdoctorals per un total de 18 mesos a Delft University of Technology (Països Baixos) i Purdue University (USA).

  La meva trajectòria investigadora és possible dividir-la en tres grans línies d'investigació:

  - La primera, relacionada amb la meva tesi doctoral, tracta la caracterització dels processos d'injecció, evaporació i combustió de jets dièsel.

  - La segona està relacionada amb el desenvolupament de tècniques experimentals per a caracteritzar, modelar i optimitzar el comportament de fluxos bifàsics per a aplicacions en termohidràulica.

  - La tercera va començar el 2009 i està relacionada amb la utilització de nanofluids basats en aigua, olis tèrmics i sals foses. En aquest cas he treballat tant en la seva caracterització com en el modelatge i optimització de processos d'assecat per atomització i transferència i emmagatzematge tèrmic.

  Molts dels resultats obtinguts han estat publicats. He publicat 34 articles en revistes indexades, amb 17 articles en els últims 4 anys, un llibre, dos capítols de llibre i una patent (en tràmit). En els darrers 5 anys he participat en 10 projectes i contractes d'investigació (4 com IP), amb un import global de aprox. 300 keuros.

  He impartit docència a la Universitat Jaume I des de fa més d'una dècada en diverses matèries vinculades amb la mecànica de fluids tant en grau com en màster. He participat en 16 projectes de millora educativa i he presentat més de 20 contribucions a congressos d'innovació docent.

   

  Finalment, he estat involucrat en tasques de gestió universitària com a secretari (2007-2009), Vicedirector responsable del Grau en Enginyeria Mecànica (2010-2014) i director de departament (2014-actualitat).

  Links

  Investigació

   J. E. Juliá, J. C. Soriano, "On-Line Monitoring of One-Step Laser Fabrication of Micro-Optical Components," Applied Optics 40, pp. 3220-3224, (2001).
   J. V. Pastor, J. E. Juliá, L. D. Zapata, J. E. Buitrago, "Visualización y procesado digital de imágenes para la caracterización macroscópica del chorro Diesel isotermo", XV Congreso Nacional de Ingenieria Mecánica, (2002).
   J. V. Pastor, J. J. López, J. E. Juliá and J. V. Benajes, "Planar Laser – Induced Fluorescence fuel concentration measurements in isothermal Diesel sprays," Optics Express 10, pp. 309-323, (2002).
   J. V. Pastor, R. Payri, J. J. López and J. E. Juliá, "Effect of injector nozzle geometry of Diesel engines on the macroscopic spray characteristics by means of Optical Techniques," Conference on Fuel Injection Systems. The Institution of Mechanical Engineers. London. (2002).
   V. Bermúdez, J. M. García, J. E. Juliá, S. Martínez, "Instalación experimental para el estudio del proceso de inyección-combustión en motor diesel de inyección directa," XV Congreso Nacional de Ingenieria Mecánica, (2002).
   V. Bermúdez, J. M. García, J. E. Juliá and S. Martínez, "Engine with Optically Accessible Cylinder Head: A Research Tool for the Injection and Combustion Processes," SAE Paper 2003-01-110 (Society of Automotive Engineers, Warrendale, Pa.), (2003).

  Horari Actual  Horari de tutories de José Enrique Juliá Bolívar


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:30 11:00 11-09-2017 24-01-2018
  Dimecres 10:30 12:00 11-09-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:30 11:00 25-01-2018 31-07-2018
  Dimecres 10:30 12:00 25-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de José Enrique Juliá Bolívar


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Eléctrica
  EE1045 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Eléctrica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Manuel d'utilisation du programme de calcul CECILL (Calcul Et Conception d'Infrastructures d'Irrigation Localisée)
  • Cécile Vabre, Sergio Chiva Vicent, Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar. 2012. Autoria. Docent. ISBN 9788494066368. València. Ed. Universitat Jaume I.

  • Análisis de chorros diesel mediante fluorescencia inducida por láser
  • José Enrique Juliá Bolívar. 2006. Autoria. Científic. ISBN 8429147071. Barcelona. Ed. Editorial Reverté.

