UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

PERIAGO MORANT, JUAN JOSÉ
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Dep. de Dret Públic - Dret Penal
 • Coordinador/a de Treball de Final de Grau
 • Membre del grup d'investigació Centre d'Investigació en Dret Penal, Criminologia i Intel·ligència
 • JC2208DD - (964 729210)
 • periago@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-5135-9158
 • Ressenya Personal

  Juan José Periago Morant és Doctor en Dret per la Universitat Jaume I  (Excel·lent Cum Laude) i llicenciat en Dret per la Universitat de València.

  Professor Ajudant Doctor del Departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I. Acreditat com Professor Contractat Doctor per l`AVAP.

  Coordinador Treballs Fi de Grau (Grau Criminologia).

  Jurista de Centre de Execució de Mesures Judicials de Menors (en excedència). 

  Investigador en grup de recerca Àrea Dret Penal Departament de Dret Públic Universitat Jaume I "Centre d' Investigació en Dret Penal, Criminología e Inteligencia".

  Investigador en projectes d'investigació nacionals e internacionals en matèria de justicia juvenil.

  Investigador en projectes de millora i innovació educativa a la UJI.

  Actualment imparteix docència en el Grau de Criminologia i Dret, en el Màster de Mediació i Intermediació Familiar Universitat Jaume I i en el Màster de la Advocacía UJI-ICACS.

  Professor Expert en el Màster de Psicologia Jurídica.Universitat Catòlica de València.

  ID ORCID

  https://orcid.org/0000-0002-5135-9158

  Investigació

    Publicacions

   Autor monografía La ejecución de la medida de internamiento de menores infractores,Editorial Tirant Lo Blanch,  ISBN13:9788491692652

   Capítol: Dret Penal de Menors  en Manual Vistes Penals,Editorial Tirant Lo Blanch, ISBN978-84-9086-199-8.

   Coautor del llibre "Comentarios al reglament de la Llei Orgànica 5/2000 reguladora de la responsabilitat penal dels menors".Editat per Col·lecció Estudis Jurídics.ISBN 978-84-612-7641-7, 2008.

   Capítol referent "Infancia i adolescents en situació de risc" del llibre "Mediación i Intermediació Familiar", Editat per la Universitat Jaume I de Castelló,ISBN: 978-84-15443-92-6.

   Autor: Alternatives to custody for young offendeers, National report On Juveniles Justice Trends. European Project ‘Alternatives to Custody for Young Offenders (Spain) - Developing Intensive and Remand Fostering Programmes, 2012.International Justice Juvenile Observatory (OIJJ).Daphne III Programme of the European Union.

   Coautor en el Projecte REVIJ (Reparació a les Víctimes en els Sistemes de Justicia Juvenil Europeus) del Informe Nacional de Espanya.International Justice Juvenile  Observatory (OIJJ). Criminal Justice Programme European Union.

   Coautor  en el Projecte "Juvenile Justice Systems in Europe. Current situation, reform developments and good practises". AGIS Programme. Comissió Europea. Coordinat per University of Greifswald (Alemanya) en col·laboració amb l'Institut Don Calàbria (Itàlia). Anys 2006-2008.

   Coautor en el Projecte MHYO. "European Comparative analysis and transfer of knoweldge on mental health resources for young offenders", Chapter VIII Vol I, "Legal and Care resources for young offenders with mental health issues: The Spanish intervention approach and regulation". DAPHNE Programe. Comissió Europea. Coordinat per International Justice Juvenile  Observatory (OIJJ) (Bégica). Anys 2010-2011.

   Revistes:

   De la premisa de la minoría de edad como opción politico criminal en el sistema de justicia juvenil español, Revista Jurídica, UCA LAW REVIEW, Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", núm. 27, Paraguay, 2018.

