UJI

Informació personal

PÉREZ SERRANO, INMACULADA CONCEPCIÓN
 • Professor/a Titular d'Escola Universitària
 • Representant CIT
 • HC2423DD - (964 729786)
 • iperez@uji.es
 • Ressenya Personal

  - Professora Titular d'Escola Universitària, ha impartit docència en la Diplomatura de Mestre i actualment ho fa en el Grau de la mateixa titulació.

  - Partint d'una perspectiva sociocultural de l'educació, el seu interès s'ha dirigit cap a la construcció de coneixement matemàtic en l'alumnat d'Educació Infantil i Primària, mitjançant la relació d'aquesta matèria amb les situacions quotidianes que envolten als xiquets i les xiquetes, i també a través de la integració de les Matemàtiques amb les restants àrees del curriculum a partir del treball per projectes globalitzats en l'aula.

  - La seva trajectòria es vincula amb la pertinença al Grup Interdisciplinari d'Investigació Docent junt amb professorat d'altres àrees de coneixement, que continua en la actualitat des del Grup d'Innovació Educativa (GIE) "Grup Interdisciplinari d'Investigació Docent" de la UJI.

  - Per altra banda i com a complement de tot l'anterior, ha dedicat i dedica també molta atenció al coneixement, selecció i utilització de materials didàctics específics per a l'ensenyament-aprenentatge de les Matemàtiques, treballant-los com a part del contingut de les assignatures que imparteix, en uns casos, i com a columna vertebral de les mateixes, en altres. Per a això, al llarg del temps, s'ha preocupat i ocupat de que l'aula-laboratori de la qual disposa l'Àrea de Didàctica de la Matemàtica estiguera provista d'una gran quantitat de materials per als seu ús i estudi per part de l'estudiantat en les classes corresponents.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Inmaculada Concepción Pérez Serrano


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:30 13:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 11:30 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:30 13:00 23-01-2020 09-02-2020
  Dijous 11:30 13:00 23-01-2020 09-02-2020
  Dilluns 11:30 13:00 10-02-2020 31-07-2020
  Dijous 11:00 12:30 10-02-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1017 - Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • La reflexión como motor de cambio en el aula. Una propuesta de análisis de la intervención educativa
  • Vicenta Altava Rubio, Isabel Maria Gallardo Fernández, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García. INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA. Num. 47. pp. 105-112. 2002. Científic.

  Llibres


  • La construcción del pensamiento matemático en educación infantil
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. 2017. Autoria. Docent. ISBN 9788416546183. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • La construcció del pensament matemàtic en l’educació infantil
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. 2016. Autoria. Docent. ISBN 9788416356959. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • La geometria i l’estadística en l’aula de primària
  • Gil Lorenzo Valentín, Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788416356324. Castello de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • La geometría y la estadística en el aula de primaria
  • Gil Lorenzo Valentín, Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788416356317. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Els nombres enters i racionals, les magnituds i la mesura a l'aula de primària
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. 2014. Autoria. Docent. ISBN 9788469714423. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Els Nombres Naturals a l'aula de Primària
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2014. Autoria. Docent. ISBN 9788469595640. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Los Números Naturales en el aula de Primaria
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2014. Autoria. Docent. ISBN 9788469595657. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Los números enteros y racionales, las magnitudes y la medida en el aula de primaria
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. 2014. Autoria. Docent. ISBN 9788469714430. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Situacions d'aula III. Un projecte globalitzat sobre l'energia en sisé de primària (64)
  • Vicenta Altava Rubio, Francisco Gimeno Agost, Gil Lorenzo Valentín, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García. 2012. Autoria. Docent. ISBN 9788469536735. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  • Situacions d'aula II. Materials docents d'ús interdisciplinari
  • Vicenta Altava Rubio, Francisco Gimeno Agost, Gil Lorenzo Valentín, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García, Isabel M. Gallardo Fernández. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788469317921. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  • Situacions d'aula. Materials docents d'ús interdisciplinari
  • Vicenta Altava Rubio, Francisco Gimeno Agost, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García, Isabel M. Gallardo Fernández. 2009. Autoria. Docent. ISBN 9788469245453. Universitat Jaume I (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • La utilización de los cuestionarios Moodle para ayudar al alumnado en el estudio
  • Maria Santagueda Villanueva, Gil Lorenzo Valentín, Carmen Melchor Borja, Inmaculada C. Pérez Serrano. Metodologías, retos y Propuestas de Futuro en el Aprendizaje a lo Largo de la vida. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Diputació de Castelló. 2017. ISBN 9788461785711. Científic.

