UJI

Informació personal

PALAU PELLICER, PALOMA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Secretari/ària de departament
 • Coordinador/a del grup d'investigació RAVE - Investigació en Educació en Arts Visuals
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE
 • HC2403DD - (964 729772)
 • ppalau@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Paloma Palau Pellicer


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 13:00 14:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 11:30 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 13:00 14:30 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 11:30 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Paloma Palau Pellicer


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MP1032 - LA1 Dijous 08:00 11:00 12-09-2019 05-12-2019
  MP1032 - LA2 Dimecres 10:00 13:00 11-09-2019 18-12-2019
  MP1032 - SE1 Divendres 11:00 13:00 04-10-2019 08-11-2019
  MP1032 - SE2 Dimecres 08:00 10:00 25-09-2019 30-10-2019
  MP1032 - TE1 Divendres 11:00 13:00 13-09-2019 20-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MP1032 - Didàctica de les Arts Plàstiques II Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària
  SAP705 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Música) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP804 - Aprenentatge i Ensenyament de les Arts Plàstiques Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP805 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Arts Plàstiques) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP806 - Complements per a la Formació Disciplinar de les Arts Plàstiques Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP808 - Pràcticum (Arts Plàstiques) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP809 - Treball de Final de Màster (Arts Plàstiques) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP905 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Educació Física) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes