UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

AGOST CANÓS, ROSA MARÍA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Traducció i Comunicació - Traducció i Interpretació
 • Representant CIT
 • Membre
 • Director/a d'institut interuniversitari
 • Membre del grup d'investigació ECPC - Corpus Comparables i Paral·lels de Discursos Parlamentaris Europeus
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA
 • HC2304DD - (964 729765)
 • agost@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-1656-4332
 • Ressenya Personal

  Rosa Agost holds a Postgraduate in Translation and Interpreting (1994) and a PhD in Translation Studies, with a dissertation on audiovisual translation, focusing on dubbing (1996). She is a Senior Lecturer at the Department of Translation and Communication at the Universitat Jaume I (Spain), and she collaborates with several Masters in Audiovisual Translation and Translation Studies. She also works as a freelance translator (audiovisual texts for broadcasting, and popular science books). Her main research lines are: Translation Theory and Methodology; Audiovisual Translation; Mother Tongues and Translation (Spanish-Catalan); and Multilingualism and Translation. She is the author of Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes (1999), and Teoria i pràctica de la traducció. Espanyol-català (2001, with E. Monzó); she is the editor of La traducción en los medios audiovisuales (2001, with F. Chaume) and the guest editor of Audiovisual Translation. International Journal of Translation (2011). She is also editor of Multidisciplinarity in Audiovisual Translation (2012, with P. Orero and E. di Giovanni). 

  She was founding member of MonTI-Monographs in Translation and Interpreting and she is still member of the Editorial Board. She is member of the Research group ECPC. Equipo de Corpus Comparables y Paralelos de Discursos Parlamentarios Europeos, coordinated by María Calzada Pérez. She is member of the Research Project EACT. Evaluación en la adquisición de la competencia traductora, directed by Amparo Hurtado Albir (http://pagines.uab.cat/eact/es)

  She was the Dean of the Faculty of Human and Social Sciences (Universitat Jaume I, Spain) since 2011 till 2018. She curated the exhibition "FCHS i Castelló; 20 anys junts" (2012); and also the exhibition "Universitat Jaume I de Castelló. 25 anys de realitats" (2017). She is the editor of  La investigació en Ciències Humanes i Socials (2013), and the author of Universitat Jaume I de Castelló. 25 anys de realitats (2017).

  As a member of the Fundació Germà Colón she curated the exhibition "Fundació Germà Colón, 15 anys al servei de la investigació" (2018). She is the co-editor of Homenatge a Germà Colón Domènech: Labor Omnia Improbus Vincit (2014, with Ll. Gimeno) and Poesia actual. Vivències i art (2017, with G. Colón i S. Fortuño).

  She has coordinated the content about language and translation of Llibre d'estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (2017). She is member of the Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (2019).


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  SBA001 - Enfocaments Teòrics en els Estudis de Traducció Màster Universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 2013)
  SBK002 - Teories de la Traducció i de la Interpretació Aplicades a la Investigació Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)
  SBK013 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)
  TI0937 - Traducció C (Francès)-A1 (Català) (I) Grau en Traducció i Interpretació
  TI0983 - Trabajo de Final de Grado Grado en Traducción e Interpretación  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Communicative language teaching: Is there a place for L1 in L2 learning?: A case study in Spain and Norway
  • Alicia Chabert Ull, Rosa María Agost Canós. EUROPEAN JOURNAL OF LANGUAGE POLICY. Num. 1. Vol. 12. pp. 55-83. 2020. Científic.

  • El Libre d'estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i el llenguatge no sexista: quan les paraules acompanyen les imatges... naturalment
  • Rosa María Agost Canós. TERMINALIA. Num. 19. pp. 48-51. 2019. Científic.

  • Análisis empírico de la contribución de la Traductología a la formación de traductores: de las preconcepciones a la valoración fundamentada
  • Rosa María Agost Canós, María del Pilar Ordóñez López. HERMENEUS. REVISTA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. Num. 20. pp. 57-85. 2018. Docent.

  • Literatura traducida, garante de la diversidad lingüística y cultural: un viaje de ida y vuelta
  • Rosa María Agost Canós. LLETRES ASTURIANES. Num. 117. pp. 39-61. 2017. Científic.

  • Translation Studies and the mirage of a lingua franca
  • Rosa María Agost Canós. PERSPECTIVES - STUDIES IN TRANSLATION THEORY AND PRACTICE. Num. 2. Vol. 23 . pp. 249-264. 2015. Científic.

