Daniel Calleja Anta

Daniel Calleja Anta

Personal investigador predoctoral en formació (Programa propi UJI)
Àrea: Màquines i Motors Tèrmics
On pots trobar-me?
TC2341DD - (964 728133)