UJI

Estructura.Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l´Estat

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Ballester Pastor, Inmaculada JC2104DR 8645 iballest@uji.es
Secretaria Camarero Suárez, María Victoria JC2122DD 8660 csuarez@uji.es
Administatiu/Administrativa Gallén Martínez, Vicente JC2106DA 8648 gallen@uji.es

Personal Docent i Investigador

Area: Dret del Treball i de la Seguretat Social

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Agut García, María Carmen Catedràtic/a d'Universitat JC2117DD 8659 agutc@uji.es
Ballester Pastor, Inmaculada Catedràtic/a d'Universitat JC2115DD 8657 iballest@uji.es
García Campá, Santiago Professor/a Contractat/da Doctor/a JC2110DD 8652 gcampa@uji.es
Garrigues Giménez, María Amparo Catedràtic/a d'Universitat JC2124DD 8662 garrigue@uji.es
Mateu Carruana, María Josefina Professor/a Contractat/da Doctor/a JC2130DD 8668 carrua@uji.es
Miñarro Yanini, Margarita Professor/a Titular d'Universitat JC2128DD 8666 myanini@uji.es
Patuel Navarro, Alejandro Professor/a Associat/da Laboral JC2109DD 8651 patuel@uji.es
Redondo Gamero, Juan Carlos Professor/a Associat/da Laboral JC2111DD 8653 jredondo@uji.es
Ruano Albertos, Sara Professor/a Titular d'Universitat JC2129DD 8667 ruanos@uji.es
Vicente Pachés, Fernando Professor/a Titular d'Universitat JC2127DD 8665 devicent@uji.es
Vicente Palacio, María Arantzazu Catedràtic/a d'Universitat JC2114DD 8656 vicente@uji.es

Area: Dret Eclesiàstic de l'Estat

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Camarero Suárez, María Victoria Professor/a Titular d'Universitat JC2122DD 8660 csuarez@uji.es
Reguart Segarra, Núria Ajudant/a JC2123DD 8661 reguart@uji.es

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions