UJI

Informació personal

SOTO CARCELLER, JAVIER
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Economia - Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • JC1226DD - (964 728615)
 • carcelle@uji.es
 • Horari Actual  Horari de tutories de Javier Soto Carceller


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:30 12:30 10-09-2018 23-01-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:30 12:30 24-01-2019 31-07-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Javier Soto Carceller


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1004 - LA11 Divendres 09:00 11:00 14-09-2018 19-10-2018
  AE1004 - LA12 Divendres 11:00 13:00 14-09-2018 19-10-2018
  AE1004 - LA15 Dimarts 09:00 11:00 18-09-2018 16-10-2018
  AE1004 - LA16 Dimarts 11:00 13:00 18-09-2018 16-10-2018
  AE1004 - LA3 Dijous 09:00 11:00 13-09-2018 04-10-2018
  AE1004 - LA4 Dijous 11:00 13:00 13-09-2018 04-10-2018
  AE1004 - LA7 Dimecres 09:00 11:00 19-09-2018 10-10-2018
  AE1004 - LA8 Dimecres 11:00 13:00 19-09-2018 10-10-2018
  AE1004 - PR1 Dijous 09:00 11:00 11-10-2018 13-12-2018
  AE1004 - PR10 Dimarts 09:00 11:00 23-10-2018 11-12-2018
  AE1004 - PR11 Dimarts 11:00 13:00 23-10-2018 11-12-2018
  AE1004 - PR2 Dijous 11:00 13:00 11-10-2018 13-12-2018
  AE1004 - PR7 Divendres 09:00 11:00 26-10-2018 14-12-2018
  AE1004 - PR8 Divendres 11:00 13:00 26-10-2018 14-12-2018
  EC1004 - LA11 Divendres 09:00 11:00 14-09-2018 19-10-2018
  EC1004 - LA12 Divendres 11:00 13:00 14-09-2018 19-10-2018
  EC1004 - LA15 Dimarts 09:00 11:00 18-09-2018 16-10-2018
  EC1004 - LA16 Dimarts 11:00 13:00 18-09-2018 16-10-2018
  EC1004 - LA3 Dijous 09:00 11:00 13-09-2018 04-10-2018
  EC1004 - LA4 Dijous 11:00 13:00 13-09-2018 04-10-2018
  EC1004 - LA7 Dimecres 09:00 11:00 19-09-2018 10-10-2018
  EC1004 - LA8 Dimecres 11:00 13:00 19-09-2018 10-10-2018
  EC1004 - PR1 Dijous 09:00 11:00 11-10-2018 13-12-2018
  EC1004 - PR10 Dimarts 09:00 11:00 23-10-2018 11-12-2018
  EC1004 - PR11 Dimarts 11:00 13:00 23-10-2018 11-12-2018
  EC1004 - PR2 Dijous 11:00 13:00 11-10-2018 13-12-2018
  EC1004 - PR7 Divendres 09:00 11:00 26-10-2018 14-12-2018
  EC1004 - PR8 Divendres 11:00 13:00 26-10-2018 14-12-2018
  FC1004 - LA11 Divendres 09:00 11:00 14-09-2018 19-10-2018
  FC1004 - LA12 Divendres 11:00 13:00 14-09-2018 19-10-2018
  FC1004 - LA15 Dimarts 09:00 11:00 18-09-2018 16-10-2018
  FC1004 - LA16 Dimarts 11:00 13:00 18-09-2018 16-10-2018
  FC1004 - LA3 Dijous 09:00 11:00 13-09-2018 04-10-2018
  FC1004 - LA4 Dijous 11:00 13:00 13-09-2018 04-10-2018
  FC1004 - LA7 Dimecres 09:00 11:00 19-09-2018 10-10-2018
  FC1004 - LA8 Dimecres 11:00 13:00 19-09-2018 10-10-2018
  FC1004 - PR1 Dijous 09:00 11:00 11-10-2018 13-12-2018
  FC1004 - PR10 Dimarts 09:00 11:00 23-10-2018 11-12-2018
  FC1004 - PR11 Dimarts 11:00 13:00 23-10-2018 11-12-2018
  FC1004 - PR2 Dijous 11:00 13:00 11-10-2018 13-12-2018
  FC1004 - PR7 Divendres 09:00 11:00 26-10-2018 14-12-2018
  FC1004 - PR8 Divendres 11:00 13:00 26-10-2018 14-12-2018

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1020 - LA3 Dimarts 12:00 13:30 29-01-2019 21-05-2019
  AE1020 - PR10 Divendres 11:00 13:00 17-05-2019 17-05-2019
  AE1020 - PR10 Divendres 09:00 11:00 15-02-2019 12-04-2019
  EC1020 - LA3 Dimarts 12:00 13:30 29-01-2019 21-05-2019
  EC1020 - PR10 Divendres 09:00 11:00 15-02-2019 12-04-2019
  EC1020 - PR10 Divendres 11:00 13:00 17-05-2019 17-05-2019
  FC1020 - LA3 Dimarts 12:00 13:30 29-01-2019 21-05-2019
  FC1020 - PR10 Divendres 11:00 13:00 17-05-2019 17-05-2019
  FC1020 - PR10 Divendres 09:00 11:00 15-02-2019 12-04-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia) Grau en Administració d'Empreses
  AE1020 - Microeconomia Grau en Administració d'Empreses
  EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia) Grau en Economia
  EC1020 - Microeconomia Grau en Economia
  EC1048 - Prácticas Externas Grado en Economía
  FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1020 - Microeconomia Grau en Finances i Comptabilitat