UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

REDONDO GAMERO, JUAN CARLOS
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat - Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • JC2111DD - (964 728653)
 • jredondo@uji.es
 • Ressenya Personal

  •  
  •  

  D. Juan Carlos Redondo Gamero, es Professor/a Associat al Departament  d'Administració d'Empreses i Màrqueting de l'Universitat Jaume I (Castellón), des de 2006. Imparteix les següents assignatures: AE1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa. Grau en Administració d'Empreses. AE1014 - Direcció d'Empreses Grau en Administració d'Empreses AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas EC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa Grau en Economia EC1014 - Direcció d'Empreses Grau en Economia FC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa Grau en Finances i Comptabilitat FC1014 - Direcció d'Empreses Grau en Finances i Comptabilitat FC1024 - Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials Grau en Finances i Comptabilitat.

  Fora de la Universitat,  és fundador de l'empresa redondo @sesores  (1988-actualitat), dedicada a l'assessorament integral d'empresas, en tots els seus àmbits, laboral, fiscal i jurídic.

  Links

  Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de Juan Carlos Redondo Gamero


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 14:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 13:00 16:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Juan Carlos Redondo Gamero


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  RL0913 - PR1 Dimecres 09:01 10:00 18-12-2019 18-12-2019
  RL0913 - PR1 Dimecres 09:00 11:00 13-11-2019 11-12-2019
  RL0913 - PR1 Divendres 11:00 13:00 22-11-2019 13-12-2019
  RL0913 - SE1 Dimecres 10:00 11:00 18-12-2019 18-12-2019
  RL0913 - SE1 Divendres 11:00 13:00 20-12-2019 20-12-2019
  RL0913 - TE1 Dimecres 09:00 11:00 11-09-2019 06-11-2019
  RL0913 - TE1 Divendres 11:00 13:00 13-09-2019 15-11-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  RL0926 - PR1 Dilluns 09:00 11:00 30-03-2020 27-04-2020
  RL0926 - PR1 Dimecres 11:00 13:00 01-04-2020 22-04-2020
  RL0926 - PR1 Dimecres 11:01 12:00 29-04-2020 29-04-2020
  RL0926 - SE1 Dilluns 09:00 11:00 04-05-2020 04-05-2020
  RL0926 - SE1 Dimecres 12:00 13:00 29-04-2020 29-04-2020
  RL0926 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 27-01-2020 09-03-2020
  RL0926 - TE1 Dimecres 11:00 13:00 29-01-2020 25-03-2020
  RL0926 - TU1 Dilluns 09:00 11:00 23-03-2020 11-05-2020
  RL0926 - TU1 Dimecres 11:00 13:00 06-05-2020 06-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  RL0913 - Dret del Treball I Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  RL0926 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  RL0947 - Trabajo de Final de Grado Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos