UJI

Informació personal

GARRIGUES GIMÉNEZ, MARÍA AMPARO
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat - Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Vocal
 • Coordinador/a del grup d'investigació IO-LAB - Sistema de Relacions Laborals, Gènere i Igualtat
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE
 • JC2124DD - (964 728662)
 • garrigue@uji.es
 • Ressenya Personal

  Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social

  Investigadora responsable del Grup Enregistrat n. 253 (Sistema de Relacions Laborals, Gènere i Igualtat- IO-LAB), desenvolupant Projectes d'Investigació RETOS-MINECO, UJI, i Contractes a l'empara de l'article 83 LOU amb CRUE-Fundación ONCE i Unión de Mutuas.

  Línies de treball (recerca i docència): Prevenció de Riscos Laborals; Gènere i Relacions Laborals; Negociació Col.lectiva; Modalitats Contractuals; Dret antidiscriminatori; Assetjament laboral, assetjament sexual i per raó de sexe.

  Experiència en càrrecs de gestió universitària:

  -Directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Jaume I (2010-2013).

  -Directora del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i E. de l'Estat de la Universitat Jaume I (2006-2010).

  -Vicedegana de la Titulació de Relacions Laborals (1998-2001).
        
        
        
       

  Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de María Amparo Garrigues Giménez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 14:00 09-09-2020 22-01-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 14:00 23-01-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Amparo Garrigues Giménez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  RL0922 - PR1 Dilluns 09:01 10:00 11-01-2021 11-01-2021
  RL0922 - PR1 Dilluns 09:00 11:00 30-11-2020 21-12-2020
  RL0922 - PR1 Divendres 11:00 13:00 04-12-2020 08-01-2021
  RL0922 - SE1 Dilluns 10:00 11:00 11-01-2021 11-01-2021
  RL0922 - SE1 Divendres 11:00 13:00 15-01-2021 15-01-2021
  RL0922 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 28-09-2020 23-11-2020
  RL0922 - TE1 Divendres 11:00 13:00 02-10-2020 27-11-2020
  RL0922 - TU1 Dilluns 09:00 11:00 18-01-2021 18-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  RL0942 - PR1 Dimecres 10:00 11:00 10-02-2021 12-05-2021
  RL0942 - SE1 Dilluns 11:00 13:00 17-05-2021 17-05-2021
  RL0942 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 08-02-2021 10-05-2021
  RL0942 - TU1 Dilluns 11:00 12:00 24-05-2021 24-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DR1051 - Prácticas Externas Grado en Derecho
  RL0922 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals I Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  RL0942 - Polítiques Actives d'Ocupació Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans