UJI

Informació personal

COLLADO LOZANO, MANUEL
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • HD0152DD - (964 387730)
 • clozano@uji.es
 • Ressenya Personal

  COLLADO LOZANO, MANUEL (Ribesalbes-Castelló)

  -Professor Associat del Departament d'Educació de l'àrea de coneixement Didàctica de les Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I, des del curs 2011/2012.

  -Professor Associat del Departament de Química Inorgànica i Orgànica de l'àrea de Química Orgànica de la Universitat Jaume I de Castelló des de l'1 octubre de 1997 fins el 12 de setembre del 2011.

  - Habilitació com a Professor Contractat Doctor, atorgada per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) amb data 29 de maig del 2009.

  - Habilitació com a Professor Ajudant Doctor i Professor Col·laborador atorgada per la Comisió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat (CVAEC) amb data 7 de desembre del 2005.

  -Funcionari de carrera, professor de secundària de Física i Química, 1992.10.01

  -Professor De Secundària en l'Especialitat de Física i Química des de l'any 1993 fins al 2001, en els diversos institut d'Onda i Castelló.

  -Professor De l'Especialitat de Processos i Productes de Vidre i Ceràmica, de l'Institut d'Ensenyament d'Educació Secundària, Serra d'Espadà d'Onda.

  Formació Acadèmica:

  Doctor per la Universitat Jaume I de Castelló (15/07/2004) Sobresaliente Cum Laude

  Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de València (19/07/1989).

  Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP) 1989 Universitat de València.

  Tesi de Llicenciatura "Síntesi de Derivats suportats d'Aminoàcids" abril 1997

  Suficiència Investigadora, Universitat Jaume I de Castelló, setembre 1997

  Diploma d'Estudis Avançats per la Universitat Jaume I de Castelló (24/07/2000)

  Master en Química Sostenible.Interuniversitari. (14/10/2011)

  Carrera professional:

  - Director de l'Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora des de l'1 juliol de 2008 fins el 31 d'agost del 2012.

  -Secretari de l'Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora, des de la seva obertura al curs 2005/2006 fins 30/06/2008, col·laborant en la posada en funcionament i consolidació.

  - Membre del grup de treball del pla d'estudis superiors de Ceràmica constituït en la Comissió Permanent del Consell Superior d'Ensenyaments Artístics del Ministeri d'Educació i en el grup de treball de l'ISEACV encarregat d'elaborar el grau en Ceràmica.

  -Ha Treballat com a personal investigador i tècnic de desenvolupament en les empreses ceràmica esmalteras: Colorificio Ceràmic Bonet de Ribesalbes (Castelló) (1989-1990) i Quimicer d'Onda (Castelló) (1991-1993)

  Investigació:

  Línies d'investigació actuals:

  - Didàctica de les Ciències Experimentals i Història de la Ciència.

  - Tutor de més de 20 Treballs Final de Grau en els graus de Mestre / a en Educació Infantil i Primària.

  Altres línies d'investigació:

  -Codirector De 2 tesis doctorals a la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València titulades, en fase de realització:

  -Estudi I Anàlisi de la Manufactura de l'obra de Joseph Ferrer Almiñana. La Manufactura Loza durant els Segles XVIII i XIX a la localitat de Ribesalbes (Castelló): Caracterització Arqueomètrica. Defensada al novembre de 2014. Excel·lent Cum Laude.

   -Anàlisi Històric-Artístic de la Ceràmica de Ribesalbes durant els Segles XVIII i XIX. En preparació.

  -Codirector Del DEA: Determinació de les Fàbriques de Loza a Ribesalbes, durant la primera meitat del segle XIX.

  Investigador participant en 19 projectes d'investigació finançats pel Ministeri i altres entitats sobre: ​​Catalitzadors, catalitzadors suportats, resines de poliestirè, polímers funcionalitzats, química fina, química verda, química sostenible, química bioinspirada a pseudopèptids,, sensors. Química Supramolecular, macrocicles, Receptors sintètics, Química bioinspirada en pseudopèptids.

  Membre del comitè científic i organitzador de 3 congressos.

  Publicacions:

  -Coautor De 2 llibres de Química Orgànica.