  Capítols de llibre


  • New High-Temperature Heat Transfer and Thermal Storage Molten Salt-Based Nanofluids Preparation, Stabilization, and Characterization
  • Rosa Mondragón Cazorla, Nuria Navarrete Argilés, Alexandra Gimeno Furió, Leonor Hernández López, Luis Cabedo Mas, José Enrique Juliá Bolívar. Advances in New Heat Transfer Fluids: From Numerical to Experimental Techniques. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. CRC Press; Taylo & Francis. 2017. ISBN 9781498751858. Científic.

  • Nanotechnolgy and Nanomaterials for Thermal Energy Storage
  • Rosa Mondragón Cazorla, Raúl Martínez Cuenca, Leonor Hernández López, P. Andreu-Cabedo, L. Cabedo, Luis Cabedo Mas, José Enrique Juliá Bolívar. Handbook of Clean Energy Systems. West Sussex (Regne Unit). Ed. John Wiley & Sons. 2015. ISBN 9781118388587. Científic.

  • Introducció de qüestionaris d'avaluació formativa en assignatures de l'Àrea de Mecànica de Fluids.
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Experiència pilot de treball en grup per a correcció entre pars en assignatures de l’àrea de mecànica de fluids.
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Two -Phase Flow Regime Identification Methodologies in Thermal-Hydraulic Applications
  • José Enrique Juliá Bolívar, T.Hibiki, M.Ishii. ADVANCES IN MULTIPHASE FLOW AND HEAT TRANSFER (VOLUME 1). UK. Ed. Bentham Science. 2009. ISBN 9781608050802. Científic.

  • Air-Water flow structure in a vertical pipe: Experimental results and CFC modelling
  • Sergio Chiva Vicent, S.Mendez, J.L.Muñoz-Cobo, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, E.Pellacani. Environmental Hydraulics -Theoretical, Experimental and Computational Solutions (IWEH09). Valencia (Spain). Ed. Universitat Politècnica de València. 2009. ISBN 9780415566971. Científic.

  • Primera fase d’adaptació d’assignatures de l’area de Mecànica de Fluids al proces de convergencia europea.
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Millora del rendiment acadèmic dels estudiants mitjançant processos d’avaluació continua en l’assignatura de “Fonaments de mecànica de fluids” d’Enginyeria Industrial
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, Inmaculada Susana Fernández Giner, José Enrique Juliá Bolívar. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Elaboració d’un manual de pràctiques de mecànica de fluids aplicada
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Tutorització en processos d’avaluació continua en l’àmbit de la mecànica de fluids
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, Inmaculada Susana Fernández Giner, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Noves tecnologies aplicades a la docència: Disseny d'una pàgina web i material docent amb suport en la xarxa en l'Àrea de Mecànica de Fluids.
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, Inmaculada Susana Fernández Giner, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • Solar Nanofluids Synthesized by Femtosecond Laser Radiation
  • Verónica Puerto Belda, Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, Omel Mendoza Yero, Jesús Lancis Sáez, Pedro Andrés, José Enrique Juliá Bolívar, María Gladis Mínguez Vega. Ultrafast Science and Technology Spain meeting (USTS 2017). Salamanca (Espanya). 22-11-2017. Científic. 2017.

  • Puesta en marcha de plan de actuación en respuesta a prescripciones eur- ace® para la formación y evaluación de competencias transversales en las ingenierías del ámbito industrial de la Universitat Jaume I
  • Jose Carlos Alfonso Gil, Pedro Balaguer Herrero, Vicente Beltrán Porcar, María Dolores Bovea Edo, Cristina Chiralt Monleon, Francisco José Colomer Mendoza, Ana Gosalbo Nebot, Leonor Hernández López, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Rodrigo Llopis Doménech, Sergio Martí Forés, Luis Martínez León, María de los Dolores Martínez Rodrigo, María José Orts Tarí, Ana María Piquer Vicent, Gabriel Recatalá Ballester, Julio Ariel Romero Pérez, Daniel Sánchez García-Vacas, Francisco Tomas Sánchez Marín, Enrique Javier Sánchez Vilches, Rosa Mondragón Cazorla. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios, II Taller de Innovación Educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • Synthesis of Tin Based Volumetric Absorber Nanofluid By Femtosecond Laser Radiation
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, Verónica Puerto Belda, Omel Mendoza Yero, Jesús Lancis Sáez, José Enrique Juliá Bolívar, María Gladis Mínguez Vega. Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/EUROPE-EQEC 2017). Munich (Alemanya). 25-06-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781509067367.

