UJI
Última modificació: 12/04/2016 | Font: Departament de Dret Públic

Informació personal

PAUNER CHULVI, CRISTINA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Dret Públic - Dret Constitucional
 • Vocal
 • Secretari/ària
 • Secretària General
 • President/a
 • Coordinador/a del grup d'investigació PRODADEF - Protecció de Dades i Drets Fonamentals
 • JC2311DD - (964 728699)
 • RR0310RV - (964 729018)
 • pauner@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-2863-0664
 • Ressenya Personal

  Cristina Pauner Chulvi és professora Titular d'Universitat del Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I.

  Ha realitzat diverses estades investigadores en centres i universitats europees com La Sorbonne de Paris, Universitat La Sapienza, London School of Economics, Universitat d'Oxford y Universitat Roma Tre.

  Ha conclòs diversos cursos d'especialització en matèria de Drets humans en l'Institut Internacional de Drets Humans (Estrasburg) així com el Diploma d'Especialització en Dret Constitucional i Ciència Política al Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals (Madrid).

  En l'actualitat desenvolupa les seves línies de recerca en diversos grups investigadors sobre drets humans i, molt especialment, sobre protecció de dades de caràcter personal i llibertat d'informació.  Participa en dos projectes europeus d'investigació i un d`àmbit nacional sobre aquestes temàtiques.

  És autora de dues monografies: El deure constitucional de contribuir al sosteniment de les despeses públiques, (Madrid, CEPC, 2001) i La designació parlamentària de càrrecs públics (Madrid, Congrés dels Diputats, 2003) així com d'una monografia en qualitat de coautora sobre Procediments de designació de càrrecs públics (Madrid, CEPC, 2010). Ha coordinat publicacions sobre Les Administracions independents (TLB, València, 2009) i Emigració i Comunitats Autònomes (TLB, València, 2013).

  Així mateix, compta amb diverses publicacions en revistes especialitzades sobre privadesa i llibertat de premsa; protecció de dades de caràcter personal; parlamentaris, partits i grups; funcions parlamentàries; drets de participació política; gènere; llibertat religiosa o drets dels emigrants.

  Imparteix docència als Graus en Dret i Grau en Periodisme. És autora del manual Dret de la Informació (TLB, Valencia, 2014).

  Investigació


  Assignatures amb docència

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • La limitación del número de mandatos del Presidente del Gobierno
  • Cristina Pauner Chulvi. REVISTA DE DERECHO POLÍTICO. Num. 101. pp. 159-181. 2018. Científic.

  • Noticias falsas y libertad de expresión e información. El control de los contenidos informativos en la red
  • Cristina Pauner Chulvi. TEORIA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL. Num. 41. pp. 297-318. 2018. Científic.

  • El uso emergente de drones civiles en España. Estatuto juridico e impacto en el derecho a la proteccion de datos
  • Cristina Pauner Chulvi. REVISTA DE DERECHO POLÍTICO. Num. 95. pp. 83-116. 2016. Científic.

  • Data protection authority perspectives on the impact of data protection reform on cooperation in the EU
  • David Barnard-Wills, Cristina Pauner Chulvi, Paul De Hert. COMPUTER LAW & SECURITY REPORT. Num. 4. Vol. 32 . pp. 587-598. 2016. Científic.

  • La libertad de información como límite al derecho a la protección de datos personales: la excepción periodística
  • Cristina Pauner Chulvi. TEORIA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL. Num. 36. pp. 377-395. 2015. Científic.

  • Artemi Rallo, El derecho al olvido en Internet. Google vs España (The right to be forgotten on the Internet: Google v Spain) (BooK Review)
  • Cristina Pauner Chulvi. INTERNATIONAL DATA PRIVACY LAW (EN LINEA). Num. 2. Vol. 5 . pp. 158-159. 2015. Científic.

  • A Legal Approach to Civilian Use of Drones in Europe. Privacy and Personal Data Protection Concerns
  • Cristina Pauner Chulvi, Jorge Agustín Viguri Cordero. DEMOCRAZIA E SICUREZZA. Num. 3. pp. 85-121. 2015. Científic.

