UJI

Estructura.

Departament d'Educació i Didàctiques Específiques

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Ripollés Mansilla, Antonio HC0407DA 9675 ripolles@uji.es
Secretaria Palau Pellicer, Paloma HC2403DD 9772 ppalau@uji.es
Administatiu/Administrativa Martínez Ortuño, Cristina HC0408DA 9682 cortuno@uji.es
Administatiu/Administrativa Sánchez Salvador, María Luisa HC0408DA 9682 salvadom@uji.es

Altre Personal d'Administració i Serveis

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Tecnic de Laboratori Emo Barberá, Carmen Jose HC0113DD 9853 emo@uji.es
Contractat Galmés Sánchez, Antonia HC0113DD 9853 agalmes@uji.es
Contractat Puerto Sánchez, María Jesús HC1140DD 9840 mpuerto@uji.es
Contractat Rodríguez Cortés, Pedro Antonio HC1140DD 9840 pcortes@uji.es
Tecnic de Laboratori Rodríguez Marín, Clara Eugenia HC0113DD 9853 rodriguc@uji.es
Tecnic de Laboratori Sánchez Vera, José Manuel HC0113DD 9853 jovera@uji.es

Personal Docent i Investigador

Area: Didàctica de la Matemàtica

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Alcalde Esteban, Manuel Professor/a Titular d'Escola Universitària HC2424DD 9787 alcalde@uji.es
Beltrán Meneu, Maria José Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC2427DD 9790 mmeneu@uji.es
Lorenzo Valentín, Gil Professor/a Contractat/da Doctor/a HC2431DD 9794 valentin@uji.es
Pérez Serrano, Inmaculada Concepción Professor/a Titular d'Escola Universitària HC2423DD 9786 iperez@uji.es
Roig Albiol, Ana Isabel Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I HC2410DD 9893 roiga@uji.es
Santagueda Villanueva, Maria Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC1333DD 9614 santague@uji.es
Ventura Campos, Noelia Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC2405DD 9774 venturan@uji.es

Area: Didàctica de les Ciències Experimentals

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Adelantado Renau, Mireia Professor/a Associat/da Laboral HD0149DD 7737 adelantm@uji.es
Badenes March, José Antonio Professor/a Associat/da Laboral HD0149DD 7737 jbadenes@uji.es
Bodí Diego, Sergi Professor/a Associat/da Laboral HD0149DD 7737 bodi@uji.es
Collado Lozano, Manuel Professor/a Associat/da Laboral HD0152DD 7730 clozano@uji.es
Fernández Rivera, Juan José Professor/a Associat/da Laboral HD0152DD 7730 jufernan@uji.es
Monferrer Sales, Lidon Professor/a Contractat/da Doctor/a HC2425DD 9788 lmonferr@uji.es
Movilla Rosell, José Luis Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC2426DD 9789 movilla@uji.es

Area: Didàctica de l'Expressió Corporal

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Alonso Salt, Manuela Professor/a Titular d'Escola Universitària HC2414DD 9783 malonso@uji.es
Bellmunt Villalonga, Hector Professor/a Associat/da Laboral HC2410DD 9779 bellmunt@uji.es
Beltrán Valls, Maria Reyes Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC1237DD 9563 vallsm@uji.es
Chiva Bartoll, Óscar Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC2412DD 9781 ochiva@uji.es
García Antolin, Roberto Jose Professor/a Titular d'Escola Universitària HC2409DD 9778 antolin@uji.es
Gil Gómez, Jesús Professor/a Titular d'Universitat HC2402DD 9771 jegil@uji.es
Hernando Domingo, Carlos Professor/a Titular d'Universitat HC2411DD 9780 hernando@uji.es
Herrera Mor, Emilia Maria Professor/a Associat/da Laboral HD0149DD 7737 eherrera@uji.es
Maravé Vivas, María Personal investigador en formació (Programa propi UJI) HC0211DD 9672 marave@uji.es
Moliner Urdiales, Diego Professor/a Titular d'Universitat DB0027SD 9311 dmoliner@uji.es
Moliner Urdiales, Diego Professor/a Titular d'Universitat HC1140DD 9840 dmoliner@uji.es
Moliner Urdiales, Diego Professor/a Titular d'Universitat HC2413DD 9782 dmoliner@uji.es
Monteagudo Chiner, Pablo Professor/a Associat/da Laboral HD0149DD 7737 pmonteag@uji.es
Ortí Ferreres, Joan Professor/a Associat/da Laboral HC2409DD 9778 ort@uji.es
Valls Martínez, Vicente Javier Professor/a Associat/da Laboral HC2409DD 9778 vvalls@uji.es

Area: Didàctica de l'Expressió Musical

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Juste Martí, Josep Professor/a Associat/da Laboral HD0149DD 7737 jjuste@uji.es
Olcina Sempere, Gustau Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC2232DD 9706 golcina@uji.es
Porta Navarro, María Amparo Professor/a Titular d'Universitat HC2406DD 9775 porta@uji.es
Vernia Carrasco, Ana Mercedes Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC2404DD 9773 vernia@uji.es

Area: Didàctica de l'Expressió Plàstica

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Avariento Adsuara, Maria Professor/a Associat/da Laboral HD0152DD 7730 mavarien@uji.es
Balanzá Martínez, Ricardo Professor/a Associat/da Laboral HD0153DD 7738 rbalanza@uji.es
Escoín Morellá, Rosa Ana Professor/a Associat/da Laboral HD0153DD 7738 escon@uji.es
Lozano Sanfèlix, Neus Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC2415DD 9784 lozanon@uji.es
Moragrega Porcar, Joaquina Professor/a Associat/da Laboral HD0153DD 7738 jmoragre@uji.es
Palau Mariner, Maria Consuelo Professor/a Associat/da Laboral HD0149DD 7737 palaum@uji.es
Palau Pellicer, Paloma Professor/a Titular d'Universitat HC2403DD 9772 ppalau@uji.es
PALOP GONZÁLEZ-ANLEO, JAIME Professor/a Associat/da Laboral HD0149DD 7737 palop@uji.es
Ribera Giner, Marc Professor/a Associat/da Laboral HD0153DD 7738 riberam@uji.es
Ventura Chalmeta, Ester Professor/a Associat/da Laboral HD0153DD 7738 eventura@uji.es

Area: Música

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Cabedo Mas, Alberto Professor/a Titular d'Universitat HC1275DD 9718 cabedoa@uji.es
Canut Rebull, Ramon Professor/a Associat/da Laboral HD0149DD 7737 rcanut@uji.es
Ortells Agramunt, Joaquín Professor/a Associat/da Laboral HC2408DD 9777 agramunt@uji.es
Peñalver Vilar, José María Professor/a Titular d'Universitat HC2407DD 9776 penalver@uji.es
Ripollés Mansilla, Antonio Professor/a Titular d'Universitat HC2408DD 9777 ripolles@uji.es