  • Nanofluids as Direct Solar Energy Absorbers
  • Alexandra Gimeno Furió, José Enrique Juliá Bolívar, S Barison, F. Agresti, M.H. Buschmann, C Friebe. 1st European Symposium on Nanofluids (ESNf2017). Lisboa (Portugal). 08-10-2017. Científic. 2017. Ed. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. ISBN 9789729665356.

  • On the Use of Nano-Encapsulated Phase Change Materials for Thermal-Oil and Molten Salt-Based Nanofluids
  • Nuria Navarrete Argilés, Alexandra Gimeno Furió, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, Luis Cabedo Mas, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, José Enrique Juliá Bolívar. 1st European Symposium on Nanofluids (ESNf2017). Lisboa (Portugal). 08-10-2017. Científic. 2017. Ed. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. ISBN 9789729665356.

  • Influence of High Temperature Exposure in Thermal and Optical Properties of Thermal Oil-Based Solar Nanofluid
  • Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Raúl Martínez Cuenca, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. 1st European Symposium on Nanofluids (ESNf2017). Lisboa (Portugal). 08-10-2017. Científic. 2017. Ed. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. ISBN 9789729665356.

  • Thermophysical properties of a nanofluid based on a eutectic mixture of dipheny and diphenyl oxide and carbon black nanoparticles
  • Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Rosa Mondragón Cazorla, E. Cervantes, Leonor Hernández López, Raúl Martínez Cuenca, Luis Cabedo Mas, José Enrique Juliá Bolívar. 13th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Portoroz (Eslovènia). 17-07-2017. Científic. 2017. Ed. International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT). ISBN 9781775921400.

  • On the use of colored sand for volumetric solar radiation absorption for concentrated solar power applications
  • Alexandra Gimeno Furió, Leonor Hernández López, Raúl Martínez Cuenca, L. Cabedo, José Enrique Juliá Bolívar, C Barreneche, L. Cabeza. 13th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Portoroz (Eslovènia). 17-07-2017. Científic. 2017. Ed. International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT). ISBN 9781775921400.

  • Synthesis of Tin/Ethylene Glycol solar nanofluid by a femtosecond laser ablation
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, Verónica Puerto Belda, Jesús Lancis Sáez, Pedro Andrés, Omel Mendoza Yero, José Enrique Juliá Bolívar, María Gladis Mínguez Vega. 10ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL17. Santiago de Compostela (Espanya). 12-07-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Óptica y Fotónica de Santiago. ISBN 9788416989812.

  • Characterization of a nanofluid based on Therminol VP-1 and carbon nanoparticles under high temperature conditions
  • Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, Raúl Martínez Cuenca, Luis Cabedo Mas, José Enrique Juliá Bolívar. 10º Congreso Internacional ingeniería termodinámica. Lleida (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491440444.

  • Optical and thermal characterization of colored for Concentrated Solar Power applications
  • Alexandra Gimeno Furió, Leonor Hernández López, Raúl Martínez Cuenca, Luis Cabedo Mas, Camila Barreneche, José Enrique Juliá Bolívar, Luisa F. Cabeza. 10º Congreso Internacional de Ingeniería Termodinámica (CNIT). Lleida (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491440444.

  • Round Robin Test on the Measurement of the Specific Heat of Solar Salt
  • Belén Muñoz Sánchez, Javier Nieto Maestre, José González Aguilar, José Enrique Juliá Bolívar, Nuria Navarrete Argilés, Abdessamad Faik, Thomas Bauer, Alexander Bonk, Maria Elena Navarro, Yulong Ding, Nerea Uranga, Elisabetta Veca, Salvatore Sau, Pau Giménez, Pierre García, Juan Ignacio Burgaleta. SOLARPACES 2016: International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems. Abu Dhabi (Emirats Àrabs, Unió dels). 11-10-2016. Científic. 2017. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735415225.

  • Silica and Alumina Nano-enhanced Molten Salts for Thermal Energy Storage: A Comparison
  • Belén Muñoz-Sánchez, Javier Nieto-Maestre, Iñigo Iparraguirre-Torres, José Enrique Juliá Bolívar, Ana García-Romero. SOLARPACES 2016: International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems. Abu Dhabi, United Arab Emirates (Emirats Àrabs, Unió dels). 11-10-2016. Científic. 2017. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735415225.