  -Capítols De 3 llibres de Millora Educativa

  -Coautor D'articles publicats en revistes internacionals de química: Angewandte Chemie-INTERNATIONAL EDITION, Tetrahedron LETTERS, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, Tetrahedron i Annals of chemical international edition

  -Coautor D'articles publicats en revistes de ceràmica: Butlletí de la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre i Arche

  - Coautor de 12 Comunicacions a congressos nacionals.

  - Coautor d'11 comunicacions a congressos internacionals.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Manuel Collado Lozano


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 15:30 17:00 28-09-2020 17-01-2021
  Dilluns 15:00 16:30 18-01-2021 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 15:00 16:30 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Manuel Collado Lozano


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MP1817 - LA6 Dimecres 14:00 17:00 30-09-2020 02-12-2020
  MP1817 - LA6 Dimecres 14:01 17:00 30-09-2020 02-12-2020
  MP1817 - LA7 Dijous 14:30 17:30 01-10-2020 03-12-2020
  MP1817 - LA7 Dijous 14:31 17:30 01-10-2020 03-12-2020
  MP1817 - TE3 Dilluns 17:00 18:30 28-09-2020 07-12-2020
  MP1817 - TE3 Dimarts 17:00 18:30 29-09-2020 01-12-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MP1817 - Didàctica de la Física i Química Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Problemas de Quimica Orgánica
  • Santiago Vicente Luis Lafuente, María Isabel Burguete Azcárate, Belén Altava Benito, Beatriu Escuder Gil, Rosa Vicenta Salvador Tena, Manuel Collado Lozano. 1997. Autoria. Científic. ISBN 8480211393. Pub. Univ. Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Disseny i elaboració de seminaris i pràctiques de laboratori amb un enfocament industrial aplicades a la indústria dels polímers
  • Belén Altava Benito, Manuel Collado Lozano, María Isabel Burguete Azcárate, Víctor Sans Sangorrín. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Elaboració de diferents sessions pràctiques (laboratori i seminaris) amb un enfocament industrial aplicat a la indústria dels polímers.
  • Belén Altava Benito, Manuel Collado Lozano, María Isabel Burguete Azcárate, Miriam Bru Roig. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Elaboració de sessions pràctiques amb un enfocament industrial aplicat a la indústria de los plàstics reforçats
  • Belén Altava Benito, Manuel Collado Lozano. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • Caracterización arqueométrica de la loza de Ribesalbes.Fase I: Concordancia de materias primas con materiales de vertedero arqueológico industrial
  • Esther Nebot-Díaz, Juana C. Bernal Navarro, Manuel Collado Lozano, Isaac Nebot-Díaz. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio; Asociación Española de Técnicos Cerámicos. ISBN 9788469587294.

  • Las primeras sagas de alfareros y fabricantes de loza en Ribesalbes, durante los siglos XVIII y XIX
  • V. Marcelo-Marco, I. Nebot-Díaz, Manuel Collado Lozano. LII Congreso anual Sociedad española de cerámica y vidrio. Universitat Jaume I (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Minimización del empleo de circonio en engobes
  • E. Miguel, M. D. Notari, J. Llop, Manuel Collado Lozano, I. Nebot-Díaz. LII Congreso anual Sociedad española de cerámica y vidrio. Universidad de Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Obtención de pigmentos cerámicos rojos estables a alta temperatura
  • E. Miguel, M. D. Notari, J. Llop, Manuel Collado Lozano, I. Nebot-Díaz. LII Congreso anual Sociedad española de cerámica y vidrio. Universidad de Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Adaptació als crèdits ECTS de l´assignatura "Introducció al laboratori químic (IA08)'
  • Jorge Escorihuela Fuentes, Manuel Collado Lozano, Javier Izquierdo Ferrer. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Empleo de vitrocerámicos como esmaltes autocolorantes
  • M.J. Castañ, M.D. Notari, J. Llop, Manuel Collado Lozano, I. Nebot-Díaz. XLIX Congreso de la sociedad española de cerámica y vidrio. Linares (Espanya). 28-10-2009. Científic. 2009.

  • Caracterización previa a la restauración de baldosas cerámicas
  • Isaac Nebot-Díaz, Ignacio Alguacil, Mª Dolores Notari, Jordi Llop, Manuel Collado Lozano, Lourdes Chiva, Javier Gómez. XVII Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Castellón - Vila-real - Burriana (Espanya). 20-11-2008. Científic. 2008.