   Model of Psychosocial Intervention for Children Deprived of Liberty in a Juvenile Justice Framework: Efficiency Through International Standards. Children Deprived of Liberty and Applicable Legal Frameworks: Global Solutions for a Global,Problem. pp. 217 - 232. Washington(Estados Unidos de América): American University Washington College of Law, 2017.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Juan José Periago Morant


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 12:00 28-09-2020 03-02-2021
  Dimecres 11:00 13:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 12:00 04-02-2021 31-07-2021
  Dimecres 11:00 13:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Juan José Periago Morant


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DR1011 - TE3 Dilluns 12:15 13:15 28-09-2020 18-01-2021
  DR1011 - TE3 Dimarts 11:15 13:15 29-09-2020 12-01-2021
  DR1018 - TE1 Dijous 09:15 11:15 01-10-2020 14-01-2021
  DR1018 - TE1 Divendres 11:15 13:15 02-10-2020 15-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DR1011 - TE3 Dilluns 13:00 14:00 08-02-2021 24-05-2021
  DR1011 - TE3 Dimarts 11:00 13:00 09-02-2021 25-05-2021
  DR1018 - TE1 Dimecres 09:00 11:00 10-02-2021 26-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DR1011 - Dret Penal I: Part General Grau en Dret
  DR1018 - Dret Penal II: Part Especial Grau en Dret
  SBD009 - Menors en Risc: Protecció i Reforma Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)
  SBD016 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)
  SRJ004 - Formació per a la Pràctica Penal Màster Universitari en Advocacia
  SRJ010 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Advocacia

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • La ejecución de la medida de internamiento de menores infractores
  • Juan José Periago Morant. 2017. Autoria. Científic. ISBN 9788491692652. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Vistas penales. Casos resueltos y guías de actuación en sala
  • José Luis González Cussac, Elena Górriz Royo, María Jesús Blasco Mayor, María Luisa Cuerda Arnau, Antonio Fernández Hernández, Cristina Guisasola Lerma, María Idoya Olloquiegui Sucunza, Juan José Periago Morant, Javier Zaldívar Robles. 2017. Autoria. Docent. ISBN 9788491690535. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Vistas Penales. Casos resueltos y guías de actuación en sala. 2ª edición
  • María Luisa Cuerda Arnau, Antonio Fernández Hernández, José Luis González Cussac, Elena Górriz Royo, Cristina Guisasola Lerma, María Jesús Blasco Mayor, María Idoya Olloquiegui Sucunza, Juan José Periago Morant, Javier Zaldívar Robles. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788491190226. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Vistas penales. Casos resueltos y guías de actuación en sala
  • María Luisa Cuerda Arnau, Antonio Fernández Hernández, José Luis González Cussac, Elena María Górriz Royo, Cristina Guisasola Lerma, María Jesús Blasco Mayor, María Idoya Olloquiegui Sucunza, Juan José Periago Morant, Javier Zaldívar Robles. 2014. Autoria. Docent. ISBN 9788490861998. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Comentarios al Reglamento de la Ley 5/2000 de 12 de enero. Reguladora de la responsabilidad penal de los menores
  • Francisco Bueno Arús, Antonio M. Salinas Iñigo, Juan José Periago Morant. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788461276417. Murcia (Espanya). Ed. Fundación Diagrama.

  Ponències a congressos


  • El uso de las redes sociales en la docencia del Derecho penal
  • Juan José Periago Morant. I Jornadas de Innovación Docente en Derecho. Facultad de Derecho de la Universitat de València (Espanya). 05-03-2020. Docent. 2020.

  • TICS y redes sociales en derecho penal
  • Juan José Periago Morant. In- Red 2019 - V Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red. València (Espanya). 11-07-2019. Docent. 2019. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490485224.

  • TICS y redes sociales en Derecho Penal
  • Juan José Periago Morant. V Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2019). Valencia (Espanya). 11-07-2019. Docent. 2019.

  • TICS y Redes Sociales en el Derecho Penal: pensamiento analítico
  • Juan José Periago Morant. X Jornada sobre Docencia del Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Barcelona (Espanya). 05-07-2019. Docent. 2019. Ed. Huygens Editorial. ISBN 9788417580124.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Extremismo violento en menores infractores: especial referencia al autoadoctrinamiento
  • Juan José Periago Morant. Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho Universitat de València (Espanya). 29-04-2019.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Juan José Periago Morant. 2020 REVISTA CRIMINALIDAD.