UJI

Última modificació: 12/04/2016 | Font: Departament de Dret Públic

Informació personal

CASTELLÓ GRAÑANA, CARLOS
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Administratiu
 • JC2210DD - (964 728677)
 • ccastell@uji.es
 • Ressenya Personal

  Carlos Castelló Grañana és professor associat de l’Àrea de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I. Ostenta la condició de funcionari de carrera (Tècnic de l’Administració General) i la direcció de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Onda. Des de l’any 2007 imparteix docència de Dret de l’edificació en el Grau d’Arquitectura Tècnica de l’UJI. És autor del manual sobre Derecho de la Edificación en la Normativa Estatal y Autonómica (Colección Sapientia, Universitat Jaume I, 2013).

  Horari Actual  Horari de tutories de Carlos Castelló Grañana


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 17:00 17:30 11-09-2017 24-01-2018
  Dimecres 15:30 16:30 11-09-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 17:00 17:30 25-01-2018 31-07-2018
  Dimecres 15:30 16:30 25-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Carlos Castelló Grañana


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  ED0931 - LA2 Dilluns 18:30 20:00 13-11-2017 20-11-2017
  ED0931 - PR1 Dilluns 18:30 20:00 13-11-2017 20-11-2017
  ED0931 - TE1 Dilluns 16:00 18:00 13-11-2017 20-11-2017
  ED0931 - TU1 Dilluns 15:30 16:00 13-11-2017 20-11-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  ED0916 - LA1 Dimarts 17:30 19:30 30-01-2018 22-05-2018
  ED0916 - PR1 Dimarts 17:30 19:30 30-01-2018 22-05-2018
  ED0916 - TE1 Dimarts 15:00 17:00 30-01-2018 22-05-2018
  ED0916 - TU1 Dijous 15:30 16:30 25-01-2018 17-05-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DR1051 - Prácticas Externas Grado en Derecho
  ED0916 - Dret de l'Edificació (Dret) Grau en Arquitectura Tècnica
  ED0931 - Gestió Urbanística i Financera, Valoracions i Taxacions Grau en Arquitectura Tècnica

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • El urbanismo valenciano tras la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana
  • Carlos Forés Furió, Carlos Castelló Grañana. EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LOS JUZGADOS. Num. 14. pp. 1721-1737. 2015. Científic.

  Llibres