Cosmin Mihai Udroiu

Cosmin Mihai Udroiu

Personal investigador en formació (Programa FPI Pla Estatal)
Àrea: Màquines i Motors Tèrmics
On pots trobar-me?
TC2323DS - (964 729151)