  • Els nombres naturals en la formació dels mestres
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Universitat i Escola: per la col·laboració cap a l'educació inclusiva intercultural
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Manuel Martí Puig, Juan Andrés Traver Martí, Consol Aguilar Rodenas, Isabel Maria Ríos García, Miguel Salvador Bauzà, María Amparo Porta Navarro, María del Carmen Pellicer España, Paloma Palau Pellicer, Inmaculada C. Pérez Serrano, Roberto Jose García Antolin, Vicente Javier Valls Martínez, María Reina Ferrández Berrueco, Fabián Aragón Portolés, María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • El análisis de las situaciones de aula como instrumento para la formación dle profesorado
  • Vicenta Altava Rubio, Francisco Gimeno Agost, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García. Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en didáctica de la lengua. Barcelona. Ed. Editorial Graó. 2006. ISBN 8478274537. Científic.

  • La coordinació docent i les “històries d’aula” com a claus en la formació de mestres
  • Isabel Maria Gallardo Fernández, Vicenta Altava Rubio, Francisco Gimeno Agost, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Educació matemàtica i interculturalitat
  • Inmaculada C. Pérez Serrano. La diversitat cultural a l'escola: propostes pràctiques per a un currículum intercultural. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 848021533X. Científic.

  • La reconstrucció del coneixement en la formació de mestres a partir d'una metodologia centrada en situacions dialòguiques.
  • Francisco Gimeno Agost, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García, Vicenta Altava Rubio. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Elaboració d’un material per alumnes de magisteri: “Situacions d’aula”
  • Isabel Maria Ríos García, Vicenta Altava Rubio, Isabel Maria Gallardo Fernández, Francisco Gimeno Agost, Inmaculada C. Pérez Serrano, Enric Pere Ramiro Roca. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • La práctica de aula en la formación de maestros
  • Enric Pere Ramiro Roca, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Gallardo Fernández, Isabel Maria Ríos García, Julia Beltrán Escrig, Vicenta Altava Rubio. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Los proyectos globalizados como instrumento de formación del profesorado
  • Enric Pere Ramiro Roca, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Gallardo Fernández, Isabel Maria Ríos García, Julia Beltrán Escrig, Vicenta Altava Rubio. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • De las "Historias de aula" a la reconstrucción del conocimiento didàctico
  • Vicenta Altava Rubio, Isabel Mª Gallardo, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Elaboración de un material de aula para facilitar la formación interdisciplinar de los maestros.
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García, Vicenta Altava Rubio. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  Ponències a congressos


  • Una experiencia innovadora en didáctica de las matemáticas
  • Carmen Melchor Borja, Maria Santagueda Villanueva, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. II Jornada de Experiencias de Inovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 13-07-2016. Docent. 2016.

  • Una experiencia innovadora en didáctica de las matemáticas
  • Carmen Melchor Borja, Maria Santagueda Villanueva, Inmaculada C. Pérez Serrano. II Jornada de Experiencias de Innovación Educativa (JEIE 2016). Castelló de la Plana. 13-07-2016. Docent. 2016.

  • Utilización de cuestionarios on line en la asignatura Didáctica de las matemáticas II en la Universitdad Jaume I de Castellón en el primer semestre del curso 2015-2016
  • Maria Santagueda Villanueva, Gil Lorenzo Valentín, Carmen Melchor Borja, Inmaculada C. Pérez Serrano. I Congreso Internacional de Tecnología e Innovación Educativa. Universidad Internacional de Valencia (Espanya). 24-02-2016. Científic. 2016.

  • Algunas reflexiones sobre la didáctica de la resolución de problemas matemáticos
  • Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín, Inmaculada C. Pérez Serrano, María Sandra Peris Diago, Laura Peydró Pons, Maria Santagueda Villanueva, Juan Serrano Mata, Rafael Simó Sancho. XVI Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas (Matemáticas y creatividad: un mundo en construcción). Palma (Espanya). 02-07-2013. Científic. 2015. Ed. Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM). ISBN 9788460659853.

