UJI

Informació personal

JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, EDUARDO
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Dep. d'Economia - Economia Aplicada
 • Coordinador/a de Treball de Final de Grau
 • INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • JC1242DD - (964 728607)
 • jimeneze@uji.es
 • Ressenya Personal

  Formació:

  Licenciat en matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona.

  Doctoratat en matemàtiques multidisciplinars per la Universitat Politècnica de València.

  Master en Investigació Matemàtica per la Universitat de València i Universitat Politècnica de València.

  Participació en projectes de innovació docent

  1.-La modelización como herramienta didáctica motivadora en el ámbito de la Ingeniería
  Entidad financiadora: Universidad Politécnica de Valencia.

  2 Grupo de Innovación Docente (EICE)
  Entidad financiadora: Universidad Politécnica de Valencia.

  3 Grupo de Innovación Docente (PACE)
  Entidad financiadora: Universidad Politécnica de Valencia.

  4 Los modelos matemáticos como marco conceptual del Álgebra Lineal (A09/11)
  Entidad financiadora: Universidad Politécnica de Valencia.


  5 Los modelos matemáticos en el desarrollo conceptual del Álgebra Lineal (PIEX/13)
  Entidad financiadora: Universidad Politécnica de Valencia.

  6 Modelización Matemática y Aprendizaje Colaborativo (MOMA)
  Entidad financiadora: Universidad Politécnica de Valencia.

  7 Modelización Matemática y Aprendizaje Colaborativo (MOMA)
  Entidad financiadora: Universidad Politécnica de Valencia.

  8 Modelos matemáticos para la gestión y el control de la diabetes de tipo I
  Entidad de realización: Instituto de investigacion sanitaria La Fe
  Entidad financiadora: Universidad Politécnica de Valencia.

   

  Participació en projectes nacionals i autonòmics:

  1 Técnicas algebraicas, armónicas, geométricas y topológicas en el estudio de los operadores en espacios de Banach
  Entidad/es financiadora/s: Junta de Andalucía

  2 Operadores multilineales, espacios de funciones integrables y aplicaciones
  Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Economía y competitividad

   
  3 Integración bilineal, medidas vectoriales y espacios de funciones de Banach
  Entidad finaciadora:MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

  4 Propiedades de aproximación en espacios de funciones integrables respecto de una medida vectorial
  Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
   

  Publicacions de innovació docent:

  1 Victor José Lorente Arreba; Eduardo Jiménez Fernández; Lorena Vicent Ferrando. Modelo para el trazado de una carretera entre dos paraboloides. Modelling in Science Education and Learning. 6(1) - 8, Universidad Politécnica de Valencia, 2013.

   

  2 Pepe Fogués Zornoza. Modelo de seleccion de cartera con Solver. Modelling in Science Education and Learning. 5 - 4, pp. 1 - 9. Universidad Politénica de Valencia, 2012.


  3 Eduardo Jiménez Fernández. La diagonalizacion de matrices en arquitectura. Modelling in Science Education and Learning.  4 - 19, pp. 1 - 10. Universidad Politécnica de Valencia, 2011.

  Horari Actual  Horari de tutories de Eduardo Jiménez Fernández


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 13:00 14:00 10-09-2018 23-01-2019
  Dimecres 10:00 12:00 10-09-2018 23-01-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 17:00 18:00 24-01-2019 31-07-2019
  Dimecres 11:00 13:00 24-01-2019 31-07-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Eduardo Jiménez Fernández


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1019 - LA12 Dilluns 15:00 16:30 28-01-2019 13-05-2019
  AE1019 - LA2 Dimarts 12:00 13:30 29-01-2019 21-05-2019
  AE1019 - LA4 Dijous 10:30 12:00 24-01-2019 16-05-2019
  AE1019 - LA5 Dijous 12:00 13:30 24-01-2019 16-05-2019
  AE1019 - TE2 Dimecres 09:00 11:00 30-01-2019 17-04-2019
  AE1019 - TE4 Dimarts 15:00 17:00 29-01-2019 30-04-2019
  EC1019 - LA12 Dilluns 15:00 16:30 28-01-2019 13-05-2019
  EC1019 - LA2 Dimarts 12:00 13:30 29-01-2019 21-05-2019
  EC1019 - LA4 Dijous 10:30 12:00 24-01-2019 16-05-2019
  EC1019 - LA5 Dijous 12:00 13:30 24-01-2019 16-05-2019
  EC1019 - TE2 Dimecres 09:00 11:00 30-01-2019 17-04-2019
  EC1019 - TE4 Dimarts 15:00 17:00 29-01-2019 30-04-2019
  EC1027 - LA2 Dimarts 10:30 12:00 12-02-2019 14-05-2019
  EC1027 - LA3 Dimarts 09:00 10:30 19-02-2019 14-05-2019
  EC1027 - LA3 Dimarts 10:30 12:00 26-02-2019 21-05-2019
  FC1019 - LA12 Dilluns 15:00 16:30 28-01-2019 13-05-2019
  FC1019 - LA2 Dimarts 12:00 13:30 29-01-2019 21-05-2019
  FC1019 - LA4 Dijous 10:30 12:00 24-01-2019 16-05-2019
  FC1019 - LA5 Dijous 12:00 13:30 24-01-2019 16-05-2019
  FC1019 - TE2 Dimecres 09:00 11:00 30-01-2019 17-04-2019
  FC1019 - TE4 Dimarts 15:00 17:00 29-01-2019 30-04-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1019 - Mètodes Quantitatius Grau en Administració d'Empreses
  EC1019 - Mètodes Quantitatius Grau en Economia
  EC1027 - Econometria I Grau en Economia
  EC1048 - Prácticas Externas Grado en Economía
  EC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Economía
  FC1019 - Mètodes Quantitatius Grau en Finances i Comptabilitat
  SRN004 - Mètodes Quantitatius per a l'Economia / Quantitative Methods for Economic Màster Universitari en Economia / Master in Economics
  SRN015 - Treball de Final de Màster / Master's Thesis Màster Universitari en Economia / Master in Economics
  SRP511 - Desenvolupament Sostenible (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Square Integrable Funtions With Respect To A Vector Measure
  • Eduardo Jiménez Fernández, Enrique Alfonso Sánchez Pérez, Luís Miguel García Raffi. 2013. Autoria. Científic. ISBN 9783659466601. (276) (Alemanya). Ed. Lambert Academic Publishing.

  Ponències a congressos


  • A methodological approach for fraud detection with mathematical tools based on metric graphs
  • Eduardo Jiménez Fernández, Jose M. Calabuig Rodríguez, Hervé Falciani, Antonia Ferrer Sapena, Enrique Alfonso Sánchez Pérez. XLIV Reunión de Estudios Regionales - V Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. Valencia (Espanya). 21-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoedición. ISBN 9788409056040.

  • Applications of fuzzy metrics in econometrics
  • Eduardo Jiménez Fernández, María Luisa Alama Sabater, Jose M. Calabuig Rodríguez. XLIV Reunión de Estudios Regionales - V Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. valencia (Espanya). 21-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoedición. ISBN 9788409056040.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Un enfoque topológico para la detección del fraude
  • Eduardo Jiménez Fernández. Universidad de Granada (Espanya). 12-12-2018.

  • ¿Que impulsa la interdependencia entre paises receptores de inversiones directas extranjeras?
  • Eduardo Jiménez Fernández. Universidad de Granada (Espanya). 06-11-2017.

  Comités de congresos


  • Eduardo Jiménez Fernández. V Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa. Granada (Espanya). 29-11-2018. Científic.