  • Translation theory Myths, prejudices and realities
  • Rosa María Agost Canós, María del Pilar Ordóñez López. BABEL. Num. 3. Vol. 61 . pp. 361-380. 2015. Científic.

  • Cervantisme català i traducció: anàlisi d'adaptacions infantils i juvenils
  • Rosa María Agost Canós. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 54. pp. 105-138. 2013. Científic.

  • Llibertat, temps i paraula: les claus per a passar de la cuina a la reflexió sobre cultura gastronòmica i gènere
  • Rosa María Agost Canós. DOSSIERS FEMINISTES. Vol. 16 . pp. 5-9. 2012. Científic.

  • Multidisciplinarity in Audiovisual translation
  • Elena Di Giovanni, Pilar Orero, Rosa María Agost Canós. MONOGRAFÍAS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. Num. 4. pp. 9-22. 2012. Científic.

  • Audiovisual Trnslation: A complex and Unstable Field of Research at the Service of All
  • Rosa María Agost Canós. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSLATION. Num. 2,. Vol. 23 . pp. 8-14. 2011. Científic.

  • Enseñar la teoría de la traducción: diseño de competencias y explotación de recursos pedagógicos
  • Rosa María Agost Canós. QUADERNS - REVISTA DE TRADUCCIÓ. Num. 15. pp. 137-152. 2008. Científic.

  • El concepto de equivalencia traductora: perspectiva histórica
  • Rosa María Agost Canós. REVISTA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y LENGUAS MODERNAS. Num. 10. pp. 75-86. 2007. Científic.

  • La traducción de la publicidad televisiva: la globalización, catalizadora de cambios en la estrategia traductora
  • Rosa María Agost Canós. LINGUISTICA ANTVERPIENSIA NEW SERIES THEMES IN TRANSLATION STUDIES. Num. 6. pp. 295-314. 2007. Científic.

  • Traductología actual: nuevas formas de abordar la relación entre original y traducción
  • Rosa María Agost Canós. REVISTA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y LENGUAS MODERNAS. Num. 10. pp. 87-102. 2007. Científic.

  • Original text versus Translation: a Historical Love-Hate Relaltionship
  • Rosa María Agost Canós. TRANSLATION WATCH QUARTERLY. Num. 4. Vol. 3 . pp. 7-88. 2007. Científic.

  • Studyingt the Norms in Audiovisual Translation: a Challenge for Researchers
  • Rosa María Agost Canós. REVISTA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y LENGUAS MODERNAS. Num. 9. pp. 123-133. 2006. Científic.

  • Mètodes de traducció: les versions intermèdies
  • Rosa María Agost Canós, Joan Rafael Ramos. QUADERNS DE FILOLOGIA. ESTUDIS LITERARIS. Num. 1. pp. 1-17. 2002. Científic.

  • Traducción, ideología y norma: entre la institución y el destinatario
  • Rosa María Agost Canós. TRANS. REVISTA DE TRADUCTOLOGÍA. Num. 5. Vol. 2001 . pp. 127-142. 2001. Científic.

  • La importancia de la variació lingüística en la traducció
  • Rosa María Agost Canós. QUADERNS - REVISTA DE TRADUCCIÓ. Num. 2. pp. 83-95. 1998. Científic.

  Llibres


  • Traductologie, terminologie et traduction
  • Rosa María Agost Canós, David Ar Rouz. 2021. Edició. Científic. ISBN 9782406112235. Paris (França). Ed. Garnier.

  • La vida i el món de Sant Vicent Ferrer.Religió i societat en l’Europa baixmedieval de Philip Daileader
  • Rosa María Agost Canós. 2019. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788448263416. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València; Acadèmia Valenciana de la Lllengua.

  • Poesia actual: vivències i art
  • Germà Colón Domènech, Rosa María Agost Canós, Santiago Fortuño Llorens. 2017. Edició. Científic. ISBN 9788416546367. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Homenatge a Germà Colón Domènech: Labor Omnia Improbus Vincit
  • Rosa María Agost Canós, Lluís Gimeno Betí. 2014. Edició. Científic. ISBN 9788415444541. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Investigació en Ciències Humanes i Socials.( XV Jornadas de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales)
  • Rosa María Agost Canós. 2013. Edició. Científic. ISBN 9788480219594. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Descodificando el universo
  • Rosa María Agost Canós. 2009. Traducció sense aparell crític. Científic. ISBN 9788496720817. Pontevedra. Ed. Ellago Ediciones.