  • La Formación Inicial de los Maestros de Educación Infantil. Una aproximación desde la realidad en Didáctica de las Matemáticas
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. XII Congreso Internacional de formación del profesorado (AUFOP 2012). La Educación como Elemento de Transformación Social. Universidad de Valladolid (Espanya). 22-11-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad de Valladolid; AUFOP - GEEPP. ISBN 9788492850976.

  • La formación de un grupo de investigación docente: antecedentes y perspectivas
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín, Vicenta Altava Rubio, Isabel Maria Ríos García, Isabel M. Gallardo Fernández. XII Congreso Internacional de formación del profesorado (AUFOP 2012). La Educación como Elemento de Transformación Social. Universidad de Valladolid (Espanya). 22-11-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad de Valladolid; AUFOP - GEEPP. ISBN 9788492850976.

  • Els Nombres Enters i Racionals, les Magnituds i la Mesura en la formació de Mestres
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • La geometria, l'estadística, l'atzar i la probabilitat en la formació de mestres
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Docencia e investigación en formación de maestros. El papel de los materiales
  • Vicenta Altava Rubio, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García, Francisco Gimeno Agost, Gil Lorenzo Valentín, Isabel Gallardo. II congrés Internacional de Didàctiques 2010. L'Activitat del Docent: Intervenció, Innovació, Investigació. Universitat de Girona. 03-02-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat de Girona. ISBN 9788484583059.

  • La formación inicial de los maestros en didàctica de las matemáticas a través de los materiales docentes
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. II congrés Internacional de Didàctiques 2010. L'Activitat del Docent: Intervenció, Innovació, Investigació. Universitat de Girona. 03-02-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat de Girona. ISBN 9788484583059.

  • Sustracción llevando. Ayudas para construir el algoritmo estándar
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín, Laura Peydró Pons. XIV Jornadas para el aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas. Palacio de Congresos de Girona. 01-07-2009. Científic. 2009. Ed. Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM). ISBN 9788461423828.

  • Construint cossos geomètrics
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano. VIII Jornades Matemàtiques de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi. Castelló. 25-04-2008. Científic. 2008.

  • Coneixement del sistema de numeració decimal. Operacions elementals inverses
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban. VIII Jornades Mattemàtiques de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi. Castelló. 25-04-2008. Científic. 2008. Ed. Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi. ISBN 9788469159910.

  • La refexión conjunta sobre la práctica de la enseñanza como eje de la formación permanente
  • Isabel Mª Gallardo Fernández, Vicenta Altava Rubio, Inmaculada C. Pérez Serrano. I Congreso Internacional Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado. Barcelona. 05-09-2007. Científic. 2007.

  • Construcció i avaluació de coneixements en la formació de mestres. El valor de las preguntas (I)
  • Isabel Maria Ríos García, Vicenta Altava Rubio, Inmaculada C. Pérez Serrano, Francisco Gimeno Agost, Eva Mª Cascales Navarro, Isabel Mª Gallardo Fernández. VII Jornada de Millora Educativa i VI Jornada d'Harmonització Europea. Universitat Jaume I. 06-06-2007. Científic. 2007.

  • El practicum en la titulación de Maestro de la Universitat Jaume I de Castellón: una propuesta para el futuro grado en el marco del EEES
  • Roberto Jose García Antolin, Inmaculada C. Pérez Serrano, Antonio Ripollés Mansilla, Miguel Salvador Bauzà, Fidel Javier Solsona Benages. IX Symposium Internacional sobre Practicum. Practicum y Prácticas en empresas en la formación universitaria. Poio (Pontevedra). 27-06-2007. Científic. 2007. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 9788469067147.

  • Construcción y evaluación de conocimientos en la formación de maestros. El valor de las preguntas
  • Isabel Maria Ríos García, Vicenta Altava Rubio, Francisco Gimeno Agost, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Mª Gallardo Fernández, Eva Cascales Navarro. El disseny dels plans d'estudi en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Actes de la VII Jornada de millora educativa y VI Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 06-06-2007. Docent. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216258.

  • Evaluación y reconstrucción del conocimiento
  • Francisco Gimeno Agost, Vicenta Altava Rubio, Eva Cascales Navarro, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García. IV Congrés Internacional "Docència Universitària i Innovació". Barcelona. 05-07-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat de Barcelona. ISBN 8476538863.

