UJI

Informació personal

BLANCO ARROYO, OMAR
 • Personal investigador en formació (Programa propi UJI)
 • Dep. d'Economia - Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Becari/ària FPI de la UJI
 • Economía Experimental y Computacional
 • JC1266DS - (964 387182)
 • blancoo@uji.es
 • Horari Actual  Horari de tutories de Omar Blanco Arroyo


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 15:00 17:00 10-09-2018 23-01-2019

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 15:00 17:00 24-01-2019 31-07-2019

  Horari de docència de Omar Blanco Arroyo


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1006 - LA2 Divendres 11:00 13:00 12-04-2019 17-05-2019
  AE1006 - LA4 Divendres 09:00 11:00 12-04-2019 17-05-2019
  AE1006 - LA6 Dimecres 11:00 13:00 17-04-2019 22-05-2019
  AE1006 - PR8 Divendres 09:00 10:30 01-02-2019 03-05-2019
  EC1006 - LA2 Divendres 11:00 13:00 12-04-2019 17-05-2019
  EC1006 - LA4 Divendres 09:00 11:00 12-04-2019 17-05-2019
  EC1006 - LA6 Dimecres 11:00 13:00 17-04-2019 22-05-2019
  EC1006 - PR8 Divendres 09:00 10:30 01-02-2019 03-05-2019
  FC1006 - LA2 Divendres 11:00 13:00 12-04-2019 17-05-2019
  FC1006 - LA4 Divendres 09:00 11:00 12-04-2019 17-05-2019
  FC1006 - LA6 Dimecres 11:00 13:00 17-04-2019 22-05-2019
  FC1006 - PR8 Divendres 09:00 10:30 01-02-2019 03-05-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia) Grau en Administració d'Empreses
  EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia) Grau en Economia
  EC1037 - Macroeconomía Dinámica Grado en Economía
  FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia) Grau en Finances i Comptabilitat