  • Saberes indígenas. Estudio sobre los tibetanos, los navajo y los aborígenes australianos
  • Rosa María Agost Canós. 2007. Traducció sense aparell crític. Científic. ISBN 9788496720169. Castelló. Ed. Ellago Ediciones.

  • La traducción en los medios audiovisuales
  • Rosa María Agost Canós, Federico Chaume Varela. 2001. Edició. Científic. ISBN 8480213213. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Teoria i pràctica de la traducció general. Espanyol-català
  • Rosa María Agost Canós, Esther Monzó Nebot. 2001. Autoria. Científic. ISBN 848021337X. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes
  • Rosa María Agost Canós. 1999. Autoria. Científic. ISBN 8434428385. Barcelona. Ed. Ariel.

  • La traducció audiovisual: el doblatge (publicación en microficha)
  • Rosa María Agost Canós. 1997. Autoria. Científic. ISBN 8480211415. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • La enseñanza de la traducción
  • Anabel Borja Albi, Federico Chaume Varela, Isabel García Izquierdo, Joan Manuel Verdegal Cerezo, Rosa María Agost Canós, Silvia Gamero Pérez. 1996. Autoria. Docent. ISBN 8480210788. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Cuando el doblaje es mucho más que palabras, voces e imágenes. Un análisis desde la sororidad
  • Rosa María Agost Canós. Mujeres en la traducción audiovisual. Perspectivas desde el mundo académico y el profesional. Madrid (Espanya). Ed. Editorial Sindéresis. 2021. ISBN 9788418206801. Científic.

  • Les liaisons avantageuses entre les traducteurs et la terminologie
  • Rosa María Agost Canós. Traductologie, terminologie et traduction. Paris (França). Ed. Garnier. 2021. ISBN 9782406112235. Científic.

  • Introducció
  • Rosa María Agost Canós, David Ar Rouz. Traductologie, terminologie et traduction. Paris (França). Ed. Garnier. 2021. ISBN 9782406112235. Científic.

  • Traductología y traducción audiovisual: el paso del estudio de las normas a la elaboración de un libro de estilo
  • Rosa María Agost Canós. Cartografía de la traducción, la interpretación y las industrias de la lengua. Granada (Espanya). Ed. Comares. 2018. ISBN 9788490456316. Científic.

  • Introducció: El camins de la poesia actual: veus plurals, paraules sense límits
  • Rosa María Agost Canós, Santiago Fortuño Llorens. Poesia actual: vivències i art. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2017. ISBN 9788416546367. Científic.

  • La traducció literària en la societat contemporània i la teoria de la relativitat
  • Rosa María Agost Canós. La traducció literària: estudis sobre la traducció i la literatura valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Acadèmia Valenciana de la Llengua. 2017. ISBN 9788448262006. Científic.

  • Traducció audiovisual: reflex de la variació o model lingüístic
  • Rosa María Agost Canós. Mitjans de comunicació i traducció. Realitat i interpretació. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2016. ISBN 9788416356423. Científic.

  • El concepto de equivalencia traductora: perspectiva histórica
  • Rosa María Agost Canós. En torno a la traducción. Lima (Perú). Ed. Universidad Ricardo Palma. 2014. ISBN 9786124575846. Científic.

  • An Empirical Study of Students' Views on Theoretical Subjects: The Role of Theory in Translation Degrees at Spanish Universities
  • María del Pilar Ordóñez López, Rosa María Agost Canós. Handbook of Research on Teaching Methods in Language, Translation and Interpretation. Hershey, PA, USA. Ed. IGI Global. 2014. ISBN 9781466666153. Científic.

  • De Castelló a Basilea: un món i una vida de paraules
  • Rosa María Agost Canós, Lluís Gimeno Betí. Homenatge a Germà Colón Domènech: Labor Omnia Improbus Vincit. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2014. ISBN 9788415444541. Científic.

  • L’aula virtual com a eix d’un enfocament constructivista de l’ensenyament-aprenentatge de la traducció
  • María Dolores Oltra Ripoll, Immaculada Notari, Rosa María Agost Canós. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • E-teaching Translation Theory: A Proposal to encourage Learning Autonomy.
  • María Calzada Pérez, Rosa María Agost Canós. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Audiovisual Translation at (the learner's) hand: Video Resources and Databases as a Basic Toolkit for Translator Trainees
  • Rosa María Agost Canós. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Creativitat com a innovació educativa a l’aula de traducció general anglès-espanyol i de traducció audiovisual: el teatre com a instrument pedagògic.
  • Federico Chaume Varela, María Calzada Pérez, Rosa María Agost Canós. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Investigación descriptiva en traducción audiovisual: el estudio de las normas
  • Rosa María Agost Canós. La traducción audiovisual. Investigación, enseñanza y profesión. Granada. Ed. Comares. 2005. ISBN 8484449963. Científic.

