UJI

Informació personal

MOLINER URDIALES, DIEGO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Coordinador/a del grup d'investigació LIFE - Grup d’Investigació en Activitat Física, Condició Física i Salut
 • DB0027SD - (964 729311)
 • HC1140DD - (964 729840)
 • HC2413DD - (964 729782)
 • dmoliner@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-9868-3396
 • Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Diego Moliner Urdiales


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 14:00 17:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 14:00 17:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Diego Moliner Urdiales


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MP1849 - PR5 Dilluns 15:00 17:00 28-09-2020 11-01-2021
  MP1849 - PR6 Dilluns 17:00 19:00 28-09-2020 11-01-2021
  MP1849 - TE3 Dimarts 17:30 19:30 29-09-2020 12-01-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1852 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1041 - Prácticum II (mención Educación Física) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1849 - Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)
  MP1852 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SAP905 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Educació Física) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP908 - Pràcticum (Educació Física) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP909 - Treball de Final de Màster (Educació Física) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes