UJI

Estructura.

Departament d'Educació i Didàctiques Específiques
Última modificació: 22/05/2018 | Font: EDUDE

Llistat de personal

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Ripollés Mansilla, Antonio HC0407DA 9675 ripolles@uji.es
Secretaria Palau Pellicer, Paloma HC2403DD 9772 ppalau@uji.es
Administatiu/Administrativa Sánchez Salvador, María Luisa HC0408DA 9682 salvadom@uji.es

(*) Extensió Principal

Altre Personal d'Administració i Serveis

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Tecnic de Laboratori Emo Barberá, Carmen Jose HC0113DD 9853 emo@uji.es
Contractat Puerto Sánchez, María Jesús HC1140DD 9840 mpuerto@uji.es
Tecnic de Laboratori Rodríguez Marín, Clara Eugenia HC0113DD 9853 rodriguc@uji.es

(*) Extensió Principal

Personal Docent i Investigador

Area: Didàctica de la Matemàtica

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Alcalde Esteban, Manuel Professor/a Titular d'Escola Universitària HC2424DD 9787 alcalde@uji.es
Beltrán Meneu, Maria José Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HD0153DD 7733 mmeneu@uji.es
Lorenzo Valentín, Gil Professor/a Contractat/da Doctor/a HC2431DD 9794 valentin@uji.es
Nieves Merideño, Pedro Professor/a Associat/da Laboral HC2427DD 9790 pnieves@uji.es
Pacheco Aparicio, Julio Professor/a Associat/da Laboral HC1S48DD 9811 pacheco@uji.es
Pérez Serrano, Inmaculada C. Professor/a Titular d'Escola Universitària HC2423DD 9786 iperez@uji.es
Santagueda Villanueva, Maria Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I HD0153DD 7738 santague@uji.es
Torrejón Marín, María Francisca Professor/a Associat/da Laboral HC2427DD 9790 mtorrejo@uji.es
Ventura Campos, Noelia Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC2405DD 9774 venturan@uji.es

Area: Didàctica de les Ciències Experimentals

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Badenes March, José Antonio Professor/a Associat/da Laboral HC2427DD 9790 jbadenes@uji.es
Bodí Diego, Sergi Professor/a Associat/da Laboral HD0149DD 7737 bodi@uji.es
Calvo Más, Concepción Professor/a Titular d'Universitat HC2426DD 9789 calvo@uji.es
Collado Lozano, Manuel Professor/a Associat/da Laboral HC2409DD 9778 clozano@uji.es
Díaz Oltra, Santiago Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC1333DD 9614 sdiaz@uji.es
Fernández Rivera, Juan José Professor/a Associat/da Laboral HC2409DD 9778 jufernan@uji.es
Monferrer Sales, Lidon Professor/a Contractat/da Doctor/a HC2425DD 9788 lmonferr@uji.es
Movilla Rosell, José Luis Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC2322DD 9745 movilla@uji.es
Quilez Pardo, Juan Professor/a Associat/da Laboral HD0149DD 7737 jquilez@uji.es

Area: Didàctica de l'Expressió Corporal

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Adelantado Renau, Mireia Personal investigador en formació (FPI UJI) HC1140DD 9840 adelantm@uji.es
Alonso Salt, Manuela Professor/a Titular d'Escola Universitària HC2414DD 9783 malonso@uji.es
Bellmunt Villalonga, Hector Professor/a Associat/da Laboral HC2410DD 9779 bellmunt@uji.es
Beltrán Valls, Maria Reyes Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I HD0152DD 7731 vallsm@uji.es
Chiva Bartoll, Óscar Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC2232DD 9706 ochiva@uji.es
García Antolin, Roberto Jose Professor/a Titular d'Escola Universitària HC2412DD 9781 antolin@uji.es
Gil Gómez, Jesús Professor/a Contractat/da Doctor/a HC1237DD 9563 jegil@uji.es
Hernando Domingo, Carlos Professor/a Titular d'Universitat HC2411DD 9780 hernando@uji.es
Maravé Vivas, María Personal investigador en formació (FPI UJI) HC1140DD 9840 marave@uji.es
Moliner Urdiales, Diego Professor/a Titular d'Universitat DB0027SD 9311 dmoliner@uji.es
Moliner Urdiales, Diego Professor/a Titular d'Universitat HC1140DD 9840 dmoliner@uji.es
Moliner Urdiales, Diego Professor/a Titular d'Universitat HC2413DD 9782 dmoliner@uji.es
Ortí Ferreres, Joan Professor/a Associat/da Laboral HC2410DD 9779 ort@uji.es
Valls Martínez, Vicente Javier Professor/a Associat/da Laboral HC2410DD 9779 vvalls@uji.es

Area: Didàctica de l'Expressió Musical

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Canut Rebull, Ramon Professor/a Associat/da Laboral HD0149DD 7737 rcanut@uji.es
Escriva Llorca, Ferran Professor/a Associat/da Laboral HC2409DD 9778 escrivaf@uji.es
García Monferrer, Ismael Professor/a Associat/da Laboral HC2410DD 9779 monferri@uji.es
Martínez Carles, Inmaculada Professor/a Associat/da Laboral HD0149DD 7737 carles@uji.es
Miralles Bono, José Luis Professor/a Associat/da Laboral HC2409DD 9778 mirallej@uji.es
Olcina Sempere, Gustau Ajudant/a HD0152DD 7730 golcina@uji.es
Porta Navarro, María Amparo Professor/a Titular d'Universitat HC2406DD 9775 porta@uji.es
Vernia Carrasco, Ana Mercedes Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC2404DD 9773 vernia@uji.es

Area: Didàctica de l'Expressió Plàstica

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Avariento Adsuara, Maria Professor/a Associat/da Laboral HC0211DD 9672 mavarien@uji.es
Escoín Morellá, Rosa Ana Professor/a Associat/da Laboral HC2402DD 9771 escon@uji.es
Lozano Sanfèlix, Neus Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC2415DD 9784 lozanon@uji.es
Moragrega Porcar, Joaquina Professor/a Associat/da Laboral HC2402DD 9771 jmoragre@uji.es
Ortiz Romaní, María José Professor/a Associat/da Laboral HC2402DD 9771 mromani@uji.es
Palau Mariner, Maria Consuelo Professor/a Associat/da Laboral HD0149DD 7737 palaum@uji.es
Palau Pellicer, Paloma Professor/a Titular d'Universitat HC2403DD 9772 ppalau@uji.es
Ribera Giner, Marc Professor/a Associat/da Laboral HC0211DD 9672 riberam@uji.es
Ventura Chalmeta, Ester Professor/a Associat/da Laboral HC2402DD 9771 eventura@uji.es

Area: Música

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Cabedo Mas, Alberto Professor/a Titular d'Universitat HC1275DD 9718 cabedoa@uji.es
Campayo Muñoz, Emilia Ángeles Professor/a Associat/da Laboral HC2427DD 9790 ecampayo@uji.es
Ortells Agramunt, Joaquín Professor/a Associat/da Laboral HC2408DD 9777 agramunt@uji.es
Peñalver Vilar, José María Professor/a Titular d'Universitat HC2407DD 9776 penalver@uji.es
Ripollés Mansilla, Antonio Professor/a Titular d'Universitat HC2408DD 9777 ripolles@uji.es

Distincions

Nom Distinció Despatx Extensió Email
Pellicer España, Carmen Professorat col·laborador honorífic

(*) Extensió Principal