  • Privacidad y periodismo: el escándalo MURDOCH sobre escuchas telefónicas en News of the World
  • Cristina Pauner Chulvi. REVISTA DE DERECHO POLÍTICO. Num. 88. pp. 245-287. 2013. Científic.

  • La unidad familiar en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección social subsidiaria
  • Cristina Pauner Chulvi. REVISTA DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 95. pp. 101-117. 2011. Científic.

  • La defensa de los valores democráticos como límite a la libertad de expresión. Un análisis comparado de la jurisprudencia del TEDH y del TC
  • Cristina Pauner Chulvi. REVISTA DE ESTUDIOS EUROPEOS. Num. 58. pp. 113-132. 2011. Científic.

  • El derecho constitucional a recibir la formación religiosa y moral conforem a las rpopias convicciones en el ámbito educativo
  • Cristina Pauner Chulvi. REVISTA EUROPEA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Num. 16. pp. 99-132. 2010. Científic.

  • El estatuto de los parlamentarios en un contexto multinivel: las relaciones entre parlamentarios, grupos y partidos
  • Cristina Pauner Chulvi. REVISTA DE DERECHO POLÍTICO. Num. 78. pp. 217-256. 2010. Científic.

  • Función legislativa y perspectiva de género: Análisis de los infomes de impacto por razón de género
  • Cristina Pauner Chulvi. REVISTA DE LAS CORTES GENERALES. Num. 77. pp. 185-222. 2009. Científic.

  • Parlamento y cuestión de género: el rol de las Comisiones parlamentarias de igualdad
  • Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. CORTS - ANUARIO DE DERECHO PARLAMENTARIO. Num. 20. pp. 125-164. 2008. Científic.

  • Reflexiones constitucionales sobre la propuesta limitativa del derecho de sufragio activo de los emigrantes
  • Cristina Pauner Chulvi. CORTS - ANUARIO DE DERECHO PARLAMENTARIO. Num. 19. pp. 177-220. 2007. Científic.

  • La articulación del control parlamentario sobre los espacios libres de control gubernamental: Parlamento y Administraciones Independientes
  • Cristina Pauner Chulvi. TEORIA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL. Num. 19. pp. 329-345. 2007. Científic.

  • La reforma constitucional del Senado en su función de cámara designante
  • Cristina Pauner Chulvi. TEORIA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL. Num. 17. pp. 261-284. 2006. Científic.

  • La configuración constitucional del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos
  • Cristina Pauner Chulvi. HERRI-ARDURALARITZAZKO EUSKAL ALDIZKARIA. REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Num. 59. pp. 191-220. 2001. Científic.

  • El sistema electoral de Westminster y su proyectada reforma: el fin de la fórmula mayoritaria
  • Cristina Pauner Chulvi. REVISTA DE LAS CORTES GENERALES. Num. 50. pp. 221-254. 2000. Científic.

  • El Ministerio Fiscal y la Fiscalía en Francia: el proyecto de reforma sobre su dependencia jerárquica
  • Cristina Pauner Chulvi. REVISTA DEL PODER JUDICIAL. Num. nº 55. pp. 189-227. 1999. Científic.

  • Los requisitos de elegibilidad de los senadores de designación autonómica
  • Cristina Pauner Chulvi. REVISTA DE LAS CORTES GENERALES. Num. 41. pp. 123-151. 1997. Científic.

  Llibres


  • Derecho de la Información
  • Cristina Pauner Chulvi. 2014. Autoria. Docent. ISBN 9788490539460. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch.

  • La ciudadanía autonómica en el exterior. Comunidades Autónomas y emigración
  • Cristina Pauner Chulvi. 2013. Edició. Científic. ISBN 9788490334423. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Diáologos jurídicos España-Méxxico Volumen 4
  • Cristina Pauner Chulvi. 2012. Edició. Científic. ISBN 9788480218887. Castellón de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Procedimientos de designación parlamentaria de cargos públicos
  • Fernando Santaolalla López, Cristina Pauner Chulvi. 2010. Autoria. Científic. ISBN 9788425914843. Madrid. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

  • Las administraciones independientes
  • Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. 2009. Edició. Científic. ISBN 9788498763973. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch.