  • Competencia traductora y objetivos de aprendizaje: la cultura, punto de partida
  • Rosa María Agost Canós. Estudios sobre traducción: teoría, didáctica, profesión. Vigo. Ed. Universidade de Vigo. 2005. ISBN 8481582905. Científic.

  • Translation in bilingual contexts Different norms in dubbing translation
  • Rosa María Agost Canós. Topics in Audiovisual Translation. Amsterdam / Philadelphia. Ed. John Benjamins. 2004. ISBN 9027216622. Científic.

  • Horizontes cercanos: la consolidación académica de la traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela, Rosa María Agost Canós. La traducción en los medios audiovisuales. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213213. Científic.

  • La traducción audiovisual como itinerario de especialización en la formación de traductores
  • Rosa María Agost Canós. Transvases culturales: Literatura, Cine y Traducción. Vitoria. Ed. Universidad del País Vasco. 2000. ISBN 8483733560. Docent.

  • Traducción y diversidad de lenguas
  • Rosa María Agost Canós. Traducción subordinada I: El doblaje. Vigo. Ed. Universidade de Vigo. 2000. ISBN 8481581674. Científic.

  • La traducción audiovisual
  • Amparo Hurtado Albir, Federico Chaume Varela, Rosa María Agost Canós. Enseñar a traducir. Objetivos de aprendizaje y metodología en la formación de traductores e intérpretes. Madrid. Ed. Edelsa. 1999. ISBN 8477113580. Docent.

  • Serialitat i traducció
  • Rosa María Agost Canós. Cuerpos en serie. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 1999. ISBN 8480212942. Científic.

  • Los géneros de la traducción para el doblaje
  • Rosa María Agost Canós. Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes. Barcelona. Ed. Ariel. 1999. ISBN 8434428385. Científic.

  • Traducció i intertextualitat: el cas del doblatge
  • Rosa María Agost Canós. Intertextualitat i recepció. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 1998. ISBN 8480212381. Docent.

  • Diversitat tipològica i traducció audiovisual
  • Rosa María Agost Canós. La diversitat discursiva. Castelló, Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 1997. ISBN 8480211814. Docent.

  • El paper de la traducció audivisual en la conformació de l'estàndard oral català
  • Rosa María Agost Canós. Estudios de Lingüística Aplicada. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 1997. ISBN 8480211172. Docent.

  • La traducció per al doblatge: a la recerca de l'equilibri entre oralitat i escriptura
  • Rosa María Agost Canós. Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics. Sobre l'oral i l'escrit. València. Ed. Universitat de València. 1997. ISBN 8437033063. Científic.

  Ponències a congressos


  • La traducció audiovisual en el nou espai de comunicació en català: el cas d'À punt
  • Rosa María Agost Canós, Adrià Castells. 9º Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI) Traslatum nostrum - El mestizaje desde el Mediterráneo. Alicante (Espanya). 23-01-2019. Científic. 2019.

  • La traductología a ojos del alumnado: una aproximación cualitativa
  • Rosa María Agost Canós, María del Pilar Ordóñez López. 9º Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI) Traslatum nostrum - El mestizaje desde el Mediterráneo. Alicante (Espanya). 23-01-2019. Científic. 2019.

  • La traducció i els mitjans audiovisuals: entre la norma i l'ús,i viceversa
  • Rosa María Agost Canós. XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Bucarest (Romania). 02-07-2018. Científic. 2018.

  • Teaching Theory in Applied Degrees: A Critical Examination of Curricular Design for Translation Theory Subjects in Comparison with the Students' Expectations
  • María del Pilar Ordóñez López, Rosa María Agost Canós. HEAd'17. 3rd International Conference on Higher Education Advances . València (Espanya). 21-06-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490485903.

  • Panoràmica sobre els models lingüístics dels mitjans audiovisuals.
  • Rosa María Agost Canós. Jornada sobre els models lingüístics de la comunicació audiovisual: El valencià de la futura RTVV: reptes i oportunitats.. València (Espanya). 19-05-2017. Científic. 2017.

  • Quelle terminologie pour qui ? Les liasons avantageuses entre les traducteurs et la terminologie
  • Rosa María Agost Canós. 1er Congrès Mondial de Traductologie. Paris (França). 10-04-2017. Científic. 2017.