  • Molten Salt Based Nanofluids Based on Solar Salt and Alumina Nanoparticles: An Industrial Approach
  • Belén Muñoz-Sánchez, Javier Nieto-Maestre, Luis Guerreiro, José Enrique Juliá Bolívar, Manuel Collares-Pereira, Ana García-Romero. SOLARPACES 2016: International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems. Abu Dhabi, United Arab Emirates (Emirats Àrabs, Unió dels). 11-10-2016. Científic. 2017. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735415225.

  • In Situ Fabrication of a Solar Nanofluid by a Femtosecond Laser Ablation of Tin in Ethylene Glycol
  • RAFAEL OMAR TORRES MENDIETA, Rosa Mondragón Cazorla, Verónica Puerto-Belda, Omel Mendoza Yero, Pedro Andrés, Jesús Lancis Sáez, María Gladis Mínguez Vega, José Enrique Juliá Bolívar. SOLARPACES 2016: International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems. Abu Dhabi, United Arab Emirates (Emirats Àrabs, Unió dels). 11-10-2016. Científic. 2017. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735415225.

  • Thermal and optical characterization of tetrathylene glycol -based solar nanofluid at high temperature conditions
  • Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Raúl Martínez Cuenca, Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. 12th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Malaga (Espanya). 11-07-2016. Científic. 2016. Ed. International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT). ISBN 9781775921240.

  • Synthesis of a solar tin-based nanofluid by a femtosecond laser-assisted approach
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Verónica Puerto Belda, Rosa Mondragón Cazorla, Carlos Doñate Buendía, Omel Mendoza Yero, Jesús Lancis Sáez, José Enrique Juliá Bolívar, María Gladis Mínguez Vega. CNMAT 2016. Gijón (Espanya). 08-06-2016. Científic. 2016.

  • The influence of mixing water on the thermophysical properties of nanofluids based on solar salt and silica nanoparticles
  • B. Muñoz-Sánchez, J. Nieto-Maestre, I. Iparriguirre-Torres, J.A. Sánchez-García, José Enrique Juliá Bolívar, A. García-Romero. SOLARPACES 2015: International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems. Cape Town, South Africa (Sud-àfrica). 13-10-2015. Científic. 2016. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735413863.

  • Preparation of nanofluids based on solar salt and boehmite nanoparticles: Characterization of starting materials
  • B. Muñoz-Sánchez, J. Nieto-Maestre, I. Iparraguirre-Torres, J.A. Sánchez-García, José Enrique Juliá Bolívar, A. García-Romero. SOLARPACES 2015: International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems. Cape Town, South Africa (Sud-àfrica). 13-10-2015. Científic. 2016. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735413863.

  • Analysis of the results obtained in a test of basic knowledge of mechanics and elasticity in the second year of the degrees in the field of industrial engineering
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Alejandro Doménech Monforte, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Raúl Martínez Cuenca, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo, Rosa Mondragón Cazorla, Marta Covadonga Mora Aguilar, Roberto Palma Guerrero, Víctor Roda Casanova, Maria José Rupérez Moreno, Francisco Tomas Sánchez Marín. V Jornadas Internationales sobre innovación docente en las titulaciones técnicas. Granada (Espanya). 19-10-2017. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461758951.

  • Diseño, puesta en marcha y análisis de los resultados obtenidos en una prueba de evaluación de conocimientos comunes de mecánica y elasticidad en segundo curso de los grados de ingeniería del ámbito de la Ingeniería Industrial
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Alejandro Doménech Monforte, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Raúl Martínez Cuenca, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo, Rosa Mondragón Cazorla, Marta Covadonga Mora Aguilar, Roberto Palma Guerrero, Víctor Roda Casanova, Maria José Rupérez Moreno, Francisco Tomas Sánchez Marín. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. UJI, Castellón. 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Improvement of stability properties in heat transfer nanofluids fabricated by pulsed laser ablation in liquids
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Omel Mendoza Yero, Jesús Lancis Sáez, María Gladis Mínguez Vega. 58th Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences. Vilnius (Lituània). 24-03-2015. Científic. 2015. ISSN 2029-4425.