  • La desiganción parlamentaria de cargos públicos
  • Cristina Pauner Chulvi. 2003. Autoria. Científic. ISBN 8479432225. España. Ed. Congreso de los Diputados.

  • El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos
  • Cristina Pauner Chulvi. 2001. Autoria. Científic. ISBN 842591146X. Centro de estudios Políticos y Constitucionales. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

  Capítols de llibre


  • El derecho a la educación digital
  • Beatriz Susana Tomás Mallén, Cristina Pauner Chulvi. Tratamientos de datos personales en centros educativos. Cuestiones Prácticas. Madrid (Espanya). Ed. Editorial Jurídica Sepín. 2021. ISBN 9788413880563. Científic.

  • Fake News and Freedom of Expression and Information: The Legal Framework and Policy Actions at the EU Level to Address Online Disinformation
  • Cristina Pauner Chulvi. Disinformation and Digital Media as a Challenge for Democracy. Cambridge (Regne Unit). Ed. Intersentia. 2020. ISBN 9781780689753. Científic.

  • El impacto de la Ley orgánica 32018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales en la libertad de expresión
  • Cristina Pauner Chulvi. El Reglamento General de Protección de Datos. Un enfoque nacional y comparado. Especial referencia a la LO 3/2018 de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales. València (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2019. ISBN 9788413134284. Científic.

  • The Adaptation of the GDPR in Spain: The new Draft of the Data protection Act (LOPDGDD)
  • Cristina Pauner Chulvi, Jorge Agustín Viguri Cordero. National Adaptations of the GDPR. Luxembourg (Luxemburg). Ed. Blogdroiteuropee. 2019. ISBN 9782919956302. Científic.

  • La inconstitucionalidad de la revocación de senadores de designación autonómica por la Ley valenciana 10/2016
  • Cristina Pauner Chulvi. Una vida dedicada al Parlamento: Estudios en homenaje a Lluís Aguiló i Lúcia. València (Espanya). Ed. Corts Valencianes. 2019. ISBN 9788489684546. Científic.

  • Libertad de expresión y derechos digitales en el proyecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos en España
  • Cristina Pauner Chulvi. Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna. Pisa (Itàlia). Ed. Pisa University Press. 2018. ISBN 9788867418718. Científic.

  • Las noticias falsas y las campañas de desinformación como nuevas amenazas para la seguridad
  • Cristina Pauner Chulvi. Seguridad y derechos. Análisis de las amenazas, evaluación de las respuestas y valoración del impacto en los derechos fundamentales. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2018. ISBN 9788413130866. Científic.

  • Artículo 31
  • Cristina Pauner Chulvi. Comentario a la Constitución Española. 40 aniversario 1978-2018: Libro-homenaje a Luis López Guerra. Tomo I (Preámbulo a artículo 96). Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2018. ISBN 9788491907893. Científic.

  • El sistema de finançament de la Comunitat Valenciana
  • Artemio Vicente Rallo Lombarte, María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Dret Públic de la Comunitat Valenciana. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2016. ISBN 9788416356454. Docent.

  • Les institucions autonòmiques valencianes
  • Artemio Vicente Rallo Lombarte, María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Dret Públic de la Comunitat Valenciana. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2016. ISBN 9788416356454. Docent.

  • El sistema de drets de la Comunitat Valenciana
  • Artemio Vicente Rallo Lombarte, María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Dret Públic de la Comunitat Valenciana. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2016. ISBN 9788416356454. Docent.

  • Los medios de comunicación digitales y los agregadores de noticias: ¿la tasa Google restringe la libertad de información?
  • Cristina Pauner Chulvi. La propiedad intelectual en la era digital. Madrid (Espanya). Ed. Dykinson. 2016. ISBN 9788490858448. Científic.

