panoramica UJI

Última modificació: 12/04/2016 | Font: Departament de Dret Públic

Informació personal

GUINOT MARTÍNEZ, MARTA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Penal
 • Centro de Estudios sobre Prevención y Seguridad
 • JC2126DD - (964 728664)
 • mguinot@uji.es
 • Ressenya Personal

  Professora Associada de Dret Penal des de l'any 2007, impartint docència en els títols de Grau en Dret i Grau en Criminologia i Seguretat.

  Diplomada en Grafologia.Instituto d'Estudis Piscografologicos. València. 1997.

  Diplomada en Perícia Cal·ligràfica. Associació Catalana de grafòlegs Professionals. Barcelona. 1997.

  Postgrau en Grafologia Superior i Perícia Cal·ligràfica. Escola Superior Internacional de Direccion d'Empreses-Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. 1998.

  Llicenciada en Dret per la UJI (1999-2003)

  Llicenciada en Criminologia per la UV (2003-2005)

  Màster Interuniversitari en Sistema de Justícia Penal (2011)

  Acreditació del Ministeri de l'Interior, Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, Division de Formació i Perfeccionament com a professora habilitada per impartir les matèries jurídiques i socioprofessionals en els centres de formacion, actualizacion i ensinistrament del personal de seguretat privada. 2011.

  Junta Qualificadora de Coneixemenst de València. Nivell Oral.


  Publicacions:

  Problemes aplicatius del denominat període de Seguretat. derechopenalonline. 2008.

  Tràfic de drogues i la reforma del principi de justícia universal, en tràfic de drogues i delinqüència connexa. Coord. Vidales Rodriguez, C. Tirant lo Blanc. 2014

  Balnqueo i principi de justícia universal, en Regimen Juridico de l'Prevencion i Repressió de blanqueig de capitals, Coord. Fabra Valls, M. Tirant lo Blanc. 2015.


  Advocada en exercici des de l'any 2004. Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló.
  Professora Associada de Dret Penal des de l'any 2007, impartint docència en els títols de Grau en Dret i Grau en Criminologia i Seguretat.

  Diplomada en Grafologia.Instituto d'Estudis Piscografologicos. València. 1997.

  Diplomada en Perícia Cal·ligràfica. Associació Catalana de grafòlegs Professionals. Barcelona. 1997.

  Postgrau en Grafologia Superior i Perícia Cal·ligràfica. Escola Superior Internacional de Direccion d'Empreses-Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. 1998.

  Llicenciada en Dret per la UJI (1999-2003)

  Llicenciada en Criminologia per la UV (2003-2005)

  Màster Interuniversitari en Sistema de Justícia Penal (2011)

  Acreditació del Ministeri de l'Interior, Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, Division de Formació i Perfeccionament com a professora habilitada per impartir les matèries jurídiques i socioprofessionals en els centres de formacion, actualizacion i ensinistrament del personal de seguretat privada. 2011.

  Junta Qualificadora de Coneixemenst de València. Nivell Oral.


  Publicacions:

  Problemes aplicatius del denominat període de Seguretat. derechopenalonline. 2008.

  Tràfic de drogues i la reforma del principi de justícia universal, en tràfic de drogues i delinqüència connexa. Coord. Vidales Rodriguez, C. Tirant lo Blanc. 2014

  Balnqueo i principi de justícia universal, en Regimen Juridico de l'Prevencion i Repressió de blanqueig de capitals, Coord. Fabra Valls, M. Tirant lo Blanc. 2015.


  Advocada en exercici des de l'any 2004. Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló.
  Professora Associada de Dret Penal des de l'any 2007, impartint docència en els títols de Grau en Dret i Grau en Criminologia i Seguretat.

  Diplomada en Grafologia.Instituto d'Estudis Piscografologicos. València. 1997.

  Diplomada en Perícia Cal·ligràfica. Associació Catalana de grafòlegs Professionals. Barcelona. 1997.

  Postgrau en Grafologia Superior i Perícia Cal·ligràfica. Escola Superior Internacional de Direccion d'Empreses-Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. 1998.

  Llicenciada en Dret per la UJI (1999-2003)

  Llicenciada en Criminologia per la UV (2003-2005)

  Màster Interuniversitari en Sistema de Justícia Penal (2011)

  Assistència a Congressos, cursos, seminaris;
  -IV Congrés d'Estudiants de Criminologia. "Delinqüència Organitzada". Universitat de València. 1999.
  -Seminari L'urbanisme factor de corrupció. Santander 2006. Universitat Internacional Menéndez Pelayo. 30 hores.
  -IV Congrés Espanyol de Criminologia. Màlaga 2007. Institut Andalús Interuniversitari de Criminologia. Universitat de Màlaga. 20 hores.
  Curs Circulació i abancalament de capitals. Castelló 2008. Institut d'Estudis Fiscals. Ministeri d'Economia i Hisenda. 4 hores
  -Curs Finançament del terrorisme, blanqueig de capitals i secret bancari. Castelló 2008. Universitat Jaume I. 20 hores.
  
