UJI

Informació personal

OLCINA SEMPERE, GUSTAU
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Membre del grup d'investigació NFN - Neuropsicologia i Neuroimatge Funcional
 • Membre del grup d'investigació GOBGENAUDIT - Govern Corporatiu, Diversitat de Gènere i Auditoria en les Empreses
 • HC2232DD - (964 729706)
 • golcina@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-8655-9945
 • Ressenya Personal

  Gustau Olcina Sempere és llicenciat en Música pel Conservatori Superior de Música de València, titulat en Magisteri Musical per la Universitat Jaume I de Castelló i ha cursat el Màster de Neuropsicologia i Educació. Actualment és Professor Ajudant d'Universitat del Departament d'Educació de la Universitat Jaume I de Castelló.

  La seva recerca principal se centra en l'anàlisi dels processos que es duen a terme a l'escola per desenvolupar una ciutadania crítica, i una participació democràtica en els processos d'ensenyament aprenentatge, així com en l'estudi a través de tècniques de Ressonància Magnètica Funcional (RMF), de les estructures cerebrals que es veuen involucrades en els ensenyaments musicals.

  És autor diversos articles així com de diverses comunicacions i ponències en la seva especialitat. Forma part dels grups de recerca MEICRI (Millora Educativa i Ciutadania Crítica) i del de Neuropsicologia i Neuroimatge funcional, a més de participar en diversos projectes d'investigació. Ha realitzat una estada de formació a Lisboa (Portugal).

  La seva trajectòria docent inclou docència en el segon cicle i en el grau de primària i infantil. Ha estat professor de Clarinet i Conjunt Instrumental en diferents escoles comarcals i municipals durant més de 14 anys, i professor de primària i secundària en una escola concertada.

  La seva trajectòria professional inclou la realització de diversos concerts nacionals i internacionals, tant en qualitat de solista d'orquestra com en música de cambra.

  Ha estat invitat a diversos cursos de formació per a clarinetistes, així com a nombroses trobades i jornades d'educació musical. També ha estat membre del jurat de diferents concursos corals.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Gustau Olcina Sempere


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 14:30 17:30 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Gustau Olcina Sempere


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MP1822 - PR1 Dimecres 11:30 14:30 30-09-2020 02-12-2020
  MP1822 - PR2 Dimecres 08:30 11:30 30-09-2020 02-12-2020
  MP1822 - PR5 Dijous 17:00 20:00 01-10-2020 03-12-2020
  MP1822 - PR6 Dimecres 17:31 20:30 30-09-2020 02-12-2020
  MP1822 - PR6 Dimecres 17:30 20:30 30-09-2020 02-12-2020
  MP1822 - TE1 Dilluns 13:30 15:00 28-09-2020 07-12-2020
  MP1822 - TE1 Divendres 10:30 12:00 02-10-2020 04-12-2020
  MP1822 - TE2 Dijous 13:00 14:30 01-10-2020 03-12-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1822 - PR4 Dimecres 17:00 19:00 13-01-2021 24-03-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1022 - Fundamentos y Didáctica de la Expresión Musical en Educación Infantil Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1822 - Fonaments i Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  MI1852 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1822 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)
  MP1852 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SAP706 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Música Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP806 - Complements per a la Formació Disciplinar de les Arts Plàstiques Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP906 - Complements per a la Formació Disciplinar de l’Educació Física Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes