Última modificació: 05/04/2016 | Font: Departament d'Educació

Informació personal

OLCINA SEMPERE, GUSTAU
 • Ajudant/a
 • Dep. d'Educació - Didàctica de l'Expressió Musical
 • HC2405DD - (964 729774)
 • golcina@uji.es
 • Ressenya Personal

  Gustau Olcina Sempere és llicenciat en Música pel Conservatori Superior de Música de València, titulat en Magisteri Musical per la Universitat Jaume I de Castelló i ha cursat el Màster de Neuropsicologia i Educació. Actualment és Professor Ajudant d'Universitat del Departament d'Educació de la Universitat Jaume I de Castelló.

  La seva recerca principal se centra en l'anàlisi dels processos que es duen a terme a l'escola per desenvolupar una ciutadania crítica, i una participació democràtica en els processos d'ensenyament aprenentatge, així com en l'estudi a través de tècniques de Ressonància Magnètica Funcional (RMF), de les estructures cerebrals que es veuen involucrades en els ensenyaments musicals.

  És autor diversos articles així com de diverses comunicacions i ponències en la seva especialitat. Forma part dels grups de recerca MEICRI (Millora Educativa i Ciutadania Crítica) i del de Neuropsicologia i Neuroimatge funcional, a més de participar en diversos projectes d'investigació. Ha realitzat una estada de formació a Lisboa (Portugal).

  La seva trajectòria docent inclou docència en el segon cicle i en el grau de primària i infantil. Ha estat professor de Clarinet i Conjunt Instrumental en diferents escoles comarcals i municipals durant més de 14 anys, i professor de primària i secundària en una escola concertada.

  La seva trajectòria professional inclou la realització de diversos concerts nacionals i internacionals, tant en qualitat de solista d'orquestra com en música de cambra.

  Ha estat invitat a diversos cursos de formació per a clarinetistes, així com a nombroses trobades i jornades d'educació musical. També ha estat membre del jurat de diferents concursos corals.

  Horari Actual  Horari de tutories de Gustau Olcina Sempere


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:30 12:00 11-09-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:30 12:00 25-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Gustau Olcina Sempere


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MP1022 - TE1 Dimarts 09:00 10:30 12-09-2017 06-02-2018

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MP1022 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Female Institutional Directors on Boards and Firm Value (Epub ahead of print)
  • María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Bel Oms, Gustau Olcina Sempere. JOURNAL OF BUSINESS ETHICS . Num. online. pp. 1-21. 2016. Internacional. Científic.

  • Is Board Gender Diversity a Driver of CEO Compensation?: Examining the Leadership Style of Institutional Women Directors
  • María Consuelo Pucheta-Martínez, Inmaculada Bel-Oms, Gustau Olcina Sempere. Asian Women. Num. 4. Vol. 33. pp. 55-80. 2017. Internacional. Científic.

  • Is Board Gender Diversity a Driver of CEO Compesation?: Examining the Leadership Style of Institutional Women Directors
  • María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Bel Oms, Gustau Olcina Sempere. Asian Women. Num. 4. Vol. 33. pp. 55-80. 2017. Internacional. Científic.

  • Comparativa de los factores que repercuten en el rendimiento académico musical en primaria y secundaria: lateralidad, inteligencia musical y creatividad
  • Gustau Olcina Sempere. RAITES. Num. 6. Vol. 3. pp. 88-113. 2017. Internacional. Científic.

  • The Academic musical perfomance and its conditioners: how do the creativity, laterality and the musical intelligence affect?
  • Gustau Olcina Sempere. TRANSYLVANIAN REVIEW. Num. 14. Vol. XXV. pp. 3816-3827. 2017. Internacional. Científic.

  • Social and political factors that have contributed to the Safeguard of the Alentejano folk singing as a social cohesion instrument
  • Gustau Olcina Sempere. TRANSYLVANIAN REVIEW. Num. 14. Vol. XXV. pp. 3809-3814. 2017. Internacional. Científic.

  • Corporate governance, female directors and quality of financial information
  • María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Bel Oms, Gustau Olcina Sempere. BUSINESS ETHICS : A EUROPEAN REVIEW. Num. 4. Vol. 25 . pp. 363-385. 2016. Internacional. Científic.

  • La música como elemento de inclusión: Influencia de las comunidades de aprendizaje
  • Gustau Olcina Sempere. TRANSYLVANIAN REVIEW. Num. 12. Vol. XXIV. pp. 3351-3356. 2016. Internacional. Científic.

