UJI

Informació personal

OLCINA SEMPERE, GUSTAU
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • HD0152DD - (964 387730)
 • golcina@uji.es
 • Ressenya Personal

  Gustau Olcina Sempere és llicenciat en Música pel Conservatori Superior de Música de València, titulat en Magisteri Musical per la Universitat Jaume I de Castelló i ha cursat el Màster de Neuropsicologia i Educació. Actualment és Professor Ajudant d'Universitat del Departament d'Educació de la Universitat Jaume I de Castelló.

  La seva recerca principal se centra en l'anàlisi dels processos que es duen a terme a l'escola per desenvolupar una ciutadania crítica, i una participació democràtica en els processos d'ensenyament aprenentatge, així com en l'estudi a través de tècniques de Ressonància Magnètica Funcional (RMF), de les estructures cerebrals que es veuen involucrades en els ensenyaments musicals.

  És autor diversos articles així com de diverses comunicacions i ponències en la seva especialitat. Forma part dels grups de recerca MEICRI (Millora Educativa i Ciutadania Crítica) i del de Neuropsicologia i Neuroimatge funcional, a més de participar en diversos projectes d'investigació. Ha realitzat una estada de formació a Lisboa (Portugal).

  La seva trajectòria docent inclou docència en el segon cicle i en el grau de primària i infantil. Ha estat professor de Clarinet i Conjunt Instrumental en diferents escoles comarcals i municipals durant més de 14 anys, i professor de primària i secundària en una escola concertada.

  La seva trajectòria professional inclou la realització de diversos concerts nacionals i internacionals, tant en qualitat de solista d'orquestra com en música de cambra.

  Ha estat invitat a diversos cursos de formació per a clarinetistes, així com a nombroses trobades i jornades d'educació musical. També ha estat membre del jurat de diferents concursos corals.

  Horari Actual  Horari de tutories de Gustau Olcina Sempere


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:30 12:00 10-09-2018 23-01-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:30 12:00 24-01-2019 31-07-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Gustau Olcina Sempere


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MP1022 - TE1 Dimarts 09:00 10:30 11-09-2018 05-02-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MP1022 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria