UJI

Informació personal

MONTEAGUDO CHINER, PABLO
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • HD0149DD - (964 387737)
 • pmonteag@uji.es
 • Ressenya Personal

  Doctor en Activitat Física i Esport en 2019 amb Excel·lent Cum-Laude i Menció Internacional per la Universitat de València. L'obtenció d'aquest títol va ser subvencionada mitjançant un ajut pre-doctoral de la Generalitat Valenciana (Val R + D 2016) amb una durada de 3 anys per desenvolupar i implantar un programa d'activitat física i salut en gent gran a l'entorn rural.
  Ha participat en més 50 comunicacions a congressos nacionals i internacionals al costat de el grup de recerca UIRFIDE (Unitat d'Investigació en Renidmiento Físic i Esportiu - de la Universitat de València). Amb aquest mateix grup ha participat en el registre com a propietat intel·lectual d'una metodologia d'entrenament per a adults majors que és explotada en l'actualitat per l'Associació Entrenament Amb Majors. Ha publicat articles en revistes científiques, la majoria d'elles indexades al Journal of Citation Report (JCR) i / o en altres bases de dades com SJCR, SSCI, Dialnet, o Latindex. També ha escrit i col·laborat en la redacció de diferents capítols de llibre.
  Ha fet 1 estada de recerca predoctoral (4 mesos) subvencionada per la Generalitat Valenciana (BEFPI / 2018), i una altra estada docent (Erasmus +) de 5 dies a la Università degli Studi di Roma Foro Italico.
  Imparteix docència universitària des de l'any 2017 en els graus de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la Universitat de València, i actualment sóc professor associat de l'Grau en Mestre d'Educació Primària a la Universitat Jaume I de Castelló. També des 2017 imparteix docència en el títol propi de postgrau de la Universitat de València "Optimització de l'Entrenament en els Adults Majors: de la Terapèutica a l'Atleta Màster". Com a membre i treballador de l'Associació Entrenament amb Majors ha tutoritzat alumnes en pràctiques de l'Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
  A més d'obtenir Màster Oficial de Recerca i Intervenció en Ciències de l'Activitat Física i l'esport i el Màster propi d'Optimització de l'Entrenament en els Adults Majors de la Universitat de València, té el Grau professional de música en l'especialitat de Trombó de Vares.
  Parla amb fluïdesa l'Espanyol, el Català i l'Italià.

  Links

  Investigació

   ARTÍCLES EN REVISTES:

   Cordellat, A; Roldán, A; Monteagudo, P; Forte, A; Blasco-Lafarga, C. Pruebas T vs análisis categorial: evolución de la agilidad en los adultos mayores tras dos años de entrenamiento. Retos: nuevas tendencias en educación física, deportes y recreación. 39, Health Professions Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation2021. ISSN 19882041

   Monteagudo, P; Herrero, J.L; Beltrán, J; Cordellat, A; Roldán, A; Blasco-Lafarga, C. Retos y análisis de un programa municipal de prescripción de ejercicio físico para la salud: El programa Viu-Actiu. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación. 39, Health Professions Physical Therapy, Sports Therapy and RehabilitationRECYT, 2021. ISSN 1579-1726

   Monteagudo, P., Roldán, A., Cordellat, A., Gómez-Cabrera, M. C., & Blasco-Lafarga, C. (2020). Continuous Compared to Accumulated Walking-Training on Physical Function and Health-Related Quality of Life in Sedentary Older Persons. International journal of environmental research and public health17(17), 6060.

   Blasco-Lafarga, C., Cordellat, A., Forte, A., Roldán, A., & Monteagudo, P. (2020). Short and Long-Term Trainability in Older Adults: Training and Detraining Following Two Years of Multicomponent Cognitive—Physical Exercise Training. International Journal of Environmental Research and Public Health17(16), 5984.

   Blasco-Lafarga, C; García-Soriano, C; Monteagudo, P. AUTONOMIC MODULATION IMPROVES IN RESPONSE TO HARDER PERFORMANCES WHILE PLAYING WIND INSTRUMENTS. Archives of neuroscience. 7 - 2, Neurology (clinical)Kowsar medical publishing company, 2020. ISSN 2322-3944

   Monteagudo, P; Cordellat, A; Roldán, A; Pesce, C; Blasco-Lafarga, C. Assessing Health Related Quality of Life in Older Adults EQ-5D-5L vs SF-12. Sport Mont. 18 - 2, Science Edition - SPORT SCIENCES2020. ISSN 1451-7485

   Blasco-Lafarga, C; Monteagudo, P; Cordellat, A; Roldán, A. INSPIRATORY MUSCLE STRENGTH, HANDGRIP STRENGTH AND MUSCLE MASS IN ACTIVE ELDERLY WOMEN. Revista Internacional de medicina y ciencias de la actividad física y el deporte. Science Edition - SPORT SCIENCES, Vicente Martínez de Haro, 2020. ISSN 1577-0354