  Llibres


  Ponències a congressos


  • La música como dinamizadora de los procesos de inclusión en el aula
  • Gustau Olcina Sempere. XIV Congreso Internacional de Teoría de la Educación. Murcia (Espanya). 21-11-2017. Internacional. Científic. 2017. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788469778968.

  • El contexto universitario y el aprendizaje cooperativo
  • Gustau Olcina Sempere. XIV Congreso Internacional de Teoría de la Educación. Murcia (Espanya). 21-11-2017. Internacional. Científic. 2017.

  • La educación musical como herramienta para la inclusión sociocultural
  • Gustau Olcina Sempere. I Congreso Internacional de Inclusión y Mejora Educativa. Alcalá de Henares (Madrid) (Espanya). 25-10-2017. Internacional. Científic. 2017.

  • La inclusión social: el canto tradicional como instrumento identitario e integrador
  • Gustau Olcina Sempere. I Congreso Internacional de Inclusión y Mejora Educativa. Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) (Espanya). 25-10-2017. Internacional. Científic. 2017.

  • Diferencias cerebrales en la dominancia del lenguaje entre músicos diestros y zurdos
  • Gustau Olcina Sempere, María de los Ángeles Palomar García, Mireia Hernández, César Carlos Ávila Rivera. I Congreso Internacional de psicología de la música y la interpretación musical. Madrid (Espanya). 06-10-2017. Internacional. Científic. 2017.

  • El volumen de la sustancia gris en el giro temporal superior izquierdo influye en la discriminación musical
  • Gustau Olcina Sempere, María de los Ángeles Palomar García, Mireia Hernández, César Carlos Ávila Rivera. I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación Musical. Madrid (Espanya). 06-10-2017. Internacional. Científic. 2017.

  • La enseñanza de la música produce diferencias cerebrales en los niños
  • Gustau Olcina Sempere, María de los Ángeles Palomar García, Mireia Hernández, César Carlos Ávila Rivera. I Congreso Internacional de psicología de la música y la interpretación musical. Madrid (Espanya). 06-10-2017. Internacional. Científic. 2017.

  • La salvaguarda del cante alentejano: factores socioculturales y económicos
  • Gustau Olcina Sempere. I Congreso Internacional Online sobre Economía, Empresa y Sociedad. Alcoy (Espanya). 24-04-2017. Internacional. Científic. 2017. Ed. 3ciencias, Area de Innovación y Desarrollo, s.l.. ISBN 9788494719431.

  • La aplicación del aprendizaje cooperativo en la enseñanza de la Didáctica de la Expresión Musical
  • Gustau Olcina Sempere. XIV Congreso Internacional Educación Inclusiva. XXXIV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Oviedo (Espanya). 03-04-2017. Internacional. Científic. 2017.

  • La Educación inclusiva mediante la música: El rol del docente
  • Gustau Olcina Sempere. XIV Congreso Internacional Educación Inclusiva. XXXIV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Oviedo (Espanya). 03-04-2017. Internacional. Científic. 2017.

  • El aprendizaje cooperativo como instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la música en el ámbito universitario.
  • Gustau Olcina Sempere. XIV Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas (CIOIE). Zaragoza (Espanya). 24-11-2016. Internacional. Científic. 2016.

  • Estrategias metodológicas en la enseñanza de la didáctica de la expresión musical en el contexto universitario.
  • Gustau Olcina Sempere. IV Congreso Internacional de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.. Castelló de la Plana (Espanya). 10-11-2016. Internacional. Científic. 2016.

  • El cante alentejano: funcionalidad, salvaguarda y vinculación al territorio en la sociedad alentejana
  • Gustau Olcina Sempere. I Congreso internacional sobre evento tradicional: "El patrimonio cultural y el evento popular como elemento de proyección y desarrollo territorial". Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2016. Nacional. Científic. 2016.

  • A Comparison of the factors affecting the musical achievent in primary and secondary school: Laterality, musical intelligence and creativity
  • Gustau Olcina Sempere. II Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas da Psicologia e Educaçao. Universidad de Lisboa (Portugal). 11-07-2016. Internacional. Científic. 2016.

  • Application of cooperative learning techniques in music education at the university context
  • Gustau Olcina Sempere. II Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas da Psicologia e Educaçao. Universidad de Lisboa (Portugal). 11-07-2016. Internacional. Científic. 2016.

