Adrián Mota Babiloni

Adrián Mota Babiloni

Personal investigador postdoctoral (Programa Juan de la Cierva-incorporació Pla estatal)
Coordinador/a d'Intercanvi
Àrea: Màquines i Motors Tèrmics
On pots trobar-me?
TC2332DD - (964 728134)