   Cristina Blasco Lafarga; Ginaluca Donfrancesco; Ana Cordellat Marzal; Pablo Monteagudo Chiner; Ainoa Roldán Aliaga; Nakamura, F. Quantifying performance impairment, specificity and fatigue in young soccer professionals: uirfide soccer test vs bangsbo test. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le scienze mediche. 179 - 7, Medicine (miscellaneous)(Italia): MINERVA, 2020. ISSN 0393-3660

   Cristina Blasco Lafarga; Pablo Monteagudo Chiner; Ainoa Roldán Aliaga; Ana Cordellat Marzal; Caterina Pesce. STRATEGIES TO CHANGE BODY COMPOSITION IN OLDER ADULTS: DO TYPE OF EXERCISE AND DOSE DISTRIBUTION MATTER?. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 60 - 4, Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation(Italia): MINERVA MEDICA, 2020. ISSN 1827-1928

   Gemma Moreno García; Pablo Monteagudo Chiner; Cabedo, A. The role of music in the development of children with Down Syndrome: a systematic review. Interdisciplinary Science Reviews. 45 - 2, Social Sciences Edition - SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARYTaylor & Francis, 2020. ISSN 0308-0188 DOI: https://doi.org/10.1080/03080188.2020.1755556

   Caterina Pesce; Giancarlo Condello; Roberta Forte; Pablo Monteagudo Chiner; Barbara Ghinassi; Angela Di Baldasarre; Laura Capranica. Autonomic stress response and perceived effort jointly inform on dual tasking in aging. Brain Sciences. 9 - 290, Science Edition - NEUROSCIENCESMDPI, 2019. ISSN 2076-3425

   Ainoa Roldán Aliaga; Ana Cordellat Marzal; Pablo Monteagudo Chiner; Consolación García Lucerga; Nieves Blasco Lafarga; Mª Carmen Gómez Cabrera; Cristina Blasco Lafarga. Beneficial Effects of Inspiratory Muscle Training Combined With Multicomponent Training in Elderly Active Women. Research Quarterly for Exercise and Sport. Science Edition - SPORT SCIENCESTaylor & Francis Online, 2019. Disponible en Internet en: . ISSN 0270-1367

   Ana Cordellat Marzal; Cristina Blasco Lafarga; Pablo Monteagudo Chiner; Ainoa Roldán Aliaga; Mª Carmen Velasco. Balance Changes in Trained and Untrained Elderly undergoing a five-Months Multicomponent Training Program. Sport Mont. 14, pp. 25 - 29. (Montenegro): 2016. ISSN 1451-7485

   CAPÍTOLS DE LLIBRE:

   Blasco-Lafarga, C; Cordellat, A; Roldán, A; Monteagudo, P. Reflexiones sobre los beneficios de la actvidad físico-deportiva: la motricidad ordenada al servicio de la felicidad.Guía para la movilidad/actividad física saludable y sostenible en el entorno universitario. 1, pp. 33 - 113. (España): Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-09-17362-4

   Blai Pascual; Virginia Javaloyes; Cristina Blasco Lafarga; Esther Blasco; Luis Berbel; Ana Cordellat Marzal; Pablo Monteagudo Chiner; María Almonacid. Efecto de los estiramientos estáticos-pasivos versus dinámico-activos en extensores de cadera sobre RM y ROM en la flexión de cadera de jóvenes bailarines. La investigación en danza en España. pp. 193 - 202. Mahali S.L, 2014. ISBN 978-84-940697-3-4

   Blai Pascual; Virginiaº Javaloyes; Cristina Blasco Lafarga; Esther Blasco; Luis Berbel; Ana Cordellat Marzal; Pablo Monteagudo Chiner. Fiabilidad y aplicabilidad de las pruebas CMJ, RM y ROM en bailarines de danza clásica.La investigación en danza en España. pp. 477 - 483. Mahali S.L, 2014. ISBN 978-84-940697-3-4


  Horari Actual


  Horari de tutories de Pablo Monteagudo Chiner


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:50 12:50 28-09-2020 03-02-2021

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:50 12:50 04-02-2021 31-07-2021

  Horari de docència de Pablo Monteagudo Chiner


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MP1033 - PR6 Dimarts 15:45 18:45 01-12-2020 12-01-2021
  MP1033 - TE1 Dilluns 12:50 14:00 28-09-2020 18-01-2021
  MP1033 - TE1 Dimecres 11:00 12:10 30-09-2020 13-01-2021
  MP1033 - TE3 Dilluns 17:00 18:10 07-12-2020 18-01-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MP1033 - Fonaments de l'Acció Motriu Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària
  MP1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció