Joaquín Navarro Esbrí

Joaquín Navarro Esbrí

Catedràtic/a d'Universitat
Coordinador/a de doctorat
Àrea: Màquines i Motors Tèrmics
On pots trobar-me?
TC2335DD - (964 728137)