  • Des vieux préjugés, de nouveaux défis : la traductologie comme espace d'interaction entre les études de traduction et la profession
  • Rosa María Agost Canós, María del Pilar Ordóñez López. 1er Congrès Mondial de Traductologie. Paris (França). 10-04-2017. Científic. 2017.

  • Superando prejuicios, aceptando nuevos retos: los estudios de traduccion y la profesión
  • Rosa María Agost Canós, María del Pilar Ordóñez López. 8º Congreso Inernacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI 8). Alcalá de Henares (Espanya). 08-03-2017. Docent. 2017.

  • Literatura traducida, garante de la diversidad lingúística y cultural: un viaje de ida y vuelta
  • Rosa María Agost Canós. XXXV Xornaes Internacionales d'Estudiu. Oviedo (Espanya). 08-11-2016. Científic. 2016.

  • Revisión crítica del planteamiento curricular de las materias teóricas desde la visicón del alumnado. Puentes entre la Traductologia y el aula
  • Rosa María Agost Canós, María del Pilar Ordóñez López. III Congrés Internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció. Barcelona (Espanya). 07-07-2016. Científic. 2016.

  • Recepción de las asignaturas teóricas en Traducción e Interpretación: análisis empírico
  • Rosa María Agost Canós, María del Pilar Ordóñez López. VII Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI). Málaga (Espanya). 29-01-2015. Científic. 2015.

  • Estudio empírico sobre la recepción de la Traductología en el contexto universitario español
  • Rosa María Agost Canós, María del Pilar Ordóñez López. II Congreso Internacional sobre investigación en Didáctica de la traducción (didTRAC·PACTE 2014). Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya). 08-07-2014. Científic. 2014.

  • Ils ne sont pas si réticents qu¿on le croit: Analyse empirique de la réception de la théorie de la traduction
  • Rosa María Agost Canós, María del Pilar Ordóñez López. 3 Colloque International de traductologie et de traduction, Enseigner et apprendre à <>. Centre d´Études ISTTRAROM-Translationes, Université de l'Ouest de Timisoara (Romania). 22-05-2014. Docent. 2014.

  • Introducció: Sapere aude: la investigació en Ciències Humanes i Socials, base del veritable coneixement
  • Rosa María Agost Canós. XV Jornadas de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales. Castelló (Espanya). 12-05-2010. Científic. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219594.

  • La traducció per al doblatge: una eina de mediació cultural. Noves propostes didàctiques per a l'ensenyament de la traducció per al doblatge en la combinació lingüística anglès-espanyol
  • María Dolores Oltra Ripoll, Rosa María Agost Canós. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Investigar en Ciències Humanes i Socials a la Universitat Jaume I: Un projecte consolidat
  • Rosa María Agost Canós. Quinzenes Jornades de Foment de la Investigació. Castelló (Espanya). 10-05-2010. Científic. 2010. ISSN 1139-5486.

  • La teoría de la traducció i l'ensenyament a distància: una proposta per a fomentar l'aprenentatge autònom
  • Rosa María Agost Canós, N.Marín. El disseny dels plans d'estudi en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Universitat Jaume I. 01-05-2007. Docent. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216258.

  • La traducció audiovisual a l'abast de l'estudiantat: creació i explitació de recursos per a l'aula virtual
  • Rosa María Agost Canós. El disseny dels plans d'estudi en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Universitat Jaume I. 01-05-2007. Docent. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216258.

  • Didáctica de la traductología: competencias y recursos pedagógicos
  • Rosa María Agost Canós. VI Jornada de millora educativa i V Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I-Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europe d'Educació Superior. Universitat Jaume I. 01-05-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Aspectos generales de la traducción para el doblaje
  • Rosa María Agost Canós. !Doble o nada! Actas de las primeras y Segundas Jornadas sobre Doblaje y subtitulación. Alicante (Espanya). 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 8479086122.

  • Visibilitat i invisibilitat en el doblatge: el misteri de qui diu què
  • Rosa María Agost Canós. II Jornades per a la Cooperació en l'estandarització Lingüística. Barcelona. 29-11-2001. Científic. 2001. Ed. Institut d'Estudis Catalans. ISBN 8472836460.

  • Hacia un enfoque cognitivo-constructivista de la didáctica de la traducción
  • Rosa María Agost Canós. III Congreso Internacional de Transvases culturales: Literatura, Cine y Traducción. Vitoria. 01-06-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 8483733560.