  • La reelaboración del programa de didáctica general desde la cultura experiencial de los estudiantes: una experiencia de mejora de la docencia
  • Vicenta Altava Rubio, Isabel Maria Gallardo Fernández, Francisco Gimeno Agost, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García. Pedagogía universitaria: hacia un espacio de aprendizaje compartido. III Symposium Iberoamericano de docencia universitaria. Universitat de Deusto. Bilbao. 21-01-2004. Científic. 2004. Ed. Ediciones Mensajero S.A.U.. ISBN 842712645X.

  • La práctica del aula en la formación de maestros
  • Isabel Maria Ríos García, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Gallardo Fernández, Vicenta Altava Rubio, Enric Pere Ramiro Roca, Julia Beltrán Escrig. I Congreso de la Red Estatal de Docencia Universitaria y III Jornada de Mejora Educativa de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 01-07-2004. Científic. 2004. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214821.

  • Los proyectos globalizados como instrumento de formación del profesorado
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Gallardo Fernández, Isabel Maria Ríos García, Vicenta Altava Rubio, Enric Pere Ramiro Roca, Julia Beltrán Escrig. I Congreso de la Red Estatal de Docencia Universitaria y III Jornada de Mejora Educativa de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 01-07-2004. Científic. 2004. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214821.

  • Del análisis de las experiencias en el practicum, al cambio curricular en la formación de maestros
  • Vicenta Altava Rubio, Isabel Maria Gallardo Fernández, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García, Eva Cascales. La Universidad en la formación del profesorado: una formación a debate. Burgos. 17-10-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Burgos. ISBN 8495211521.

  • Elaboración de un material de aula para facilitar la formación interdisciplinar de los maestros
  • Vicenta Altava Rubio, Isabel Maria Gallardo Fernández, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García, Eva Mª Cascales. I Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 01-03-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213426.

  • Los materiales curriculares elemento integrador entre las Didácticas General y Específicas
  • Vicenta Altava Rubio, Isabel Maria Gallardo Fernández, Inmaculada C. Pérez Serrano, Enric Pere Ramiro Roca, Isabel Maria Ríos García. Congreso Nacional de Didácticas Específicas. Granada. 01-02-2001. Científic. 2001. Ed. Grupo Editorial Universitario. ISBN 8484910067.

  • Los materiales didácticos, puente entre la teoría y la práctica
  • Sara Torres Martínez, Vicenta Altava Rubio, Isabel Maria Gallardo Fernández, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García. Simposio sobre la formación inicial de los profesionales de la educación. Universitat de Girona (Espanya). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Universitat de Girona. ISBN 8495138891.

  • La interdisciplinariedad como instrumento de formación del profesorado
  • Vicenta Altava Rubio, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García. IX Congreso de Formación del Profesorado. Valladolid. 02-06-1999. Científic. 1999. ISSN 1575-0965.

  Apunts docents


  • Desarrollo del pensamiento matemático en la educación infantil (377)
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. 2013. Universitat Jaume I.

  • Desenvolupament del pensament matemàtic en l'educació infantil (366)
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2012. Universitat Jaume I.

  • La Geometría, la Estadística, el Azar y la Probabilidad en la Formación de Maestros
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2011. Ref. CS-306-2011. Universitat Jaume I.

  • La Geometría, L'Estadística, l'Atzar i la Probabilitat en la formació de Mestres (354)
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2011. Ref. CS-290-2011. Universitat Jaume I.

  • Los números naturales en la formación de maestros
  • Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín, Inmaculada C. Pérez Serrano. 2009. Ref. CS 271-2009.

  • Los números naturales en la formación de maestros (330)
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2009. Ref. CS-271-2009. Universitat Jaume I.

  • Los números enteros y racionales, las magnitudes y la medida en la formación de los maestros (333)
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2009. Ref. CS-358-2009. Universitat Jaume I.

  • Els nombres enters i racionals, les magnituds i la mesura en la formació dels mestres (329)
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2009. Ref. CS-264-2009. Universitat Jaume I.

  • Els nombres naturals en la formació dels mestres
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2008. Ref. CS 331-2008. Universitat Jaume I.

  • "El Cor" L'escriptura d'un texte dins d'un projecte de treball globalitzat
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García, Vicenta Altava Rubio. 2003. Ref. CS-414-2003. Universitat Jaume I.