Última modificació: 12/04/2016 | Font: Departament de Dret Públic

Informació personal

ORTELLS RUBERT, VICENTE
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Administratiu
 • JC2209DD - (964 728676)
 • vortells@uji.es
 • Ressenya Personal

  Llicenciat en Dret per la Universitat de València.
  Activitat professional:
  Tècnic d'Administració General de l'Ajuntament de Vila-real des de 1986, actualment ocupant el lloc de treball de Cap de la Secció de Governació (en la qual s'inclouen les matèries de Patrimoni, Contractació, Responsabilitat Patrimonial i Defensa Jurídica de la Corporació).
  Secretari General de l'Ajuntament de Vila-real amb caràcter accidental en els períodes en què aquest lloc de treball ha estat vacant (des de de Febrer de 1999 a Gener de 2000 i des de Gener de 2005 a Octubre de 2006). 
  Funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional (Escala Secretaria-Intervenció) des de 1981 –en excedència-.
  Activitat docent:
  Professor Associat de l'Àrea de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I des de 1992.
  Publicacions:
  “El dret de reintegrament de les despeses d'electrificació en els processos d'urbanització. Els efectes del RD 1955/2000, d'1 de Desembre”, en Revista d'Estudis de l'Administració Local i Autonòmica (*REALA), número 286-287, de maig-desembre de 2001.
  “De nou sobre el dret de reintegrament de les despeses d'electrificació en els processos d'urbanització. Comentaris a les Sentències del TS de 25 de Novembre de 2002 (recursos 154/2001 i 157/2001)”, en Revista d'Estudis de l'Administració Local i Autonòmica (*REALA), número 296-297, de setembre de 2004-abril 2005.

   

  Horari Actual  Horari de tutories de Vicente Ortells Rubert


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 18:00 19:30 11-09-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 19:00 20:30 25-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Vicente Ortells Rubert


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS1004 - TE1 Dilluns 16:00 18:00 11-09-2017 27-11-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS1004 - TE1 Dijous 17:00 19:00 25-01-2018 10-05-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1004 - Règim i Organització de la Seguretat Grau en Criminologia i Seguretat
  CS1043 - Prácticas Externas Grado en Criminología y Seguridad
  CS1044 - Trabajo de Final de Grado Grado en Criminología y Seguridad

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • El derecho de reintegro de los gastos de electrificación en los procesos de urbanización
  • Vicente Ortells Rubert. REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA. Num. 286-287. pp. 433-453. 2001. Científic.

  • Evolución de la producción y tratamiento de los residuos sólidos urbanos de Castelló de la Plana
  • Vicente Ortells Rubert. CASTELLO FESTA PLENA. Num. Magdalena 98. pp. 94-96. 1998. Científic.

  Capítols de llibre


  • Recopilació de recursos i documentació de la gestió i el règim local.
  • Anna Maria Soler Vilar, José Luis Blasco Díaz, Manuel Marín Herrera, María Amparo Grifo Benedicto, Vicente Ortells Rubert. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • La cooperación para el desarrollo en América Central. El papel de las organizaciones no gubernamentales
  • Vicente Ortells Rubert. América Latina: Lógicas locales, lógicas globales (4 Jornadas de la Asociación de Geógrafos Españoles. Grupo de Desarrollo Local). Cuenca. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. 1999. ISBN 8489958645. Científic.

  Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16