UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

GUZMÁN PITARCH, JOSEP RODERIC
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Traducció i Comunicació - Traducció i Interpretació
 • Vocal
 • Director/a de departament
 • Coordinador/a del grup d'investigació Unitats de Traducció de Tipus Fraseològic: Anàlisi Basada en Corpus Covalt
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA
 • HC1312DD - (964 729599)
 • guzman@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-4532-6165
 • Ressenya Personal

  JOSEP GUZMAN PITARCH és catedràtic de la Universitat Jaume I, Espanya. La seua recerca abasta des de l'anàlisi del discurs fins als estudis de traducció. Ha traduït diversos llibres, pel·lícules i sèries de televisió. Les seues publicacions se centren en l'aprenentatge d'idiomes, la pragmàtica i la traducció per a l'ensenyament d'idiomes. Ha coordinat diversos projectes de recerca sobre l'ús de corpus en  traducció literària.

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  SBK011 - Metodologia de la Investigació en Traducció Literària Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)
  TI0901 - Lengua Catalana (Lengua) Grado en Traducción e Interpretación
  TI0919 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) (II) Grau en Traducció i Interpretació
  TI0921 - Llengua A1 (Català) per a Traductors i Intèrprets Grau en Traducció i Interpretació
  TI0922 - Llengua A1 (Espanyol) per a Traductors i Intèrprets Grau en Traducció i Interpretació
  TI0951 - Correcció i Edició de Textos Grau en Traducció i Interpretació
  TI0983 - Trabajo de Final de Grado Grado en Traducción e Interpretación  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Supresión y adición en textos literarios a la luz del corpus COVALT
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA (RESLA). Num. 1. Vol. 33. pp. 115-140. 2020. Científic.

  • L’anteposició i la posposició de l’adjectiu qualificatiu en el corpus comparable COVALT
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS. Vol. 20. pp. 239-254. 2018. Científic.

  • La traducció de la modalitat deòntica i epistèmica del verb modal sollen en el corpus COVALT
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. ZEITSCHRIFT FÜR KATALANISTIK. Num. 29. pp. 135-165. 2016. Científic.

  • Puntuació i traducció: Verführung i Der Tangospieler
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. QUADERNS - REVISTA DE TRADUCCIÓ. Num. 22. pp. 217-232. 2015. Científic.

  • La traducció del cant 6é de l'Odissea des de la lingüística de corpus
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 58. pp. 183-223. 2015. Científic.

  • Introducció
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, José Manuel Marco Borillo. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 58. pp. 115-121. 2015. Científic.

  • Segmentation and regrouping of sentences
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. LENGUAJE Y TEXTOS. Num. 42. pp. 97-105. 2015. Científic.

  • The Effect of Instruction on Learners' Pragmatic Awareness: a Focus on Refusals
  • Eva Alcón Soler, Josep Roderic Guzmán Pitarch. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGLISH STUDIES. Num. 10. Vol. 1 . pp. 65-80. 2010. Científic.

  • Translation and language learning: AlfraCovalt as a tool for raising learners' pragmalinguistic and sociopragmatic awareness of the speech act of requesting
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Eva Alcón Soler. HORIZONTES LINGUISTICA APLICADA. Num. 2. Vol. 8 . pp. 238-254. 2009. Científic.

  • Traduccions i usos sintàctics de l'expressió de l'abstracció
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 43. pp. 59-87. 2008. Científic.

  • A Corpues-Based Analysis of Lexical Items Conveying body Language in the COVALT Corpus
  • José Manuel Marco Borillo, Josep Roderic Guzmán Pitarch. BELGIAN JOURNAL OF LINGUISTICS. Num. 21. pp. 155-169. 2007. Científic.

  • Alineamiento de frases y traducción: alfracovalt y el procesamiento de corpus
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Alvar Serrano. SENDEBAR. Num. 17. pp. 169-186. 2006. Científic.

  • Europa parla (II) (Edició)
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Joan Manuel Verdegal Cerezo. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. Num. 17. pp. 5-132. 2006. Científic.

  • La llengua catalana en el marc de les llengües minoritzades europees
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. Num. 16. pp. 53-66. 2005. Científic.

  • Cortesia i traducció al català de marques d'atenuació en les peticions
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. ZEITSCHRIFT FÜR KATALANISTIK. Vol. 15 . pp. 9-25. 2002. Científic.