  • Metodología de caracterización arqueométrica de azulejo de revestimiento
  • Manuel Collado Lozano, J. L. Alguacil, M. D. Notari, J. Llop, L. Chiva, J. Gómez, I. Nebot-Diaz. XLVIII Congreso Anual de la Sociedad española de cerámica y vidrio. Oviedo (Espanya). 29-10-2008. Científic. 2008.

  • Estudios superiores de cerámica
  • Manuel Collado Lozano, J. I. Alguacil, M. D. Notari, J. Llop, I. Nebot-Díaz. XLVIII Congreso Anual de la Sociedad española de cerámica y vidrio. Oviedo (Espanya). 29-10-2008. Científic. 2008.

  • Optimización del proceso de determinación de la humedad en atomizado mediante el empleo de termobalanzas
  • M. L. Ramón, Manuel Collado Lozano, J. L. Alguacil, M. D. Notari, J. Llop, I. Nebot-Díaz. XLVIII Congreso Anual de la sociedad española de cerámica y vidrio (Oviedo). Oviedo (Espanya). 29-10-2008. Científic. 2008.

  • Bis(amino amidas) quirales en catálisis enantioselectiva
  • Jorge Escorihuela Fuentes, María Isabel Burguete Azcárate, Manuel Collado Lozano, Santiago Vicente Luis Lafuente. IV Reunión Químico-Orgánica del Mediterráneo. Girona. 15-10-2008. Científic. 2008.

  • Efficient Chirality Switching for Diethlzinc Addition to Aldehydes with Simple Chiral a-Amino Amides
  • Belén Altava Benito, María Isabel Burguete Azcárate, Manuel Collado Lozano, Jorge Escorihuela Fuentes, Santiago Vicente Luis Lafuente. 7 nd Green Chemistry Conference. Barcelona. 12-11-2007. Científic. 2007.

  • Desarrollo de catalizadores con capacidad de estereocontrol dual a partir de --aminoacidos
  • María Isabel Burguete Azcárate, Manuel Collado Lozano, Jorge Escorihuela Fuentes, Santiago Vicente Luis Lafuente. III Reunión Químico-Orgánica del Mediterráneo. Castellón. 22-10-2006. Científic. 2006.

  • "a-aminoamidas : desarrollo de catalizadores minimalistas con capacidad de estereocontrol dual"
  • María Isabel Burguete Azcárate, Manuel Collado Lozano, Jorge Escorihuela Fuentes, Santiago Vicente Luis Lafuente. III Jornadas Españolas de Química Sostenible. Castellón. 20-10-2005. Científic. 2005.

  • "Bisamidas como catalizadores en la adición de Et2Zn a benzaldehído"
  • Miriam Bru Roig, María Isabel Burguete Azcárate, Manuel Collado Lozano, Jorge Escorihuela Fuentes, Eduardo García-Verdugo Cepeda, Santiago Vicente Luis Lafuente. II Reunión Químico-Orgánica del Mediterráneo. Almería. 14-11-2004. Científic. 2004.

  • "a-aminoamidas : materiales de partida para el desarrollo de catalizadores quirales"
  • Miriam Bru Roig, María Isabel Burguete Azcárate, Manuel Collado Lozano, Jorge Escorihuela Fuentes, Eduardo García-Verdugo Cepeda, Santiago Vicente Luis Lafuente. II Reunión Químico-Orgánica del Mediterráneo. Almería. 14-11-2004. Científic. 2004.

  • El soporte como un componente activo en el desarrollo de reactivos y catalizadores soportados
  • Santiago Vicente Luis Lafuente, Belén Altava Benito, María Isabel Burguete Azcárate, Manuel Collado Lozano, Jorge Escorihuela Fuentes, Eduardo García-Verdugo Cepeda, María Jesús Vicent Docón. I Reunión Químico-Orgánica del Mediterráneo. Alicante. 12-09-2002. Científic. 2002.

  • "a-Aminoamidas como auxiliares quirales en el desarrollo de catalizadores enantioselectivos"
  • Belén Altava Benito, María Isabel Burguete Azcárate, Manuel Collado Lozano, Jorge Escorihuela Fuentes, Eduardo García-Verdugo Cepeda, Santiago Vicente Luis Lafuente, María Jesús Vicent Docón. I Reunión Químico-Orgánica del Mediterráneo. Alicante. 12-09-2002. Científic. 2002.