  • Evaluación de competencias mediante portafolios reflexivos en el Máster de Profesorado
  • María Mercedes Marqués Andrés, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal, José Antonio Badenes March. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Fabrication of high stable gold nanofluid by pulsed laser ablation in liquids
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Jesús Lancis Sáez, María Gladis Mínguez Vega. Advanced Materials World Congress. Stockholm (Suècia). 23-08-2016. Científic. 2015. Ed. VBRI Press. ISBN 9789188252005.

  • Enhancement of Properties of Heat Transfer Fluids by In-situ Fabrication of Gold Nanoparticles by Pulsed Laser Ablation in Liquids
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Omel Mendoza Yero, P. Andrés, Jesús Lancis Sáez. European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference (Europe-EQEC 2015). Munich (Alemanya). 21-06-2015. Científic. 2015. Ed. OSA Publishing. ISBN 9781467374750.

  • Estudio de la influencia del método de dispersión utilizado en la preparación de suspensiones de nanofluidos sobre las propiedades térmicasy reológicas de los mismos
  • C. Segarra, Juan Carlos Jarque Fonfría, Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Evaluación mediante portafolios reflexivos
  • María Mercedes Marqués Andrés, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal. XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2013). Castellón. 10-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469580516.

  • Evaluación mediante portafolios reflexivos
  • María Mercedes Marqués Andrés, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Improvement of the students motivation and performance during the continuous assessment test in industrial engineering degrees
  • Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Raúl Martínez Cuenca, Leonor Hernández López. 5th International conference on education and new learning technologies (EDULEARN 2013). Barcelona. 01-07-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638222.

  • Drying Kinetics and packing of particles of silica-water ¡nanofluid droplets dried in an acoustic levitator
  • Rosa Mondragón Cazorla, Juan Carlos Jarque Fonfría, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. 12th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systens. Heidelberg (Alemanya). 02-09-2012. Científic. 2012.

  • Influence of variables on the drying behavior of single droplets of nanofluids in an acoustic levitator
  • Rosa Mondragón Cazorla, Juan Carlos Jarque Fonfría, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. 24th European Conference Liquid Atomization and Spray Systems. Estoril (Portugal). 05-09-2011. Científic. 2011. Ed. Institute for Liquid Atomization and Spray Systems (ILASS). ISBN 9789892024097.

  • Flow Regime Identification in Boiling Two-Phase Flow in a Vertical Annulus
  • Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Ozar. B., T. Hibiki, M. Ishii. 7th International Conference on Multiphase Flow, ICMF 2010. Tampa, FL USA. 30-05-2010. Científic. 2010.

  • Drying Behavior of High Load Multiphases Droplets at High Temperature Conditions
  • Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Juan Carlos Jarque Fonfría, Sergio Chiva Vicent. 7th International Conference on Multiphase Flow. Tampa, FL USA. 30-05-2010. Científic. 2010.

  • Local Flow Measurement and Drift-Flux modelling of Subcooled Boiling Flow in Sub-Channel of Vertical 3x3 Rod Bundle
  • José Enrique Juliá Bolívar, B. Takashi Hibiki, Jo Yun, Cherl park, Mamoru Ishii. 7th International Conference on Multiphase Flow. Tampa, FL USA. 30-05-2010. Científic. 2010.

  • Drying Behavior of High Load Multiphase Droplets al High Temperature Conditions in an Acoustic Levitator
  • Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Juan Carlos Jarque Fonfría, Vicente Cantavella Soler. 23rd Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Brno, Czech Republic. 06-09-2010. Científic. 2010. Ed. Institute for Liquid Atomization and Spray Systems (ILASS). ISBN 9788073999971.

  • Two Dimensional Modelling With CFD of the Behavior of a Ventilated Ceramic Façade
  • Mesado C., Sergio Chiva Vicent, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. V European Conferenceon Computational Fluid Dynamics. Lisbon (Portugal). 14-06-2010. Científic. 2010. Ed. European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS). ISBN 9789899677814.

  • Performance Analysis of Flow in a Flow in a Impeller-Diffuser Centrifugal Pumps Using CFD: Simulation and Experimental Data Comparisons
  • Perez J., Sergio Chiva Vicent, Segala W., Morales R., Negrao C., José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. V European Conference on Computational Fluid Dynamics. Lisbon (Portugal). 14-06-2010. Científic. 2010. Ed. European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS). ISBN 9789899677814.

