UJI

Informació personal

GARRIGUES GIMÉNEZ, MARÍA AMPARO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat - Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Vocal
 • Sistema de Relaciones Laborales, Género e Igualdad
 • INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE
 • JC2124DD - (964 728662)
 • garrigue@uji.es
 • Ressenya Personal

  Catedràtica acreditada (17/09/2014) de Dret del Treball i de la Seguretat Social

  Investigadora responsable del Grup Enregistrat n. 253 (Sistema de Relacions Laborals, Gènere i Igualtat- IO-LAB), desenvolupant Projectes d'Investigació RETOS-MINECO, UJI, i Contractes a l'empara de l'article 83 LOU amb CRUE-Fundación ONCE i Unión de Mutuas.

  Línies de treball (recerca i docència): Prevenció de Riscos Laborals; Gènere i Relacions Laborals; Negociació Col.lectiva; Modalitats Contractuals; Dret antidiscriminatori; Assetjament laboral, assetjament sexual i per raó de sexe.

  Experiència en càrrecs de gestió universitària:

  -Directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Jaume I (2010-2013).

  -Directora del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i E. de l'Estat de la Universitat Jaume I (2006-2010).

  -Vicedegana de la Titulació de Relacions Laborals (1998-2001).
        
        
        
       

  Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de María Amparo Garrigues Giménez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 10:15 11:15 11-09-2018 23-01-2019
  Dijous 11:15 13:15 11-09-2018 23-01-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 14:00 24-01-2019 31-07-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Amparo Garrigues Giménez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  RL0932 - PR1 Dimecres 11:15 13:30 07-11-2018 28-11-2018
  RL0932 - SE1 Dimecres 11:15 13:30 12-12-2018 12-12-2018
  RL0932 - TE1 Dimecres 11:15 13:30 12-09-2018 31-10-2018
  RL0933 - PR1 Dijous 09:00 11:15 15-11-2018 13-12-2018
  RL0933 - SE1 Dijous 09:00 11:15 20-12-2018 20-12-2018
  RL0933 - TE1 Dijous 09:00 11:15 13-09-2018 08-11-2018

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  RL0942 - PR1 Dimecres 10:00 11:00 30-01-2019 08-05-2019
  RL0942 - SE1 Dilluns 11:00 13:00 06-05-2019 06-05-2019
  RL0942 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 28-01-2019 29-04-2019
  RL0942 - TU1 Dilluns 11:00 12:00 13-05-2019 13-05-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  RL0932 - Drets Fonamentals Inespecífics i Relació Laboral Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  RL0933 - Sistemes Extrajudicials de Solució de Conflictes Laborals Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  RL0942 - Polítiques Actives d'Ocupació Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  RL0946 - Prácticas Externas Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
  TU0944 - Trabajo de Final de Grado Grado en Turismo