UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

SISTERO RÓDENAS, SARA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Administratiu
 • Coordinador/a per al seguiment de la qualitat de grau
 • Vocal
 • Tutor/a d'intercanvi
 • JC2306DD - (964 729232)
 • sistero@uji.es
 • Ressenya Personal

  Sara Sistero Ródenas pertany a l'àrea de Dret administratiu des de 2010.

  GESTIÓ UNIVERSITÀRIA

  Actualment forma part de la Comissió de Titulació del Grau en Dret, on ocupa el càrrec de Coordinadora per al seguiment de la qualitat del Grau en Dret.

  Així mateix, és tutora dels programes de mobilitat SICUE i ERASMUS, i representant del professorat de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques a la Comissió de Política Lingüística.

  DOCÈNCIA

  La seva docència es concentra en els Graus de Dret i Doble Grau Dret i ADE. Anteriorment també va impartir en els Graus de Turisme, Relacions Laborals, i Criminologia.

  Imparteix "Politica y bon govern" en el Postgrau EXPRESSIONS I IMATGE DEL PODER, a la Universitat per a Majors (UJI)

  És professora de Dret administratiu sancionador i seguretat ciutadana a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).

  Imparteix cursos de formació continuada a empleats públics (funció pública valenciana, transparència, administració electrònica, procediment administratiu i règim jurídic del Sector Públic)

  INNOVACIÓ DOCENT

  Dirigeix ​​el Grup d'Innovació Educativa NOVESMET (Noves Metodologies Docents del Dret Administratiu), on desenvolupa accions basades en l'aprenentatge cooperatiu i l'ús de les TICs i, sobretot, encaminades a la creació d'una cultura administrativa avançada, com a part de la Responsabilitat Social universitària.

  Des 2019 dirigeix ​​els "Cursos Zero d'Introducció als Estudis Jurídics".

  BEQUES

  Beca Val i + d de la Generalitat Valenciana.

  Beca de Formació de Professorat Universitari del Ministeri d'Educació (FPU).

  Beca de col·laboració del Ministeri d'Educació (en el Departament de Dret mercantil)

  ESTADES EN ALTRES UNIVERSITATS

  Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)

  Trasllat temporal, finançat pel Ministeri d'Educació, a la prestigiosa Universitat Alemanya de Ciències de l'Administració (Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer).

  PREMIS

  XIX Premis de Millora Educativa (2019). Projecte "Associats innovadors i millora de la cultura administrativa".

  LÍNIES DE RECERCA (INNOVAP, Dret Públic i Innovació)

  Transparència i drets dels ciutadans.

  Cultura administrativa i bona administració

  Les transformacions del procediment administratiu en la Societat del Coneixement.

  Dret d'audiència.

  Silenci administratiu.

  Europeització i Regulació Multinivell.

  Urbanisme democràtic

  Jurisdicció contenciosa administrativa: El recurs indirecte i la qüestió d'il·legalitat

   

  Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de Sara Sistero Ródenas


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:15 11:15 28-09-2020 03-02-2021
  Divendres 10:15 12:15 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:00 11:00 04-02-2021 31-07-2021
  Dimarts 11:00 13:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Sara Sistero Ródenas


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DA0110 - TE1 Dijous 09:00 10:00 01-10-2020 07-01-2021
  DA0110 - TE1 Dimecres 09:00 11:00 30-09-2020 23-12-2020
  DR1010 - TE1 Dimarts 11:15 13:15 29-09-2020 12-01-2021
  DR1010 - TE1 Divendres 09:15 10:15 02-10-2020 15-01-2021
  DR1019 - TE1 Dilluns 11:15 13:15 28-09-2020 18-01-2021
  DR1019 - TE1 Dimarts 11:15 13:15 29-09-2020 12-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DA0110 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 08-02-2021 24-05-2021
  DA0110 - TE1 Dimecres 09:00 10:00 10-02-2021 26-05-2021
  DR1010 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 08-02-2021 24-05-2021
  DR1010 - TE1 Dimarts 13:00 14:00 09-02-2021 25-05-2021
  DR1019 - TE1 Dimarts 09:00 11:00 09-02-2021 25-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1044 - Trabajo de Final de Grado Grado en Criminología y Seguridad
  DA0110 - Dret Administratiu. Part General (Dret) Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret) Grau en Dret
  DR1019 - Dret Administratiu. Part Especial Grau en Dret
  DR1052 - Trabajo de Final de Grado Grado en Derecho

  Publicacions


  Llibres


  • Comentarios a la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana
  • Víctor Bethencourt Rodríguez, Miguel Angel Blanes Climent, José Luis Blasco Díaz, Andrés Boix Palop, Juan José Díez Sánchez, Gabriel Doménech Pascual, Ricardo García Macho, Luis Jimena Quesada, Rubén Martínez Gutiérrez, Marta Oller Rubert, Manuel Pereiro Cárceles, Sara Sistero Ródenas, José Antonio Tardío Pato. 2019. Autoria. Científic. ISBN 9788429021523. Madrid (Espanya). Ed. Editorial Reus.

  Capítols de llibre


  • El modelo normativo valenciano de buena administración y su impacto en la cultura administrativa valenciana
  • Sara Sistero Ródenas. Ética, transparencia, buen gobierno y sistema electoral. Propuestas de mejora de la normativa valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2019. ISBN 9788413134239. Científic.