  • El aprendizaje cooperativo en la educación musical universitaria: análisis desde la perspectiva intercultural
  • Gustau Olcina Sempere. III Jornada Internacional de Diversitat. Catarroja (Espanya). 14-04-2016. Internacional. Científic. 2016.

  • Influencia de la formación musical mediante el aprendizaje cooperativo en el alumnado universitario
  • Gustau Olcina Sempere. 1er Congreso Iberoamericano de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa - V Jornadas Iberoamericanas Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa. México (Mèxic). 04-03-2016. Internacional. Científic. 2016.

  • Repercusión de la lateralidad, creatividad e inteligencia musical en el rendimiento académico musical en educción primaria y secundaria
  • Gustau Olcina Sempere. 1er Congreso Iberoamericano de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa - V Jornadas Iberoamericanas Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa. México (Mèxic). 04-03-2016. Internacional. Científic. 2016.

  • Desarrollo de la competencia intercultural mediante la música
  • Gustau Olcina Sempere. 1er Congreso Iberoamericano de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa - V Jornadas Iberoamericanas Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa. México (Mèxic). 04-03-2016. Internacional. Científic. 2016.

  • La enseñanza universitaria y el aprendizaje cooperativo: efecto en la didáctica de la expresión musical
  • Gustau Olcina Sempere. VII Congresso mundial de estilos de aprendizagem. Bragança (Portugal). 04-07-2016. Internacional. Científic. 2016. Ed. Instituto Politécnico de Bragança. ISBN 9789727452057.

  • Influencia del aprendizaje cooperativo en la enseñanza de la música en el ámbito universitario
  • Gustau Olcina Sempere. IX Congreso Iberoamericano de docencia universitaria. Murcia (Espanya). 31-03-2016. Internacional. Científic. 2016. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788460886976.

  • Adquisición de la identidad intercultural del alumnado universitario mediante la música
  • Gustau Olcina Sempere. IX Congreso Iberoamericano de docencia universitaria. Murcia (Espanya). 31-03-2016. Internacional. Científic. 2016. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788460886976.

  • El aprendizaje cooperativo como herramienta para la educación musical en el ámbito universitario
  • Gustau Olcina Sempere. XV Jornadas sobre Aprendizaje Cooperativo (JAC -15). Universitat de València (Espanya). 10-07-2015. Nacional. Científic. 2016. Ed. Neopatria. ISBN 9788416391967.

  • Determinantes que influyen en el rendimiento académico musical en la educación primaria y secundaria
  • Gustau Olcina Sempere. XX Jornades de Foment de la Investigació FCHS. Universitat Jaume I (Espanya). 03-12-2015. Nacional. Científic. 2015.

  • El aprendizaje de la música con métodos del aprendizaje cooperativo en la enseñanza universitaria
  • Gustau Olcina Sempere. XX Jornades de Foment de la Investigació FCHS. Universitat Jaume I (Espanya). 03-12-2015. Nacional. Científic. 2015.

  • Avaluació de bones pràctiques educatives
  • Gustau Olcina Sempere. Jornades de Formació del Professorat en Centres. Benavites-Quart de les Valls. 13-10-2015. Nacional. Docent. 2015.

  • Factores que influyen en el rendimiento académico musical
  • Gustau Olcina Sempere, César Carlos Ávila Rivera. IV Congreso Internacional de Atención Temprana y Educación Familiar (CIATEF 2015). Santiago de Compostela (Espanya). 10-09-2015. Internacional. Científic. 2015.

  • El rendimiento académico musical en primaria y secundaria: influencia de la lateralidad, creatividad e inteligencia musical
  • Gustau Olcina Sempere. Comunicaciones V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 12-11-2015. Nacional. Científic. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Qué contextos influyen en el rendimiento académico musical
  • Gustau Olcina Sempere. II Jornada internacional de diversidad. Catarroja (Espanya). 19-02-2015. Internacional. Científic. 2015. Ed. Edicions Florida. ISBN 9788493905750.

  • Influencia de la creatividad, lateralidad e inteligencia musical en el rendimiento académico musical
  • Gustau Olcina Sempere. Actas Congreso Internacional de Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social (#comunicambio 2015). Castellón (Espanya). 20-05-2015. Internacional. Científic. 2015. Ed. Fragua Editorial. ISBN 9788470746949.

  • El Rendimiento Académico Musical: El efecto de la Creatividad, lateralidad e Inteligencia musical
  • Gustau Olcina Sempere. XIX Jornades de Foment de la Investigació. Universitat Jaume I (Espanya). 28-11-2014. Nacional. Docent. 2014. ISSN 1139-5486.