  • Principis genereals: evolució de la Comunitat Valenciana, el seu sistema de fonts i les seues competències
  • Artemio Vicente Rallo Lombarte, María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Dret Públic de la Comunitat Valenciana. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2016. ISBN 9788416356454. Docent.

  • La actividad periodística en los ordenamientos nacionales y europeo de protección de datos
  • Cristina Pauner Chulvi. Hacia un Nuevo Derecho Europeo de Protección de Datos. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2015. ISBN 9788490863909. Científic.

  • El impacto de las nuevas tecnologías en los derechos fundamentales: el reto de la privacidad en la prensa digital
  • Cristina Pauner Chulvi. Nuevas Tecnologías y Derechos Humanos. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2014. ISBN 9788490531211. Científic.

  • El derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero
  • Cristina Pauner Chulvi. Historia de los derechos fundamentales Tomo IV: S XX (Vol VI) Libro II Derechos Individuales, Civiles y Políticos. Madrid (Espanya). Ed. Dykinson. 2014. ISBN 9788490313886. Científic.

  • Implicaciones del futuro reglamento europeo sobre protección de datos en la libertad de información
  • Cristina Pauner Chulvi. Los derechos a la intimidad y a la privacidad en el siglo XXI. Madrid (Espanya). Ed. Dykinson. 2014. ISBN 9788490852408. Científic.

  • Parlamentarios y ciudadanía: el debilitamiento de la representación política
  • Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Representación política y parlamentarismo multinivel. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2014. ISBN 9788490539682. Científic.

  • Artículo 49.1.25.ª La Generatlitat tiene competencia exlcuisva sobre las siguientes materias: [...] 25.ª Juventud
  • Cristina Pauner Chulvi. Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490336984. Científic.

  • Nuevas barreras para las nuevas formas de expresión, periodismo y participación
  • Cristina Pauner Chulvi. Democracia, derechos humanos y desarrollo. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2013. ISBN 9788480219341. Científic.

  • Presentación
  • Cristina Pauner Chulvi. La ciudadanía autonómica en el exterior. Comunidades Autónomas y emigración. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490334423. Científic.

  • El tratamiento de la emigración en los nuevos Estatutos de Autonomía y el impacto de las recientes reformas de la LOREG sobre el derecho al voto de los residentes ausentes en las elecciones auton
  • Cristina Pauner Chulvi. La ciudadanía autonómica en el exterior. Comunidades Autónomas y emigración. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490334423. Científic.

  • Las instituciones autonómicas valencianas
  • Artemio Vicente Rallo Lombarte, María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Derecho público de la Comunitat Valenciana. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490048443. Docent.

  • El sistema de financiación de la Comunitat Valenciana
  • Artemio Vicente Rallo Lombarte, María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Derecho público de la Comunitat Valenciana. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490048443. Docent.

  • Principios generales: evolución de la Comunitat vallenciana, su sistema de fuentes y su sistema de derechos
  • Artemio Vicente Rallo Lombarte, María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Derecho público de la Comunitat Valenciana. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490048443. Docent.

  • El sistema de derechos de la Comunitat Valenciana
  • Artemio Vicente Rallo Lombarte, María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Derecho público de la Comunitat Valenciana. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490048443. Docent.

  • La garantía del derecho a la protección de datos de carácter personal en el ejercicio de la profesión periodística
  • Cristina Pauner Chulvi. Constitución y democracia: ayer y hoy. Libro homenaje a Antonio Torres del Moral. Vol (II). Madrid (Espanya). Ed. Editorial Universitas. 2012. ISBN 9788479913838. Científic.

  • Las comisiones de igualdad. La perspectiva de género en las estructuras parlamentarias
  • Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Alcanzando el equilibrio. El acceso y la presencia de las mujeres en los parlamentos. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2011. ISBN 9788490042052. Científic.

  • Género y legislación: la evaluación del impacto por razón de género
  • Cristina Pauner Chulvi. Alcanzando el equilibrio. El acceso y la presencia de las mujeres en los parlamentos. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2011. ISBN 9788490042052. Científic.