  • Study of the Drying behavior of High Load Multiphase Droplets in a Acoustic Levitator at High Temperature Conditions
  • Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Juan Carlos Jarque Fonfría, Vicente Cantavella Soler. 11th Triennial International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Vail, Colorado. 26-07-2009. Científic. 2009.

  • Air-Water Flow Structure in a Vertical Pipe: Experimental Results and CFD Modelling
  • Sergio Chiva Vicent, S. Mendez, J.L. Muñoz-Cobo, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, F. Pellacani. IWEH. International Workshop on Environmental Hydraulics . Theorical, Experimental and Cimputational Solutions. Valencia, Spain. 29-10-2009. Científic. 2009. Ed. CRC Press. ISBN 9788489487284.

  • Introduccion of questionnaires as part of the continuous evaluation process in fluid lechanic engineering subjects
  • Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 09-03-2009. Docent. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • Analysis of the Energy Perfomance of a Bioclimatic Ceramic Envelope
  • J. Boix, G. Silva, V. Cantavella, F. Mira, José Enrique Juliá Bolívar. X Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico. Castelló. 12-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • Analysis of results different approaches of learning and evaluation methodologies closer to Bologna process in two fluid mechanic engineering subjects
  • Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. International Technology Education and Development Conference. Valencia. 03-03-2008. Docent. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Local an Area-Averaged Flow Structure of Air-Water Two-Phase Flow in a Vertical Annulus
  • B. Ozar, J. Jun, A. Dixit, José Enrique Juliá Bolívar, T. Hibiki, M. Ishii. ICONE16: 16th International Conference on Nuclear Engineering. Orlando, Florida. 11-05-2008. Científic. 2008. Ed. American Society Of Mechanical Engineers (ASME). ISBN 079183820X.

  • Buble plume oscillation characterization in a needle sparger 2D bubble column
  • José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, M. Piedra, Sergio Chiva Vicent, Antonio Fabian Vela Gasulla. International Conference on Multiphase Flow. Leipzig (Alemanya). 09-07-2007. Científic. 2007. Ed. Martin Sommerfeld (ed). ISBN 9783860109137.

  • Two-phase Flow Structure in a Vertical Pipe: Local Measurements in Two-Phase Flow Using Conductivity Probes and Laser Doppler Anemometry
  • Sergio Chiva Vicent, Mendez S., Muñoz-Cobo JL, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Piedra Diaz M, Romero A. 6th International Conference on Multiphase Flow. Leipzig (Alemanya). 09-07-2007. Científic. 2007. Ed. Martin Sommerfeld (ed). ISBN 9783860109137.

  • Experimental investigation of interfacial area transport of vertical upward air-water two-phase flow in an annular channel
  • J.J. Jeong, B Ozar, José Enrique Juliá Bolívar. 12Th International Topical meeting on Nuclear Reactor Therma Hydraulics. Piittsburdh ,Pennsylvania, USA. 30-09-2007. Científic. 2007. Ed. American Nuclear Society (ANS). ISBN 0894486551.

  • Local measurements in two-phase flow using a double-sensor conductivity probes and laser doppler anemometry in a vertical pipe
  • Sergio Chiva Vicent, Mendez S., Muñoz-Cobo J.L., José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. 15th International Conference on Nuclear Engineering. Nagoya (Japó). 22-04-2007. Científic. 2007. Ed. Elsevier. ISBN 9784888981590.

  • Flow regime identification and analysis in adiabatic upward two-phase flow in an annulus geometry
  • José Enrique Juliá Bolívar, Jae-Jun Jeong, Abhinav Dixit, Basar Ozar, Takashi Hibiki, Mamoru Ishii. 15th Internacional Conference on Nuclear Engineering. Nagoya (Japó). 22-04-2007. Científic. 2007. Ed. Elsevier. ISBN 9784888981590.

  • On the use of area-averaged void fraction and local bubble chord length entropies as two-phase flow regime indicators
  • José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, S. Paranjape, M. Ishii. 6th Internacional Conference on Multiphase Flow. Leipzig (Alemanya). 09-07-2007. Científic. 2007. Ed. Martin Sommerfeld (ed). ISBN 9783860109137.

  • Optimization of an Artificial neural Network Model for Two-Phase Flow Regime Identification based on Conductivity Probe Signals
  • Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, S. Paranjape, M. Ishii. 17th international Congress of Chemical and Process Engineering. Praga. 27-08-2006. Científic. 2006. Ed. Process Engineering Publisher. ISBN 8086059456.