  • Discourse Analysis and Language Teaching: An introduction
  • Eva Alcón Soler, Josep Roderic Guzmán Pitarch. AUSTRALIAN REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS. Num. S 16. pp. 1-8. 2000. Científic.

  • Uso de los mecanismos de cohesión en textos narrativos en la L1 y la L2 en el ámbito de la traducción
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Isabel García Izquierdo. RASSEGNA ITALIANA DI LINGÜÍSTICA APLICATA. Num. XXXII:3. pp. 137-156. 2000. Científic.

  • Pragmaestilística i traducció: a propòsit de la Marquesa d'O
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 29. pp. 149-156. 2000. Científic.

  • La dimensión social del contacto de lenguas
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. HISPANORAMA. Num. 84. pp. 21-24. 1999. Científic.

  • Retòrica i recepció de la literatura romàntica: sobre les traduccions d'un text d'E.T.A. Hoffmann
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Josep Roderic Guzmán Pitarch. QUADERNS DE FILOLOGIA. ESTUDIS LINGÜÍSTICS. pp. 239-255. 1998. Científic.

  • The role of textual and lexical signals in paragraph recognition, implications for teaching paragraph writing
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Eva Alcón Soler. POLIFONIA. Num. 3. pp. 14-30. 1997. Científic.

  Llibres


  • Minorized Languages in Europe: State and Survival
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Joan Manuel Verdegal Cerezo. 2009. Edició. Científic. ISBN 9788461398805. República Checa. Ed. Grupo Compostela de Universidades.

  • Estudios de Lingüística Aplicada
  • Inmaculada Fortanet Gómez, José Luis Blas Arroyo, Josep Roderic Guzmán Pitarch, María Carmen Campoy Cubillo. 1997. Autoria. Docent. ISBN 8480211172. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Català en context 1. Quadern de treball
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. 1997. Autoria. Docent. ISBN 8480211636. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • The effect of instruction on learners' use and negotiation of refusals
  • Eva Alcón Soler, Josep Roderic Guzmán Pitarch. Refusals in instructional contexts and beyond. Amsterdam (Països Baixos). Ed. Rodopi. 2013. ISBN 9789042037151. Científic.

  • El corpus COVALT i l'eina d'aliebament de frases Alfra-COVALT
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. El corpus COVALT: un observatori de fraseologia traduïda. Aloamanya (Alemanya). Ed. Shaker Verlag. 2013. ISBN 9783844014945. Científic.

  • Foreword
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. Environmental Translation in Catalan: Culture, Ideology and the Environment. Saarbrücken. Ed. Lambert Academic Publishing. 2010. ISBN 9783843380386. Científic.

  • Translation and Language Learning: AlfraCOVALT as a Tool for Raising Learners' Pragmatic Awareness of the Speech Act of Requesting
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Eva Alcón Soler. Corpus-Based Approaches to English Language Teaching. Great Britain. Ed. Continuum International Publishing Group. 2010. ISBN 9781847065377. Científic.

  • El catalán, lengua europea vital
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Joan Manuel Verdegal Cerezo. Minorized Languages in Europe: State and Survival. República Checa. Ed. Grupo Compostela de Universidades. 2009. ISBN 9788461398805. Científic.

  • Introduction
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Joan Manuel Verdegal Cerezo. Minorized Languages in Europe: State and Survival. República Checa. Ed. Grupo Compostela de Universidades. 2009. ISBN 9788461398805. Científic.

  • Modalitat i traducció: partícules modals i traduccions al català de Das Fräulein von Scuderi
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. Katalanisch in Geschichte und GegenwartSprachwissenschaftliche Beiträge Estudis de lingüística. Tübingen. Ed. Stauffenburg Verlag. 2001. ISBN 3860576623. Científic.

  • Cohesión léxica y textos narrativos: análisis cuantitativo en el contexto de la enseñanza de la L1, la L2 y la L3
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Isabel García Izquierdo, Eva Alcón Soler. Panorama Actual de la lingüística Aplicada. Conocimiento, procesamiento y uso del lenguaje. Logroño. Ed. Universidad de La Rioja. 2000. ISBN 8469933620. Científic.

  • Unitats fraseològiques i traducció en els textos teatrals: El Càntir trencat
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2000. ISBN 8480213329. Docent.