  • Habilitats cooperatives
  • Gustau Olcina Sempere. Avaluació de bones pràctiques educatives. Quart de les Valls. 13-10-2014. Nacional. Docent. 2014.

  • Influencia de la creatividad, lateralidad e inteligencia musical en el rendimiento académico musical
  • Gustau Olcina Sempere, César Carlos Ávila Rivera. XIX Jornades de Foment de la Investigació. Castelló (Espanya). 28-11-2014. Nacional. Científic. 2014. ISSN 1139-5486.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Changes in brain activation as a result of musical education
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC) (Portugal). 12-06-2017.

  • Analysis of the asociation between children with high hearing capacity and musical performance
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC) (Portugal). 09-06-2017.

  • Processing and interpretation of music: cerebral areas involved
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC) (Portugal). 06-06-2017.

  • Do musical studies improve tonal discrimination?
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC) (Portugal). 02-06-2017.

  • The importance of musical education in personal and social development
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC) (Portugal). 31-05-2017.

  • What brain areas are stimulated by music?
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC) (Portugal). 30-05-2017.

  • Analysis of the relationship between the music education achieved at the music conservatory and the auditory cortex
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC). 29-07-2016.

  • The inclusion of university students though music education: The cooperative learning as a tool
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC). 11-07-2016.

  • Brain areas involved in the processing and performance of music
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC). 17-06-2016.

  • What changes the music education causes in the brain
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC). 16-06-2016.

  • The effect of classical music in students of higher music education
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC). 06-06-2016.

  • The role of music education in the development of intercultural competence
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC). 10-05-2016.

  • The importance of musical education in the personal development of human being
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC). 05-05-2016.

  • The song as a tool for inclusion in musical education at school
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC). 24-03-2016.

  • The cooperative learning and musical training: experience with students of university higher education
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC). 21-03-2016.

  • Training university higher educacion in music: analysis from the classical music perspective
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC). 17-03-2016.

  • Musical education in primary and secondary school: analysis of factors affecting academic achievement
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC). 14-03-2016.

  • Approach to classical music at unversity level
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC). 15-04-2015.

  • Influence of creativity, laterality and musical inteligence on musical academic achievement
  • Gustau Olcina Sempere. Instituto Superior de Educaçao e Ciencias(ISEC). 06-04-2015.

  Comités de congresos


  • Gustau Olcina Sempere. XIV Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas (CIOIE). Zaragoza (Espanya). 24-11-2016. Internacional. Científic.

  • Juan Pedro Navarro García, Ana Mercedes Vernia Carrasco, Óscar Chiva Bartoll, Manuel Martí Puig, Jesús Gil Gómez, María Paola Ruiz Bernardo, Maria Santagueda Villanueva, Sofia Herrero Rico, Joan Ortí Ferreres, Lorena Zorrilla Silvestre, Núria Porcar Mallén, María Ángeles Llopis Nebot, Dolores Mallén Fortanet, Patricia Balaguer Rodríguez, Miguel Juan Ortells Roca, Gustau Olcina Sempere. IV Congreso Internacional de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Castelló de la Plana (Espanya). 10-11-2016. Internacional. Científic.

  • Manuel Martí Puig, Jesús Gil Gómez, Jorge Adell Segura, Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, María Paola Ruiz Bernardo, Maria Santagueda Villanueva, Óscar Chiva Bartoll, Ana Mercedes Vernia Carrasco, Sofia Herrero Rico, Gustau Olcina Sempere, Joan Ortí Ferreres, Miguel Juan Ortells Roca, Núria Porcar Mallén, María Ángeles Llopis Nebot, Dolores Mallén Fortanet. IV Congreso Internacional de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Castelló de la Plana (Espanya). 10-11-2016. Internacional. Científic.

  • José María Peñalver Vilar, Alberto Cabedo Mas, Joaquín Ortells Agramunt, Santiago Pérez Aldeguer, Ana Mercedes Vernia Carrasco, Gustau Olcina Sempere, Silvia Martínez Gallego, Diego Moliner Urdiales, Vicente Javier Valls Martínez, María Luisa Sanchiz Ruiz. I Jornadas de Formación Docente del profesorado universitario: La Educación artística en el grado en maestro de Educación Primaria e Infantil. FCHS Universitat Jaume I (Espanya). 23-10-2012. Nacional. Docent.

  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16