UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

AGUT GARCÍA, MARÍA TERESA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Constitucional
 • JC2317DD - (964 728705)
 • maagut@uji.es
 • Ressenya Personal

  Maria Teresa Agut García, és professora associada de l'Àrea de Dret Constitucional al Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I i Jutge substituta dels partits judicials de Castelló de la Plana, Nules, Sogorb, Vila-real i Vinaròs des de l'any 2008. Llicenciada en Dret per la Universitat Jaume i en possessió del Diploma d'Estudis Avançats en Àrea de Dret del Treball i la Seguretat Social. La seva formació acadèmica és multidisciplinari, destacant, en entre d'altres, Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social, Màster de Mediació Penal, Expert en Relacions Laborals, Expert en Mediació Civil i Mercantil. Ha dut a terme estades formatives i de recerca en centres estrangers, entre ells, el Cento Studi Internazionali i comparativa "Marco Biagi" de la Università di Modena i Reggio Emilia ia la Università degli studi di Bergamo. Ha impartit docència com a professora convidada a la Università degli studi di Bergamo.

   


  Horari Actual


  Horari de tutories de María Teresa Agut García


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 15:30 18:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 16:00 20:30 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Teresa Agut García


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DR1013 - TE2 Dijous 18:00 20:00 01-10-2020 14-01-2021
  DR1013 - TE2 Divendres 18:00 20:00 02-10-2020 15-01-2021
  GA1212 - PR1 Divendres 16:00 18:00 04-12-2020 08-01-2021
  GA1212 - TE1 Dilluns 16:00 18:00 28-09-2020 18-01-2021
  GA1212 - TE1 Divendres 16:00 18:00 02-10-2020 15-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DR1013 - TE2 Dimarts 16:00 18:00 09-02-2021 25-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1044 - Trabajo de Final de Grado Grado en Criminología y Seguridad
  DR1013 - Organització Constitucional de l'Estat Grau en Dret
  GA1212 - Ordenament Constitucional i Drets Fonamentals Grau en Gestió i Administració Pública
  GA1242 - Trabajo de Final de Grado Grado en Gestión y Administración Pública