UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

ESCORIHUELA GALLÉN, CARLOS VICENTE
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Processal
 • Membre del grup d'investigació Centre d'Estudis sobre Administració de Justícia
 • JC2229DD - (964 728692)
 • cescorih@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Carlos Vicente Escorihuela Gallén


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 16:00 17:00 28-09-2020 03-02-2021
  Dijous 17:00 18:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 15:00 17:00 04-02-2021 31-07-2021
  Dijous 15:00 16:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Carlos Vicente Escorihuela Gallén


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS1023 - PR1 Dijous 15:00 16:00 01-10-2020 14-01-2021
  CS1023 - PR2 Dijous 16:00 17:00 01-10-2020 14-01-2021
  CS1023 - TE1 Dijous 14:00 15:00 01-10-2020 14-01-2021
  CS1023 - TE1 Dimarts 14:00 16:00 29-09-2020 12-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS1028 - PR1 Dilluns 15:30 17:30 03-05-2021 24-05-2021
  CS1028 - PR1 Dimarts 17:00 19:00 04-05-2021 25-05-2021
  CS1028 - TE1 Dilluns 15:30 17:30 08-02-2021 26-04-2021
  CS1028 - TE1 Dimarts 17:00 19:00 09-02-2021 27-04-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1023 - Dret Processal Penal Grau en Criminologia i Seguretat
  CS1028 - Víctima i Sistema de Justícia Grau en Criminologia i Seguretat
  CS1044 - Trabajo de Final de Grado Grado en Criminología y Seguridad
  SRJ004 - Formació per a la Pràctica Penal Màster Universitari en Advocacia
  SRJ010 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Advocacia