UJI

Informació personal

CHIVA BARTOLL, ÓSCAR
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Vocal
 • Coordinador/a de Treball de Final de Grau
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació ENDAVANT - Enfocament de la Diversitat com a Avantatge
 • HC2412DD - (964 729781)
 • ochiva@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-7128-3560
 • Ressenya Personal

  Professor del Departament d'Educació i Didàctiques Específiques de la Universitat Jaume I. Desenvolupa la seva docència en els Graus de Mestre/a d'Educació Infantil i Primària, Màster en Formació de Professorat d'Educació Secundària i Màster en Estudis Internacionals de Pau. Així mateix, participa com a professor col·laborador convidat en diversos Màsters, Programes de Doctorat i cursos de Postgrau pertanyents a altres universitats d'àmbit nacional i internacional. Actualment, coordina el Grup de Recerca ENDAVANT (ENfocament de la Diversitat com un AVANTatge)  i col·labora en diversos projectes amb altres institucions i parcs científics a l'empara de l'article 83 de la L.O.U. Ha realitzat diverses estades de recerca pre i postdoctorals de caràcter nacional i internacional, i ha participat en diferents projectes de recerca i innovació finançats amb fons públics. Ha realitzat conferències i ponències plenàries en diverses reunions científiques i congressos internacionals, així com nombroses comunicacions en congressos de caràcter científic i docent. És membre d'equips editorials en diferents revistes nacionals i internacionals i compta amb diverses publicacions docents, així com Premis d'Innovació Educativa (2012 i 2016 Banc Santander-UJI), el IV Premi de Pedagogia de l'Esport (Edició 2017), el Primer Premi d'Investigació i Compromís Social (Banc Santander-UJI 2019), el X Premi a l'Excel·lència Docent Universitària (UJI-2018) i el Premi 'Emili Lledó Figueres' a la Trajectòria Professional Destacada (COLEFCV-2019). Ha impartit cursos de formació docent i investigadora a PDI en diferents universitats. Producte de la seva participació com a investigador i/o investigador principal en projectes d'investigació competitius ha dirigit tesis doctorals (amb premi extraordinari de doctorat) i diferents beques d'investigació i col·laboració. Ha publicat articles d'impacte a revistes indexades a les principals bases de dades internacionals (WoS, Scoupus, ERIC), així com llibres i capítols de llibre a editorials com ara Graó, Octaedro, Inde o UNESCO. Els seus interessos i línies de recerca radiquen en la millora de la formació docent des d'un enfocament crític i transformador.

  Links


  Horari Actual


  Consultar Tutories
  Consultar Horari Docència

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1819 - Fonaments de l'Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  MP1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  SAP704 - Aprenentatge i Ensenyament de la Música Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP804 - Aprenentatge i Ensenyament de les Arts Plàstiques Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP904 - Aprenentatge i Ensenyament de l’Educació Física Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP908 - Pràcticum (Educació Física) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP909 - Treball de Final de Màster (Educació Física) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SBG118 - Estancia en Prácticas/Internship Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)
  SBG120 - Trabajo de Final de Máster con Orientación Profesional / Master's Thesis Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)