UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

CHIVA BARTOLL, ÓSCAR
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Vocal
 • Coordinador/a de Treball de Final de Grau
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació ENDAVANT - Enfocament de la Diversitat com a Avantatge
 • HC2412DD - (964 729781)
 • ochiva@uji.es
 • Ressenya Personal

  Personal Docent i Investigador (PDI) del Departament d'Educació i Didàctiques Específiques de la Universitat Jaume I. Prèviament ha exercit com a professor d'ensenyament secundari i també com a PDI al Departament d'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat de València. És Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Doctor interuniversitari en Filosofía, amb menció internacional, per les Universitats Jaume I i per la Universitat de València. Ha completat la seva formació amb un Màster en Investigació i Intervenció en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, un Màster en Ètica i Democràcia i un Postgrau d'especialització en Gestió Esportiva. Ha realitzat varies estades d'investigació d'àmbit estatal i internacional i, actualment, coordina el Grup d'investigació ENDAVANT i el Seminari Permanent d'Innovació Metodològica de la Universitat Jaume I. Producte de la seva  participació activa en diferents projectes d'investigació i d'innovació compta amb premis d'investigació, innovació educativa i excel·lència docent.

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Óscar Chiva Bartoll


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:30 11:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dilluns 13:30 14:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dimarts 13:30 14:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:30 11:30 23-01-2020 31-07-2020
  Dilluns 13:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimarts 13:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Óscar Chiva Bartoll


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1819 - PR1 Dimarts 09:00 11:00 10-09-2019 17-12-2019
  MI1819 - PR2 Dimarts 11:30 13:30 10-09-2019 17-12-2019
  MI1819 - TE1 Dilluns 11:30 13:30 09-09-2019 16-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1819 - Fonaments de l'Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1041 - Prácticum II (mención Educación Física) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SAP904 - Aprenentatge i Ensenyament de l’Educació Física Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP908 - Pràcticum (Educació Física) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SBG118 - Estancia en Prácticas/Internship Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)
  SBG120 - Trabajo de Final de Máster con Orientación Profesional / Master's Thesis Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)