UJI
Última modificació: 12/04/2016 | Font: Departament de Dret Públic

Informació personal

AGUT GARCÍA, MARÍA TERESA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Constitucional
 • JC2317DD - (964 728705)
 • maagut@uji.es
 • Ressenya Personal

  Maria Teresa Agut García, és professora associada de l'Àrea de Dret Constitucional al Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I i Jutge substituta dels partits judicials de Castelló de la Plana, Nules, Sogorb, Vila-real i Vinaròs des de l'any 2008. Llicenciada en Dret per la Universitat Jaume i en possessió del Diploma d'Estudis Avançats en Àrea de Dret del Treball i la Seguretat Social. La seva formació acadèmica és multidisciplinari, destacant, en entre d'altres, Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social, Màster de Mediació Penal, Expert en Relacions Laborals, Expert en Mediació Civil i Mercantil. Ha dut a terme estades formatives i de recerca en centres estrangers, entre ells, el Cento Studi Internazionali i comparativa "Marco Biagi" de la Università di Modena i Reggio Emilia ia la Università degli studi di Bergamo. Ha impartit docència com a professora convidada a la Università degli studi di Bergamo.

   

  Horari Actual  Horari de tutories de María Teresa Agut García


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 18:00 20:00 11-09-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 18:00 20:00 25-01-2018 02-08-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Teresa Agut García


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DR1013 - TE2 Dilluns 16:00 18:00 11-09-2017 18-12-2017
  DR1013 - TE2 Dimarts 16:00 18:00 12-09-2017 19-12-2017
  GA1212 - PR1 Dimarts 18:00 20:00 21-11-2017 19-12-2017
  GA1212 - TE1 Dilluns 16:00 18:00 11-09-2017 18-12-2017
  GA1212 - TE1 Dimarts 18:00 20:00 12-09-2017 14-11-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DR1013 - TE2 Dimarts 16:00 18:00 30-01-2018 22-05-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DR1013 - Organització Constitucional de l'Estat Grau en Dret
  GA1212 - Ordenament Constitucional i Drets Fonamentals Grau en Gestió i Administració Pública

  Publicacions