  • Parallel synthesis approaches to the preparation and optimisation of enantioselective supported reagents and catalysts
  • J. Escorihuela, Santiago Vicente Luis Lafuente, Belén Altava Benito, J. Martens, María Isabel Burguete Azcárate, Manuel Collado Lozano, Eduardo García-Verdugo Cepeda, María Jesús Vicent Docón. Polymers and Organic Chemistry 2002.. La Jolla (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 14-07-2002. Científic. 2002.

  • Aproximaciones de síntesis paralela para la optimización de reactivos y catalizadores enantioselectivos soportados
  • Santiago Vicente Luis Lafuente, Belén Altava Benito, María Isabel Burguete Azcárate, Manuel Collado Lozano, Eduardo García-Verdugo Cepeda, María Jesús Vicent Docón. XII Jornadas Hispano-Francesas de Química Orgánica. Peñíscola. 02-06-2002. Científic. 2002.

  • El soporte como un componente activo en el desarrollo de reactivos y catalizadores soportados
  • Belén Altava Benito, María Isabel Burguete Azcárate, Manuel Collado Lozano, J. Escorihuela, Santiago Vicente Luis Lafuente, Eduardo García-Verdugo Cepeda, María Jesús Vicent Docón. 17ª Conferencia de Química.. Santiago de Cuba (Cuba). 05-12-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Oriente. ISBN 9592070830.

  • Polymer-Supported Aminoalcohols and Taddols for Enantioselective Catalysis. The role of the matrix
  • Belén Altava Benito, María Isabel Burguete Azcárate, Manuel Collado Lozano, Eduardo García-Verdugo Cepeda, Santiago Vicente Luis Lafuente, J.A. Mayoral, María Jesús Vicent Docón. Second European Catalysis Symposium. Pisa (Itàlia). 23-09-2001. Científic. 2001.

  • Catalizadores de titanio soportados a partir de resinas de poliestireno funcionalizadas con estructuras de TADDOL"
  • Belén Altava Benito, María Isabel Burguete Azcárate, Manuel Collado Lozano, J.M. Fraile, J.I. García, Santiago Vicente Luis Lafuente, J.A. Mayoral, A.J. Royo. SECAT'97. Jaca (Huesca). 30-06-1997. Científic. 1997.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • La cerámica de Ribesalbes (Castellón) de finales del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Fábricas de loza, sagas cerámica y análisis histórico-artístico
  • Isaac Nebot Diaz, Juana Cristina Bernal Navarro, Manuel Collado Lozano. Universitat Politècnica de València, Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Espanya). Marcelo Marco, Victoria Lidón. Num. Sobresaliente. 21-01-2016.

  • Estudio y análisis de la obra de Joseph Ferrer Almiñana. La manufactura de loza durante los siglos XVIII y XIX en la localidad de Ribesalbes (Castellón). Caracterización arqueométrica
  • Isaac Nebot Díaz, Juana C. Bernal Navarro, Manuel Collado Lozano. Universitat Politècnica de València - Depart. de Conservació i Restauració de Béns Culturals (CRBC) (Espanya). Nebot Diaz, Esther. Num. sobresaliente- cum laude. 11-11-2014.

  Comités de congresos


  • Antonio Barba Juan, Manuel Collado Lozano. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. XII Congreso del Técnico cerámico. Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic.

  • Antonio Barba Juan, Juan Bautista Carda Castelló, Teodora Stoyanova Lyubenova, Manuel Collado Lozano, Iván Cervera González. 3rd Thematic Intensive School on Conservation Science: Ceramic Materials. Castelló (Espanya). 27-03-2012. Científic.

  • Manuel Collado Lozano. XVII Congreso Internacional de Consevación y Restauración de Bienes Culturales - 17th International Meeting of Heritage Conservation. Castellón - Vila-real - Burriana (Espanya). 22-11-2008. Científic.

  Apunts docents


  • Problemas de Química Orgánica
  • Beatriu Escuder Gil, Belén Altava Benito, Manuel Collado Lozano, María Isabel Burguete Azcárate, Rosa Vicenta Salvador Tena, Santiago Vicente Luis Lafuente. 1997. Ref. CS-89-1997.