  Ponències a congressos


  • The Plea of Illegality in Spain: A Special Procedure
  • Sara Sistero Ródenas. European Group for Public Administration Annual Conference (EGPA 2019). Belfast (Regne Unit). 12-09-2019. Científic. 2019.

  • The role of universities in the public procurement of innovation
  • Sara Sistero Ródenas, Marta Oller Rubert. XVI Triple Helix Conference 2018. Manchester (Regne Unit). 05-09-2018. Científic. 2018.

  • La mejora de la cultura administrativa a través de la RSU
  • Sara Sistero Ródenas. II Jornadas RSU. Un diseño univesitario para la responsabilidad social. Castelló (Espanya). 29-11-2017. Científic. 2017.

  • Kahoot y otras Apps: claves para monitorizar el aprendizaje del derecho administrativo
  • Marta Oller Rubert, Sara Sistero Ródenas. VI Jornada Nacional de Estudis Universitaris i II Taller d'Innovació Educativa "Competències: Formació i Avaluació" . Castelló (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • El profesor asociado ante el reto de la innovación docente
  • Sara Sistero Ródenas. VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris i II Taller d'Innovació Educativa "Competències: Formació i Avaluació". Castelló de la Plana (Espanya). 10-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Aprendizaje regulatorio y cultura de la movilidad sostenible
  • Sara Sistero Ródenas. La regulación del tranporte colaborativo. Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (Espanya). 14-11-2016. Científic. 2016.

  • Aplicación de la ley de transparencia y colaboración público-privada: su incidencia en la mejora de la cultura administrativa
  • Sara Sistero Ródenas. III Congreso Internacional del avance del Gobierno Abierto. Universidad de Valencia (Espanya). 08-09-2016. Científic. 2016.

  • The implementation of 2013 Spanish FOIA and application criteria as endorsed by Transparency Council
  • Sara Sistero Ródenas. 2016 EGPA Annual Conference. Utrecht (Països Baixos). 24-08-2016. Científic. 2016.

  • La enseñanza del Derecho Administrativo y la buena administración bajo un nuevo modelo de comunicación docente a través del Smartphone
  • Sara Sistero Ródenas. VII Jornada de Docencia del Derecho y TIC. Barcelona. 03-06-2016. Docent. 2016. Ed. Huygens Editorial. ISBN 9788415663553.

  • Administrative democracy as a matter of principles
  • Sara Sistero Ródenas. 9th Trans-European Dialogue Conference: TED9 Openess, transparency and ethics in public administration: do they support each other?. Ljubljana, Slovenia (Eslovènia). 04-02-2016. Científic. 2016. Ed. Fakulteta za upravo. ISBN 9789612620851.

  • The e-Administration as Regarded by the Spanish New Law on common Administrative Procedure
  • Sara Sistero Ródenas, José Luis Blasco Díaz. The 24th NISPAcee Annual Conference "Spreading Santandards. Building Capacities: European Administrative Space in Progress". Zagreb (Croàcia). 18-05-2016. Científic. 2016. Ed. NISPAcee PRESS. ISBN 9788089013813.

  • The Reform of Administrative Law Teaching and the Construction of a European Administrative Culture
  • Sara Sistero Ródenas. The 24th NISPAcee Annual Conference "Spreading Santandards. Building Capacities: European Administrative Space in Progress". Zagreb (Croàcia). 18-05-2016. Científic. 2016. Ed. NISPAcee PRESS. ISBN 9788089013813.

  • El aprendizaje cooperativo en la enseñanza del derecho de buena administración
  • Sara Sistero Ródenas. Jornada de Experiencias de Innovación Educativa de la Universitat Jaume I. Castellón (Espanya). 17-07-2015. Docent. 2015.

  • El aprendizaje cooperativo en la enseñanza del Derecho Administrativo: una propuesta para la renovación de la cultura administrativa
  • Sara Sistero Ródenas, Marta Oller Rubert. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • El Derecho Administrativo de la Comunicación
  • Sara Sistero Ródenas. Actas Congreso Internacional de Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social (#comunicambio 2015). Univeristat Jaume I de Castelló (Espanya). 20-05-2015. Científic. 2015. Ed. Fragua Editorial. ISBN 9788470746949.

  • Redefinición de las metodologías docentes adaptables al EEES y de los recursos necesarios para el aprendizaje activo en las partes general y especial del Derecho Administrativo
  • José Luis Blasco Díaz, Marta Oller Rubert, Sara Sistero Ródenas. XIV Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo. Tarragona. 04-07-2014. Docent. 2014.

  Comités de congresos


  • Marta Oller Rubert, Beatriz Susana Tomás Mallén, Sara Sistero Ródenas, Jorge Agustín Viguri Cordero. Jornada sobre transparencia, buen gobierno y participación: la efectividad de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. Castelló de la Plana (Espanya). 24-09-2019. Científic.

  • Marta Oller Rubert, Beatriz Susana Tomás Mallén, Sara Sistero Ródenas, Jorge Agustín Viguri Cordero. Jornada sobre transparencia, Buen Gobierno y participación: ¿Qué hay del buen gobierno? . Castellón de la Plana (Espanya). 02-10-2018. Científic.