  • Bubble plume hydrodynamic characterizationin a 2D bubble column
  • José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. Praga. 27-08-2006. Científic. 2006. Ed. Process Engineering Publisher. ISBN 8086059456.

  • Experimental study on the two-phase flow characteristics using conductivity probes and laser doppler anemometry in a vertical pipe
  • Sergio Chiva Vicent, Mendez S., Muñoz-Cobo JL, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. The 5th International Symposium on Measurement Techniques for Multiphase Flows. China. 10-12-2006. Científic. 2006. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735404229.

  • Two-phase Flow Regime Identification Combining Conductivity Probe Signals and Artificial Neural Network
  • Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Paranjape S., Ishii M.. The 5th International Symposium on Measurement Techniques for Multiphase Flows. China. 10-12-2006. Científic. 2006. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735404229.

  • Objective fast local flow regime identification using conductivity probe and neural network techniques
  • José Enrique Juliá Bolívar, S. Paranjape, Y. Liu, M. Ishii. 11 th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal- Hydraulics (NURETH- 11). Avignon (França). 02-10-2005. Científic. 2005. Ed. Hervé Lemonnier. ISBN 2951619502.

  • Caracterización del Flujo Bifásico en una Columna 2D de Burbujas con Aireación mediante una Matriz de Agujas
  • José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Antonio Fabian Vela Gasulla, W.K. Harteveld, R. Mudde, H. Van den Akker. XVI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. León. 15-12-2004. Científic. 2004. ISSN 0212-5072.

  • Precisión de las Sondas Ópticas en la Medida Local de la Fracción de Gas en Flujo Bifásico
  • José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Antonio Fabian Vela Gasulla, W.K.Harteveld, R.Mudde, H.Van den Akker. XVI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. León. 15-12-2004. Científic. 2004. ISSN 0212-5072.

  • Effect on injector nozzle geometry of Diesel engines on the macroscopic spray cahracteristics by means of Optical Techniques
  • J.V. Pastor, R. Payri, J.J. López, José Enrique Juliá Bolívar. Conference on Fuel Injection Systems. London. 26-11-2002. Científic. 2002.

  • Instalación experimental para el estudio del proceso de Inyección-Combustión en motor diesel de inyección directa
  • V. Bermúdez, J.M. García Oliver, José Enrique Juliá Bolívar, S. Martínez. XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Cádiz. 07-05-2002. Científic. 2002.

  • Visualización y procesado digital de imágenes para la caracterización macroscópica del chorro diesel isotermo
  • J.V. Pastor, José Enrique Juliá Bolívar, L.D. Zapata, J.E. Buitrago. XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Cádiz. 07-05-2002. Científic. 2002.

  • Medida de velocidades en el interior de un cilindro de un motor de 2T de pequeña cilindrada de barrido por cárter mediante anometría láser doppler
  • J.V. Pastor, José Enrique Juliá Bolívar, E. Calvo. XIV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Leganés (Madrid). 13-12-2000. Científic. 2000.

  • Fabricación de micro-elementos ópticos mediante calentamiento controlado por láser
  • José Enrique Juliá Bolívar, O. Zolochevska, J.C. Soriano. XXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física. Valencia. 20-09-1999. Científic. 1999.

  • Laser micromachining of metals
  • J.A. Ramos, R. Estrela, L.V. Pitarch, José Enrique Juliá Bolívar, B. Pascual. Europto'99 Computer Controlled Microshaping. Munich (Germany). 16-06-1999. Científic. 1999.

  Apunts docents


  • Manual de prácticas: Ingenería Fluidodinámica
  • José Enrique Juliá Bolívar, Salvador Francisco Torro Cueco, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent, Antonio Fabian Vela Gasulla. 2010. Ref. CS-237-2010. Universitat Jaume I.

  • Manual de prácticas: Ingeniería fluidomecánica
  • José Enrique Juliá Bolívar, Salvador Francisco Torro Cueco, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent, Antonio Fabian Vela Gasulla. 2010. Ref. CS-237-2010. Universitat Jaume I.

  • Manual de prácticas: fundamentos de mecánica de fluidos
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, Inmaculada Susana Fernández Giner, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. 2004. Ref. CS-63-2004. Universitat Jaume I.