  • Los derechos de participación política de los ciudadanos españoles en el exterior
  • Cristina Pauner Chulvi. Régimen jurídico de la ciudadanía española en el exterior. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2010. ISBN 9788498768480. Científic.

  • ¿Tiene el Estado español la obligación constitucional de garantizar la formación religiosa de todos los ciudadanos en el ámbito educativo?
  • Cristina Pauner Chulvi. El estado social y sus exigencias constitucionales. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2010. ISBN 9788498769944. Científic.

  • La protección de datos en el ámbito universitario
  • Cristina Pauner Chulvi. Las administraciones independientes. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2009. ISBN 9788498763973. Científic.

  • Elaboració de material docent per a l’ensenyament-aprenentatge del dret autonòmic valencià per a la llicenciatura de Dret i diplomatura de Gestió i Administració Pública
  • Artemio Vicente Rallo Lombarte, Beatriz Susana Tomás Mallén, Cristina Pauner Chulvi, María del Rosario García Mahamut. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Institucions de dret públic valencià
  • Beatriz Susana Tomás Mallén, Cristina Pauner Chulvi, José Luis Blasco Díaz. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Les professions juridiques en Europe: le travail d'avocat et de procurador en Espagne
  • Cristina Pauner Chulvi. Être juriste: vers une convergence européenne?. Angers. Ed. Presses de l'Université d'Angers. 2008. ISBN 9782915571192. Científic.

  • Parlamento y autoridades en España: cinco aspectos críticos
  • Cristina Pauner Chulvi. Diálogos jurídicos. España - México. Toluca, Estado de México. Ed. Universidad Autónoma del Estado de México. 2008. ISBN 9789707571341. Científic.

  • La materia lingüística en los Estatutos de Autonomía. El deber de conocimietno en relación con la lengua propia
  • Cristina Pauner Chulvi. Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Jordi Solé Tura. Volumen II. Madrid. Ed. Cortes Generales. 2008. ISBN 9788479433581. Científic.

  • Parlamento y autoridades en España: cinco aspectos críticos
  • Cristina Pauner Chulvi. Diálogos Jurídicos España-México. Vol I. Castellón de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216043. Científic.

  • Los órganos de designación parlamentaria en el ámbito autonómico
  • Cristina Pauner Chulvi. Organización y funcionamiento de los parlamentos autonómicos. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2006. ISBN 8484567281. Científic.

  • Reflexiones sobre la Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana
  • Artemio Vicente Rallo Lombarte, Cristina Pauner Chulvi. El Estado Autonómico in fieri. La Reforma de los Estatutos de Autonomía. Sevilla. Ed. Instituto Andaluz de Administración Pública. 2005. ISBN 8483332825. Científic.

  • La elección de los representantes al Parlamento Europeo en la Constitución Europea
  • Cristina Pauner Chulvi. Comentarios a la Constitución Europea. Libro I. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2004. ISBN 8484562344. Científic.

  Ponències a congressos


  • Perspectiva constitucional de los avances tecnológicos en seguridad
  • Cristina Pauner Chulvi. XVII Congreso de la asociación de constitucionalistas de España. Seguridad y libertad en el sistema democrático. Santiago de Compostela (Espanya). 04-04-2019. Científic. 2020. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 9788413550602.

  • First official re-accreditation of the Universitat Jaume I Degree in Management and Public Administration: weaknesses, strengths and improvement initiatives
  • Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén, Marta Oller Rubert. INTED2019: 13th annual International Technology, Education and Development Conference. València (Espanya). 11-03-2019. Docent. 2019. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409086191.

  • Parlamento universitario: elaboración y defensa de un programa político de gobierno en les Corts Valencianes
  • Jorge Agustín Viguri Cordero, María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén, José Díaz Lafuente. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Innovación educativa en la preparación del proceso de selección para la nueva función pública europea
  • José Díaz Lafuente, María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén, Jorge Agustín Viguri Cordero. VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris i Taller d'Innovació Educativa "Competències: Formació i Avaluació". Castelló (Espanya). 10-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • El tratamiento de los datos personales en los nuevos medios: prensa digital y redes sociales
  • Cristina Pauner Chulvi. IV Congreso Internacional El Tiempo de los Derechos. Madrid (Espanya). 06-11-2017. Científic. 2017.