  • El papel del léxico, marcas formales y uso de la L1 o L2 en la delimitación del párrafo
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Eva Alcón Soler. Prespectivas prágmaticas en lingüística aplicada. Zaragoza. Ed. Anubar Ediciones. 1998. ISBN 84701326522. Científic.

  • El factor actitudinal en l'aprenentatge / adquisició del català per a traductors des del vessant empíric
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. Didáctica de la lengua y la literatura en una sociedad plurilingüe del siglo XXI. Barcelona. Ed. Universitat de Barcelona. 1997. ISBN 8447517357. Científic.

  • Variació diatòpica i traducció al català: una proposta
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. La diversitat discursiva. Castelló, Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 1997. ISBN 8480211814. Docent.

  • L'ensenyament de la gramàtica en el marc de l'aprenentatge de la L1 per a traductors
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. La gramática y su didáctica. -. Ed. Miguel Gómez Ediciones. 1996. ISBN 8488326513. Docent.

  • Aspectos de didáctica de la lengua y la literatura (1). Actas del III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. Interacció en la constitució del sentit i textos literaris: un tractament empíric. -. Ed. Universidad de Murcia. 1995. ISBN 8476846150. Docent.

  Ponències a congressos


  • Creació d'un corpus de textos d'estudiants i elaboració de materials didàctics per a l'aula de traducció
  • José Manuel Marco Borillo, Josep Roderic Guzmán Pitarch, Heike Anna Berta Margarete Van Lawick Brozio, Ulrike Oster. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • El uso de covalt y alfracovalt en el aprendizaje traductor
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. XXIV Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Madrid. 30-03-2006. Científic. 2006. Ed. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). ISBN 9788461168972.

  • Presentación del proyecto basado en el corpus COVALT (Corpus Valenciano de Literatura Traducida
  • José Manuel Marco Borillo, Josep Roderic Guzmán Pitarch, Heike Anna Berta Margarete Van Lawick Brozio, Joan Manuel Verdegal Cerezo. I Congreso Internacional sobre traducción. Peru. Lima. 01-10-2002. Científic. 2002.

  • Cohesión léxica y textos narrativos: análisis cuantitativo en el contexto de la L1, L2 y la LE
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Isabel García Izquierdo, Eva Alcón Soler. Panorama actual de la Lingüística Aplicada. Conocimiento, Procesamiento y Uso del Lenguaje. Logroño. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de La Rioja. ISBN 8469933639.

  • Language learning strategies and second language use in the academic context
  • Eva Alcón Soler, Josep Roderic Guzmán Pitarch. Proceedings of the International ISAPL Conference on Psycholinguistics. Porto (Portugal). 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidade do Porto. ISBN 9729350337.

  • El papel del léxico, marcas formales y uso de la L1 o L2 en la delimitación del párrafo
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, Eva Alcón Soler. Perspectivas pragmáticas en lingüística aplicada. Zaragoza (Espanya). 15-04-1997. Científic. 1998. Ed. Anubar Ediciones. ISBN 84701326522.

  Comités de congresos


  • Adoración Sales Salvador, Marta Renau Michavila, Ulrike Oster, Francisco José Raga Gimeno, Heike Anna Berta Margarete Van Lawick Brozio, Kim Schulte, Josep Roderic Guzmán Pitarch, Rosa María Agost Canós, Pilar Ezpeleta Piorno, Esther Monzó Nebot, Anna Marzà Ibàñez, María del Carmen Lázaro Guillamón, Catalina Vidales Rodríguez, Andrea Planchadell Gargallo, Irene De Higes Andino. XI Jornades Internacionals de Traducció i Interpretació: Les llengües minoritzades en l'ordre postmonolingüe. Castelló de la Plana (Espanya). 10-05-2017. Científic.

  Edició de monogràfic


  • Traducció i models lingüístics
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch, José Manuel Marco Borillo. 2015. Científic. ISSN 0214-8188.

  • Discourse Analysis and Language Teaching
  • Eva Alcón Soler, Josep Roderic Guzmán Pitarch. 2000. Científic. ISSN 0817-9514.

  Apunts docents


  • Català en Context I. Quadern de Treball
  • Josep Roderic Guzmán Pitarch. 1997. Ref. cs-414-1997.