UJI
Última modificació: 12/04/2016 | Font: Departament de Dret Públic

Informació personal

LLOMBART NUÑEZ, MARIA ANTONIA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Filosofia del Dret
 • JC2324DD - (964 728708)
 • mllombar@uji.es
 • Ressenya Personal

  MARÍA ANTONIA LLOMBART NÚÑEZ es advocat en eixercici actiu de l'advocacia des de el 14 d'octubre de 1.997, colegiat 2023 l'Ilustre Col.legi  d'Advocats de Castello.

  En despatx propi des de 1.999 fins l'actualitat; i adscrita a la Torn d'Ofici des de 1.999

   

  La seua trayectoria docent inclou DOCENCIA  en el Grau de Dret com professora associada en l'Area de Filosofia del Dret, Departament Dret Public. Facultat de Ciencies Juridiques-Economiques. UNIVERSITAT JAUME I, des de setembre de 2011 i continua.

  Durant el curs 2012/2013, rebe carta del Vicerector  d'Ordenacio Academica i Professorat Don Francesc López Benet, de reconeiximent pels resultats obtinguts en l'evaluacio docent.

  En respecte a l'innovacio educativa ha efectuat dos cursos de l'USE d'Evaluacio continua en el proces d'ensenyança i aprenentage universitari, 11 i 25 de juny i 9 de juliol de 2015 i de Desenvoupament d'habilitats per a expondre en claritat en l'aula, 17 i 24 de juny i 1 de juliol de 2015. está inscrita en el programa de formació del professorat novell ( convocatòria 2015/2016), haven cursat dos nous cursos, un versat sobre  " Recursos de conducta per a la docència en valencià" el díes 11 i 18 de gener de 2016, i curs de " Iniciació a l´aula virtual " de 15 hores, 9 hores  presencials, els dies 14,19 i 26 de gener,  y 6 hores de treball personal.

  La seua labor investigadora es va reflectint i avançant, col·laboració en un dels capítols del Llibre de "La Norma i la imagen" autor Jesús García Cívic. Article sobre la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, des de la perspectiva de la figura del Notari, pendent de publicació.

  En quant a la seua activitat professional docent EXTRAUNIVERSITARIA, els cursos impartits ha segut de professor colaborador en l'area penal de l'Escola de Practica Juridica de l'Ilustre Col.legi d'Advocats de Castello, curs 2008/2009; Ponent sobre la Llei del Menor en el curs d'especialisacio per a Advocats en data 4 de juny de 2009; Ponent en el curs monografic “ Intervencio Policial en menors”, organisat per l'Institut Valencià de Seguritat Publica per a la Policia Local de la Comunitat Valenciana, DEL  21  al 25 setembre 2009; Professor colaborador en l'area penal de l'Escola de Practica Juridica de l'Ilustre Col.legi d'Advocats de Castello, “ Recursos Penals”, en data 31 de maig de 2010; Professor colaborador en el curs d'especialització de Menors de l'Escola de Practica Juridica, en data 3 de juny de 2010; Professor colaborador en el curs d'especialitziació de Menors de l'Escola de Practica Juridica de l'Ilustre Col.legi d'Advocats de Castello, en data 6 de juny de 2011,  15 de juny de 2011, 14 juny de 2012 i 27 de juny de 2012.

  Efectuant , dún altra banda, altres cursos i seminaris, Juny de 1998. Curs de Dret Urbanistic en el Primer Congrés de Dret Urbanistic celebrat en SANTANDER en el clos de “ La MAGDALENA”, impartit per l'Associacio Espanyola de Dret Urbanistic. Abril de 2000, Curs sobre la Llei d'Enjuïciament Civil impartit per l'Ilustre Col.legi d'advocats de Castello i el Grup revist General del Dret. Octubre de 2000, Curs sobre especialisacio en Menors impartit pel Consell Valencià de Col.legis d'Advocats. Giner 2007, Curs sobre especialisacio en Violencia de Genero impartit pel Consell Valencià de Co.legis d'Advocats. Giner de 2007, Curs per a Lletrats especialistes per a actuar en la jurisdiccio de Menors impartit pel Consell Valencià de Col.legis d'Advocats. Giner 2008, Curs sobre especialisacio en estrangers impartit pel Consell  Valencià de Col.legis d'Advocats. Juliol 2008, Curs de Mediacio Familiar per a Advocats: "Octubre 2013, I Jornades sobre Criminologia, Seguretat i Dret Penal impartit per Fundació Universitat Jaume I-Empresa. 3 febrer de 2015, Seminari Àrea de Dret Públic .Debat sobre el Projecte 121/000019 sobre Transparència i dret a la informació. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques Universitat Jaume I. 13 de febrer de 2015, Àrea de Dret Penal. Departament de Dret Penal, Jornades sobre Seguretat Ciutadana i Seguretat Nacional, nous reptes, velles respuestas?. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques Universitat Jaume I. 6 de març de 2015, Àrea de Dret Penal, Grau de Criminologia i Seguretat , Jornades sobre Investigació Criminal, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques Universitat Jaume I. 26 maig, 2 i 9 juny de 2015, Jornades sobre la reforma del Codi Penal, impartit pel Col·legi d'Advocats de Castelló."Procediment i Tecniques Amijanadores”, impartit pel Consell Valencià de Col.legis d'Advocats.  

  12 i 13 de novembre de 2015, Jornades sobre " Nous Reptes de la Política Criminal" celebrades en la Universitat Jaume I de Castellón.18 de novembre de 2015, IV Jornades sobre Justícia Econòmica, celebrades en la Universitat Jaume I de Castellón.19 de novembre de 2015, Jornades sobre "Menores i Xarxes: Cibredelincuencia i Radicalismo", celebrades en la Universitat Jaume I de Castellón.- 2 i 15 de desembre de 2015, Cicle de conferències "Ciudadania i seguretat. El règim sancionador i punitiu de la seguretat pública". Celebrat en la Seu de la Ciutat de la Univesitat Jaume I de Castellón. 9 de desembre de 2015, Fundació Ramón Areces, Madrid. Jornades sobre " La responsabilitat penal de l'empresa i els programes de compliance". 16 de desembre de 2015, conferència sobre "La violència de gènere: una perspectiva criminológica", impartida pel Professor d. Vicente Garrido genovés en la Universitat Jaume I. 4 de febrer de 2016, workshop " Compra Pública Innovadora", celebrat en la Universitat Jaume I de Castellón. En l'actualitat,  se encuentra efectuando el curs formatiu especialitzat de COMPLIANCE OFFICER (Controller jurídic) , impartit per Wolters Kluwer (La Llei) dins del Pla de formació del Consell General de l'Advocacia Espanyola, inici febrer de 2016,  y amb una duració de 120 hores.

   

  Horari Actual  Horari de tutories de Maria Antonia Llombart Nuñez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 17:00 18:00 11-09-2017 24-01-2018
  Dilluns 11:00 13:00 11-09-2017 24-01-2018

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 15:00 16:00 25-01-2018 31-07-2018
  Dijous 09:00 11:00 25-01-2018 31-07-2018

  Horari de docència de Maria Antonia Llombart Nuñez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DR1002 - TE2 Dilluns 18:00 20:00 11-09-2017 18-12-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DR1008 - TE2 Dijous 16:00 18:00 25-01-2018 17-05-2018
  DR1008 - TE2 Divendres 16:00 18:00 26-01-2018 18-05-2018

  Assignatures amb docència


  Publicacions