Pau Giménez Prades

Pau Giménez Prades

Personal investigador en formació (Programa Generalitat Valenciana)
Àrea: Màquines i Motors Tèrmics
On pots trobar-me?
TC2323DS - (964 729151)