  • Diversidad cultural y traducción
  • Rosa María Agost Canós. Actas del Congreso Interpretar y traducir textos de las culturas hispánicas. Forlì. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna (CLUEB). ISBN 884911706X.

  • Un modelo de análisis de la traducción para el doblaje basado en las dimensiones del contexto
  • Rosa María Agost Canós. II Estudios sobre traducción e interpretación. Actas de las II Jornadas Internacionales de Traducción e Interpretación. Málaga. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Diputación de Málaga. ISBN 8477852553.

  • Dimensió comunicativa i traducció: el cas del doblatge
  • Rosa María Agost Canós, Isabel García Izquierdo. Actes del III Congrés Internacional sobre Traducció. Bellaterra, Barcelona (Espanya). 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN 8449012309.

  • La formación de traductores
  • María Luisa Masía Canuto, Justine Ursula Brehm Cripps, Pilar Civera García, Amparo Hurtado Albir, Silvia Gamero Pérez, Anabel Borja Albi, Joan Manuel Verdegal Cerezo, Rosa María Agost Canós, María Amparo Jiménez Ivars, Brendan De Bordons. XIII Congreso Nacional de AESLA: Estudios de lingüística Aplicada. Castelló de la Plana. 24-04-1995. Científic. 1997. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480211172.

  • El registre col.loquial i el doblatge
  • Rosa María Agost Canós, Isabel García Izquierdo. Actes II Congrés Internacional sobre traducció. Bellaterra, Barcelona (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN 8449010616.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Modalités d'évaluation
  • Rosa María Agost Canós. Université de Perpignan via Domitia (França). 11-12-2017.

  • Traduir per al doblatge, una qüestió de fidelitat
  • Rosa María Agost Canós. Universitat Rovira i Virgili (Espanya). 03-04-2017.

  • La traducción audiovisual: retos y desafios profesionales
  • Rosa María Agost Canós. Universitat d'Alacant. 17-05-2016.

  • Aspectos profesionales de la traducción audiovisual: entre el aula y la pantalla
  • Rosa María Agost Canós. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 05-04-2016.

  • Introducción a la traducción audiovisual
  • Rosa María Agost Canós. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 04-04-2016.

  • Una pantalla, dos pantallas, tres pantallas: qué traducir, cómo investigar
  • Rosa María Agost Canós. Universidade de Vigo (Espanya). 21-09-2012.

  • El tripartit de la traducci´ publicitària: llengua, economia i cultura.
  • Rosa María Agost Canós. Universitat d'Alacant. 10-03-2010.

  • Variación lingüística y traducción audiovisual
  • Rosa María Agost Canós. Universidade de Vigo (Espanya). 20-05-2008.

  • Traduir els registres i els dialectes: a la recera del somni de l'equivalència.
  • Rosa María Agost Canós. Universitat d'Alacant. 14-12-2007.

  Comités de congresos


  • Rosa María Agost Canós. L'apprenant en langues et dans les métiers de la traduction : source d'interrogations et de perspectives. Rennes (França). 31-01-2019. Científic.

  • Rosa María Agost Canós, Federico Chaume Varela, José Manuel Marco Borillo. 9º Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI9): Translatum nostrum - El mestizaje desde el Mediterráneo . Alacant (Espanya). 23-01-2019. Científic.

  • Rosa María Agost Canós, Rafael Ballester Arnal, Eva Cifre Gallego, María de las Mercedes Correa Sanz, José Joaquin Gual Arnau, Rafael Lapiedra Alcamí, Adoración Sales Salvador, María José Senent Vidal. III Congrés Investigació i Gènere a la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 10-05-2018. Científic.

  • Adoración Sales Salvador, Marta Renau Michavila, Ulrike Oster, Francisco José Raga Gimeno, Heike Anna Berta Margarete Van Lawick Brozio, Kim Schulte, Josep Roderic Guzmán Pitarch, Rosa María Agost Canós, Pilar Ezpeleta Piorno, Esther Monzó Nebot, Anna Marzà Ibàñez, María del Carmen Lázaro Guillamón, Catalina Vidales Rodríguez, Andrea Planchadell Gargallo, Irene De Higes Andino. XI Jornades Internacionals de Traducció i Interpretació: Les llengües minoritzades en l'ordre postmonolingüe. Castelló de la Plana (Espanya). 10-05-2017. Científic.

  • Rosa María Agost Canós. 8º Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI 8). Alcalá de Henares (Espanya). 08-03-2017. Científic.

