UJI

Estructura. Departament de Dret Privat

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Martínez Vázquez de Castro, Luis JC2024DD 8637 vazquez@uji.es
Secretaria Arnau Moya, Federico JC2029DD 8642 arnauf@uji.es
Administatiu/Administrativa Gallén Martínez, Vicente JC2006DA 8623 gallen@uji.es

Personal Docent i Investigador

Area: Dret Civil

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Arnau Moya, Federico Professor/a Contractat/da Doctor/a JC2029DD 8642 arnauf@uji.es
Badenas Carpio, Juan Manuel Catedràtic/a d'Universitat JC2023DD 8631 jbadenas@uji.es
Bartle Agustin, María Professor/a Associat/da Laboral JC2026DD 8639 bartle@uji.es
Caballero Escribano, Cristobal Professor/a Associat/da Laboral JC2032DS 8619 caballe@uji.es
Cordero Cutillas, Iciar Professor/a Titular d'Universitat JC2025DD 8643 icordero@uji.es
Domingo Archelós, María Jesús Professor/a Associat/da Laboral JC2026DD 8639 domingo@uji.es
Escribano Tortajada, Patricia Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II JC2028DD 8641 pescriba@uji.es
Fayos Gardó, Antonio Professor/a Associat/da Laboral JC2031DD 8644 fayos@uji.es
Martínez Vázquez de Castro, Luis Catedràtic/a d'Universitat JC2024DD 8637 vazquez@uji.es
Viguri Perea, Agustin Professor/a Titular d'Universitat JC2027DD 8640 viguri@uji.es
Vilar González, Silvia Professor/a Associat/da Laboral JC2021DP 9479 vilars@uji.es

Area: Dret Internacional Privat

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Marullo , Maria Chiara Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II JC2012DD 8636 marullo@uji.es
Zamora Cabot, Francisco Javier Catedràtic/a d'Universitat JC2022DD 8635 zamora@uji.es

Area: Dret Mercantil

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Bellido Salvador, Rafael Professor/a Associat/da Laboral JC2032DS 8619 rbellido@uji.es
Boboc , Silvia Madalina Personal investigador en formació (Programa FPI Pla estatal) JC2013DD 8630 boboc@uji.es
Boldó Roda, María del Carmen Catedràtic/a d'Universitat JC2016DD 8633 boldo@uji.es
Casas Carrasco, Gonzalo Professor/a Associat/da Laboral JC2021DP 9479 gcasas@uji.es
García Fabra, Inmaculada Professor/a Associat/da Laboral JC2021DP 9479 ifabra@uji.es
Juan Mateu, Fernando Professor/a Titular d'Universitat JC2008DD 8624 jmateu@uji.es
Martínez Sanz, Fernando Catedràtic/a d'Universitat JC2010DD 8626 fmartine@uji.es
Pardo Forcadell, María Pilar Professor/a Associat/da Laboral JC2021DP 9479 ppardo@uji.es
Petit Lavall, María Victoria Catedràtic/a d'Universitat JC2014DD 8628 petit@uji.es
Puetz , Achim Professor/a Titular d'Universitat JC2015DD 8632 putz@uji.es
Sendra Albiñana, Álvaro Professor/a Associat/da Laboral JC2021DP 9479 sendra@uji.es
Senent Vidal, María José Professor/a Titular d'Universitat JC2009DD 8625 senent@uji.es
Vicente Mampel, Ciara Personal investigador en formació (Programa propi UJI) JC2030DD 8638 vicentec@uji.es

Area: Història del Dret i de les Institucions

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Baydal Sala, Vicent Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II JC2011DD 8627 baydal@uji.es
García Edo, Vicent Professor/a Titular d'Universitat JC2017DD 8634 garciav@uji.es

Altres Investigadors i Becaris

Nom Despatx Extensió Email
Boboc , Silvia Madalina JC2013DD 8630 boboc@uji.es

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions