UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

MARTÍ SÁNCHEZ, MARÍA MERCEDES
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Administratiu
 • JC2313DD - (964 728701)
 • mamarti@uji.es
 • Ressenya Personal

  Mercedes Martí Sánchez, llicenciada en Dret, i funcionària de carrera de l'Administració Local des de l'any 1990.

  Professora associada de la Universitat Jaume I de Castelló des de l'any 2005, en el Deparatamentde Dret Públic, àrea de Dret Administratiu.


  Horari Actual


  Horari de tutories de María Mercedes Martí Sánchez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 16:30 19:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 16:30 19:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Mercedes Martí Sánchez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS1010 - PR1 Dimecres 17:00 18:00 30-09-2020 13-01-2021
  CS1010 - PR2 Dimecres 16:00 17:00 30-09-2020 13-01-2021
  CS1010 - TE1 Dimecres 18:00 20:00 30-09-2020 13-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS1010 - PR1 Dilluns 18:00 19:00 22-03-2021 17-05-2021
  CS1010 - PR1 Divendres 16:00 17:00 19-02-2021 21-05-2021
  CS1010 - PR2 Dilluns 19:00 20:00 22-03-2021 17-05-2021
  CS1010 - PR2 Divendres 17:00 18:00 19-02-2021 21-05-2021
  CS1010 - SE1 Dimarts 19:00 20:00 09-02-2021 23-03-2021
  CS1010 - TE1 Dilluns 18:00 20:00 08-02-2021 15-03-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret) Grau en Criminologia i Seguretat
  CS1043 - Prácticas Externas Grado en Criminología y Seguridad
  CS1044 - Trabajo de Final de Grado Grado en Criminología y Seguridad