  • Rosa María Agost Canós, Eva Breva Franch, María Jesús Blasco Mayor, Vicente Alberto Querol Vicente, Maria Medina Vicent, Teresa Sorolla Romero. XXI Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I Castelló (Espanya). 18-11-2016. Científic.

  • Rosa María Agost Canós, Eva Breva Franch, Vicente Alberto Querol Vicente, Maria Medina Vicent, Teresa Sorolla Romero. XX Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. FCH-Universitat Jaume I (Espanya). 03-12-2015. Científic.

  • Joaquín Beltrán Arandes, María Ripollés Meliá, Rosa María Agost Canós, Arecia Aguirre García-Carpintero, Belén Altava Benito, Rafael Ballester Arnal, Iván José Barreda Tarrazona, Montserrat Boronat Navarro, Andreu Casero Ripollés, María Isabel Castillo Catalán, Miguel Chover Selles, Eladio Joaquin Collado Boira, Eva Cifre Gallego, Paula Escobedo Peiro, María Mercedes Fernández Alonso, Antonio Fernández Hernández, Miguel Angel Fortea Bagán, Antonio Gallardo Izquierdo, Pedro García Sevilla, Florenci Vicent González Adelantado, María Pilar Jara Jiménez, Rafael Lapiedra Alcamí, María Odet Moliner García, María Luisa Nieto Soria, Marta Oller Rubert, Francisco Palmero Cantero, Ana María Piquer Vicent, Angel Miguel Pitarch Roig, Soledad Quero Castellano, María Paola Ruiz Bernardo, Enrique Javier Sánchez Vilches, Amelia Simó Vidal, Juan Andrés Traver Martí. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 12-11-2015. Docent.

  • Vicente José Benet Ferrando, Eloísa Fernanda Nos Aldás, María José Gámez Fuentes, María Lidón Moliner Miravet, Andrea Francisco Amat, Luis Amador Iranzo Montés, Salvador Segui Cosme, Alex Iván Arévalo Salinas, Rosa María Agost Canós, María Auxiliadora Sales Ciges, Andreu Casero Ripollés, Jorge Adell Segura, Antonio Grandío Botella, Rosa Ana Peris Pichastor, Irene Comins Mingol, Sonia París Albert, Francisco José Raga Gimeno, Vicente Sanz Rozalén, Hugo Doménech Fabregat, Roberto Arnau Roselló, Pablo López Rabadán, Ramón Andrés Feenstra, Marta Martín Núñez, Alberto Cabedo Mas, María del Carmen Lázaro Guillamón, Tomás Segarra Arnau, Maria Lozano Estivalis, María Odet Moliner García, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, Alessandra Farné. Congreso Internacional de Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social (#comunicambio 2015). Univeristat Jaume I de Castelló (Espanya). 20-05-2015. Científic.

  • Rosa María Agost Canós, María Jesús Blasco Mayor, Pilar Ezpeleta Piorno, José Manuel Marco Borillo. VII Encuentro Universitario-Profesional de la Traducción Literaria: El Ojo de Polisemo. Universitat Jaume I (Espanya). 07-05-2015. Científic.

  • Rosa María Agost Canós, Eva Breva Franch, Vicente Alberto Querol Vicente, Maria Medina Vicent, Teresa Sorolla Romero. XIX Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló (Espanya). 28-11-2014. Científic.

  • Rosa María Agost Canós. I Congreso Investigació i Gènere. Universitat Jaume I (Espanya). 08-05-2014. Científic.

  • Aurelia Bengochea Morancho, Rosa María Agost Canós, Iolanda Bernabé Muñoz, Amelia Simó Vidal, Joaquín Beltrán Arandes, Miguel Cerezo García, Iván José Barreda Tarrazona, Jaume Gual Ortí, María Isabel Castillo Catalán, Ramón Alberto Mollineda Cardenas, Vicente Aragó Manzana, Patricia Salazar Campillo, Ana María Piquer Vicent, Miguel Angel Fortea Bagán. IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "El futuro de los títulos universitarios". Universitat Jaume I. 08-07-2013. Docent.

  • Rosa María Agost Canós. XXI Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Barcelona (Espanya). 02-03-2013. Científic.

  • Santiago Fortuño Llorens, María Jesús Blasco Mayor, Sonia Reverter Bañón, Eva Breva Franch, María Paola Ruiz Bernardo, Rosa María Agost Canós, Maria Medina Vicent. XVII Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I (Espanya). 30-11-2012. Científic.