  Comunicacions en Congressos;
  II Curs sobre seguretat viària i sinistralitat, amb la comunicació "Dificultats en l'aplicació pràctica dels nous delictes contra la seguretat viària". Universitat Jaume I. 2007
  III Curs sobre seguretat viària i sinistralitat, amb la comunicació "L'aplicació pràctica dels nous delictes contra la seguretat viària". Universitat Jaume I. 2008
  Curs "La reforma del Codi Penal", Escola de Seguretat Pública de l'Ajuntament de Castelló. 2010.
  Conferència, "Límits constitucionals a la investigació criminal", Centre d'Estudis sobre Prevenció i Seguretat, Universitat Jaume I. 2011.
  Conferència "La víctima en l'execució de sentència a la llum del nou Estatut Jurídic de la Víctima", Societat Espanyola d'Investigació en Perfils Criminològics. Alacant. Març 2015.
  Conferència "Víctima i execució de pena" en el Curs "Per la Justícia social: Crim Victims in Comparative Context" UJI i JOHN JAY College of Criminal Justice. Juliol 2015.  Acreditació del Ministeri de l'Interior, Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, Division de Formació i Perfeccionament com a professora habilitada per impartir les matèries jurídiques i socioprofessionals en els centres de formacion, actualizacion i ensinistrament del personal de seguretat privada. 2011.

  Junta Qualificadora de Coneixemenst de València. Nivell Oral.


  Publicacions:

  Problemes aplicatius del denominat període de Seguretat. derechopenalonline. 2008.

  Tràfic de drogues i la reforma del principi de justícia universal, en tràfic de drogues i delinqüència connexa. Coord. Vidales Rodriguez, C. Tirant lo Blanc. 2014

  Balnqueo i principi de justícia universal, en Regimen Juridico de l'Prevencion i Repressió de blanqueig de capitals, Coord. Fabra Valls, M. Tirant lo Blanc. 2015.


  Advocada en exercici des de l'any 2004. Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló.

  Investigació

   La reforma del principio de justicia universal y el delito de tráfico de drogas. Editorial Tirant lo Blanch. En premsa

  Horari Actual  Horari de tutories de Marta Guinot Martínez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 14:00 15:00 12-09-2017 24-01-2018
  Dijous 14:00 15:00 12-09-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 17:00 18:00 25-01-2018 31-07-2018
  Dijous 17:00 18:00 25-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Marta Guinot Martínez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS1003 - PR1 Dimarts 15:00 17:00 10-10-2017 19-12-2017
  CS1003 - PR2 Dijous 15:00 17:00 19-10-2017 21-12-2017
  CS1003 - SE1 Dijous 19:00 21:00 30-11-2017 30-11-2017
  CS1003 - SE2 Dijous 19:00 21:00 14-12-2017 14-12-2017
  CS1003 - TE1 Dijous 15:00 17:00 14-09-2017 30-11-2017
  CS1003 - TE1 Dimarts 15:00 17:00 12-09-2017 28-11-2017
  CS1027 - PR1 Dimarts 17:00 19:00 28-11-2017 19-12-2017
  CS1027 - PR1 Dimecres 17:00 19:00 29-11-2017 20-12-2017
  CS1027 - TE1 Dimarts 17:00 19:00 12-09-2017 21-11-2017
  CS1027 - TE1 Dimecres 17:00 19:00 13-09-2017 22-11-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS1003 - PR1 Dimarts 18:00 20:00 27-02-2018 15-05-2018
  CS1003 - PR2 Dijous 15:00 17:00 22-02-2018 10-05-2018
  CS1003 - SE1 Dijous 15:00 17:00 17-05-2018 17-05-2018
  CS1003 - SE2 Dimarts 18:00 20:00 22-05-2018 22-05-2018
  CS1003 - TE1 Dijous 15:00 17:00 25-01-2018 26-04-2018
  CS1003 - TE1 Dimarts 18:00 20:00 30-01-2018 24-04-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1003 - Criminologia Grau en Criminologia i Seguretat
  CS1027 - Formes Específiques de Criminalitat Grau en Criminologia i Seguretat

  Publicacions


  Capítols de llibre


  • El delito de blanqueo de capitales
  • Marta Guinot Martínez, Catalina Vidales Rodríguez. Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2015. ISBN 9788490864838. Científic.

  • Tráfico de drogas y la reforma del principio de justicia universal
  • Marta Guinot Martínez. Tráfico de drogas y delincuencia conexa. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2014. ISBN 9788490862988. Científic.

  Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16