Cosmin-Mihai Udroiu Bucur

Cosmin-Mihai Udroiu Bucur

Personal investigador predoctoral en formació (Programa FPI Pla Estatal)
Àrea: Màquines i Motors Tèrmics
On pots trobar-me?
TC2323DS - (964 729151)