  • Surveillance capabilities of drone technology: Legal implications within the European Framework
  • Cristina Pauner Chulvi. The International Cybersurveillance Discussion Forum. University Paris - Dauphine (França). 16-06-2016. Científic. 2017. Ed. Carolina Academic Press. ISBN 9781531005979.

  • El desdibujamiento actual de la dicotomía Derecho Público/Derecho Privado: cómo formar juristas con un pensamiento transversal
  • Cristina Pauner Chulvi. 9ª convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 15/16. Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real). 21-11-2016. Docent. 2016.

  • European DPAs, the European Commission and Art 45 GDPR: the state of play, teh prospects and a to-do list
  • Cristina Pauner Chulvi. CPDP Computers, privacy & data protection. Invisibilities & infrastructures. Brussels (Bèlgica). 27-01-2016. Científic. 2016.

  • Citizen security v. data security: the role of standardisation in bridging the gap
  • Knut Blind, Gabriela Badea, Cristina Pauner Chulvi, Bardo Schettini Gherardini. CPDP Computers, privacy & data protection. Invisibilities & infrastructures. Brussels (Bèlgica). 27-01-2016. Científic. 2016.

  • Privacidad, libertad de información y derechos del público
  • Cristina Pauner Chulvi. Protección da datos, principios y derechos constitucionales: campaña electoral, cibervigilancia y libertad de información. Castellón (Espanya). 30-11-2015. Científic. 2015.

  • Drones. Current callenges and standardisation solutions in the field of privacy and data protection
  • Cristina Pauner Chulvi, Irene Kamara, Jorge Agustín Viguri Cordero. Trust in the Informations Society-ITU Kaleidoscope conference. Barcelona (Espanya). 09-12-2015. Científic. 2015. Ed. International Telecommunication Union. ISBN 9789261158217.

  • El reto de la privacidad en los medios de comunicación
  • Cristina Pauner Chulvi. Jornada Internacional sobre la Propuesta de Reglamento Europea de Protección de Datos: Los principales retos para la privacidad. Castellón (Espanya). 12-11-2013. Científic. 2013.

  • La docencia y el aprendizaje del derecho en España: La docencia en Derecho, adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior
  • Cristina Pauner Chulvi. Seminario sobre Educación y Derecho "Encuentro Binacional México-España". Toluca de Lerdo, México. 24-06-2013. Docent. 2013.

  • Coordinación de asignaturas y seminarios docentes del Grado en Periodismo (Curso 2009-2010)
  • Andreu Casero Ripollés, Hugo Doménech Fabregat, Jose Javier Marzal Felici, Francisco Javier Gómez Tarín, Jose Antonio Palao Errando, María José Gámez Fuentes, Carlos Fanjul Peyró, Rosario Solá Climent, Francisco Javier Vellón Lahoz, Cristina Pauner Chulvi, Antonio José Silvestre López, Raquel Segovia Martín, Enriqueta Planelles Riera, Adoración Sales Salvador, Nicolás Joaquín Bas Martín, Joan Josep Peraire Ibáñez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • El derecho a la reagrupación familiar en la nueva Ley del derecho de asilo y de la protección subsidiaria
  • Cristina Pauner Chulvi. IV Foro andaluz de los derechos sociales. Igualdad e integración. Valencia. 21-04-2010. Científic. 2011. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 9788490041765.

  • La ciudadanía española en el exterior y la residente en España: igualdad, derechos y obligaciones
  • Beatriz Susana Tomás Mallén, Modesto Jesús Fabra Valls, Cristina Pauner Chulvi. Jornadas sobre el Régimen de la Ciudadanía Española en el Exterior. FCJE - UJI. 09-12-2009. Científic. 2009.