  • José María Peñalver Vilar, Rosa María Agost Canós, Miguel Salvador Bauzà, Roberto Jose García Antolin, Iolanda Bernabé Muñoz, Antonio Ripollés Mansilla, Alberto Cabedo Mas, Joaquín Ortells Agramunt, María Amparo Porta Navarro, Santiago Pérez Aldeguer, María del Carmen Pellicer España, Paloma Palau Pellicer. I Jornadas de Formación Docente del Profesorado Universitario: La Educación artística en el grado en Maestro de Educación Primaria e Infantil. FCHS Universitat Jaume I. 23-10-2012. Docent.

  • Rosa María Agost Canós. 30 anys de l'Estatut i les seues implicacions: present i futur. Universitat Jaume I (Espanya). 10-10-2012. Científic.

  • Rosa María Agost Canós. XVI Jornades de Foment de la Investigació. Universitat Jaume I (Espanya). 18-11-2011. Científic.

  • Rosa María Agost Canós. XV Jornades de Foment a la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I. 10-05-2010. Científic.

  • Rosa María Agost Canós. XVIII Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Vilanova i la Geltrú. 06-03-2010. Científic.

  • Rosa María Agost Canós. New Trends in Language Teaching & Translation Studies. In Honour of John Sinclair. Granada. 22-09-2009. Científic.

  • Rosa María Agost Canós. XVII Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Vilanova i la Geltrú. 07-03-2009. Científic.

  • Rosa María Agost Canós. I Jornadas de Formación docente del profesorado universitario. Universitat Jaume I. 23-10-2008. Docent.

  • Rosa María Agost Canós. XVI Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Vilanova i la Geltrú. 01-03-2008. Científic.

  • Anabel Borja Albi, Esther Monzó Nebot, Rosa María Agost Canós, Federico Chaume Varela, Isabel García Izquierdo, José Manuel Marco Borillo, María José Seguí Cosme. VII Jornadas Internacionales sobre la Traducción. Universitat Jaume I. 13-11-2003. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Rosa María Agost Canós. 2021 ANUARIO DE INVESTIGACION EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL.

  • Rosa María Agost Canós. 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTILINGUALISM.

  • Rosa María Agost Canós. 2020 REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA (RESLA).

  • Rosa María Agost Canós. 2020 SENDEBAR.

  • Rosa María Agost Canós. 2020 LLETRES ASTURIANES.

  • Rosa María Agost Canós. 2019 SENDEBAR.

  • Rosa María Agost Canós. 2019 MONOGRAFÍAS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN.

  • Rosa María Agost Canós. 2019 HERMENEUS. REVISTA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN.

  • Rosa María Agost Canós. 2018 SENDEBAR.

  • Rosa María Agost Canós. 2018 REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA (RESLA).

  • Rosa María Agost Canós. 2017 HERMENEUS. REVISTA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN.

  • Rosa María Agost Canós. 2016 PERSPECTIVES - STUDIES IN TRANSLATION THEORY AND PRACTICE.

  • Rosa María Agost Canós. 2016 SENDEBAR (EN LINEA).

  • Rosa María Agost Canós. 2015 PERSPECTIVES - STUDIES IN TRANSLATION THEORY AND PRACTICE.

  • Rosa María Agost Canós. 2014 ANUARI TRILCAT.

  • Rosa María Agost Canós. 2014 SENDEBAR.

  • Rosa María Agost Canós. 2013 SENDEBAR.

  • Rosa María Agost Canós. 2012 SENDEBAR.

  • Rosa María Agost Canós. 2012 TERMINALIA.

  • Rosa María Agost Canós. 2011 PERSPECTIVES - STUDIES IN TRANSLATION THEORY AND PRACTICE.

  • Rosa María Agost Canós. 2011 INTERPRETER AND TRANSLATOR TRAINER.

  • Rosa María Agost Canós. 2008 MISCELANEA.

  • Rosa María Agost Canós. 2007 MISCELANEA.

  Exposicions d'art


  • Rosa María Agost Canós. Facultat de Ciències Humanes i Socials. 29-09-2011. Institucional. Individual. 2011.

  Edició de monogràfic


  • Multidisciplinarity in Audiovisual Translation
  • Rosa María Agost Canós, Pilar Orero, Elena di Giovanni. 2012. Científic. ISSN 1889-4178.

  • Audiovisual Translation. International Journal of Translation (Volumen monográfico)
  • Rosa María Agost Canós. 2011. Científic. ISSN 0970-9819.

  Comité revistes científiques


  • Equipo editorial
  • Rosa María Agost Canós, Joan Manuel Verdegal Cerezo. MONOGRAFÍAS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. 2017. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1889-4178.