  • Knowledge based design education
  • Cristina Pauner Chulvi, D. Cebrián, Garraín. D., J. Abad-Kelly, María Rosario Vidal Nadal, Marta Royo González, C. Muñoz. 10th Engineering and Product Design Education Conference. Barcelona (Espanya). 04-09-2008. Docent. 2008. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. ISBN 10904670040.

  • Los nombramientos parlamentarios de cargos públicos
  • Cristina Pauner Chulvi. VII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración. Madrid. 21-09-2005. Científic. 2005.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • La privacidad en las redes sociales y las noticias falsas
  • Cristina Pauner Chulvi. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos III de Madrid (Espanya). 29-05-2019.

  • La libertad de expresión en el discurso político
  • Cristina Pauner Chulvi. Instituto de estudios europeos - Univ. Valladolid. 25-03-2011.

  Comités de congresos


  • María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén, Jorge Agustín Viguri Cordero. Congreso internacional sobre la implementación del RGPD en España. Castelló de la Plana (Espanya). 25-02-2021. Científic.

  • Beatriz Susana Tomás Mallén, Cristina Pauner Chulvi, Jorge Agustín Viguri Cordero. Jornada “El derecho a la privacidad y protección de datos: principios y evaluaciones de impacto aplicables en el ejercicio de la abogacía”. Castelló de la Plana (Espanya). 22-12-2020. Científic.

  • Beatriz Susana Tomás Mallén, Cristina Pauner Chulvi, Jorge Agustín Viguri Cordero. Seminario sobre Protección de Datos: la certificación y el derecho al olvido. Castelló de la Plana (Espanya). 16-12-2019. Científic.

  • Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén, Jorge Agustín Viguri Cordero. Jornada Abogacía y Protección de Datos. Castelló de la Plana (Espanya). 14-11-2019. Científic.

  • María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén, José Díaz Lafuente, Jorge Agustín Viguri Cordero, Fernando Hernández Guijarro. Congrès Internacional sobre l'impacte del reglament europeu de protecció de dades: anàlisi nacional i comparada. Castelló de la Plana (Espanya). 17-05-2018. Científic.

  • María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Jornadas sobre abogacía y protección de datos. Castellón (Espanya). 02-12-2016. Científic.

  • María del Rosario García Mahamut, Artemio Vicente Rallo Lombarte, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Protección de datos, principios y derechos constitucionales: campaña electoral, cibervigilancia y libertad de información. Universitat Jaume I (Espanya). 30-11-2015. Científic.

  • María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Extranjería y Derecho de sufragio. Reflexiones constitucionales en año electoral. Universitat Jaume I (Espanya). 23-11-2015. Científic.

  • Cristina Pauner Chulvi. I Congreso Investigación y Género. Castellón (Espanya). 08-05-2014. Científic.

  • Artemio Vicente Rallo Lombarte, María del Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Jornada Internacional sobre la Propuesta de Reglamento Europea de Protección de Datos: Los principales retos para la privacidad. Castellón (Espanya). 12-11-2013. Científic.

  • Cristina Pauner Chulvi. Jornada sobre "Retos de la privacidad en la era de la globalización. un estudio comparado entre Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y España". Universitat Jaume I (Espanya). 12-12-2011. Científic.

  • Ignacio Aymerich Ojea, Jesús García Cívico, María del Carmen Lázaro Guillamón, Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. II Congreso Internacionl de Cooperación al Desarrollo i Desarrollo. Universitat Jaume I Castellón (Espanya). 24-11-2011. Científic.

  • Cristina Pauner Chulvi. Jornades sobre la ciutadania autonòmica a l'exterior. Comunitats autònomes i emigració. FCJE, Universitat Jaume I (Espanya). 14-11-2011. Científic.

  • Cristina Pauner Chulvi, Beatriz Susana Tomás Mallén. Jornada sobre transparencia administrativa. Castellón (Espanya). 13-12-2010. Científic.

  • Beatriz Susana Tomás Mallén, Cristina Pauner Chulvi. Jornadas sobre Procesos electorales y extranjería. Universitat Jaume I de Castelló. 19-12-2007. Científic.