UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

SCHULTE , KIM
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Traducció i Comunicació - Traducció i Interpretació
 • Vicedegà/ana de facultat
 • Membre del grup d'investigació Sociolingüística
 • HC2314DD - (964 729743)
 • kschulte@uji.es
 • Ressenya Personal

  Kim Schulte, M.A., M.Phil., PhD (Cantab.), FHEA, és professor titular en el Departament de Traducció i Comunicació, així com vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, a la Universitat Jaume I de Castelló. Llicenciat i Doctor en Llengües Modernes i Lingüística per la Universitat de Cambridge, va realitzar els seus estudis en la Universitat de Cambridge, la Universitat de Salamanca i la Universitat de Bucarest.

  Ha sigut professor en la Universitat de Cambridge, la Universitat de Exeter (Professor Titular) i la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de l'any 2012, és professor en la Universitat Jaume I, on imparteix assignatures de traducció i lingüística.

  Una part important de la seua recerca se centra en l'estudi diacrònic basat en corpus de les llengües romàniques, especialment l'espanyol, el portuguès i el romanès. Ha investigat l'aparició i difusió dels infinitius adverbials i l'evolució de les perífrasis modals, analitzant corpus històrics per a indagar sobre les causes dels canvis en l'ús d'aquestes construccions al llarg dels segles.

  Una altra de les seues línies de recerca principals és l'efecte del contacte lingüístic en l'estructura lingüística; ha publicat sobre els canvis morfològics, fonològics i lèxics provocats pel contacte lingüístic en romanès, i ha realitzat treball de camp per a identificar patrons de transferència estructural entre tres llengües romàniques (castellà, català i romanès) en una situació de contacte complexa. Aquesta línia de recerca vincula el canvi lingüístic amb la traducció, atès que la transferència d'estructures s'inicia necessàriament amb una traducció parcial ad hoc (calc).

  El professor Schulte ha realitzat estades de recerca en el Departament de Lingüística de l'Institut Max Planck d'Antropologia Evolutiva a Leipzig (Alemanya), així com estades docents en les Universitats de Santiago de Compostel·la i Leipzig. A més, ha sigut examinador extern per a portuguès i espanyol en la Universitat de Portsmouth i  per a romanès i lingüística al University College London. Ha participat en diversos projectes de recerca finançats pel Ministeri, i ha sigut beneficiari del programa de recerca Leverhulme Research Fellowship.

   

  Investigació

   Monografies

   Schulte, Kim. 2007. Prepositional Infinitives in Romance. A usage-based approach to syntactic change. Bern/Oxford: Peter Lang.

   Articles i capítols de llibre

   Schulte, Kim. 2021. “Structural convergence of two Ibero-Romance varieties. The case of colloquial Valencian as the outcome of contact between Catalan and Spanish”, en Convergence and divergence in Ibero-Romance across contact situations and beyond, Renata Enghels, Miriam Bouzouita i Clara Vanderschueren (eds.). Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie 457: 87-113. Berlín: De Gruyter. (ISSN 0084-5396, ISBN 978-3110739657, DOI 10.1515/9783110736250-004)

   Schulte, Kim. 2021. “Romanian Studies. Language and Linguistics”, The Year’s Work in Modern Language Studies 81: 483-502. (ISSN 0084-4152/2222-4297)

   Schulte, Kim. 2021. “How the open collaboration model can provide insights into translation quality: the WIKITRANS project”, en Nuevos retos y perspectivas de la investigación en literatura, lingüística y traducción, Salud Adelaida Flores Borjabad i Rosario Pérez Cabaña (eds.). Madrid: Dykinson, pp. 1893-1909. (ISBN 978-8413773254)

   Schulte, Kim. 2018. “Romance in contact with Romance”, en Manual of Romance Sociolinguistics (Manuals of Romance Linguistics 18), Wendy Ayres-Bennett i Janice Carruthers (eds.), 587-618. Berlín: de Gruyter. (ISBN 978-3110365955, DOI 10.1515/9783110365955-023)

   Schulte, Kim. 2018. “On the position of overt subjects in infinitival clauses in Spanish and Portuguese: pragmatic, semantic and frequency-based motivations”, en Studies in Historical Ibero-Romance Morpho-Syntax, Miriam Bouzouita, Ioanna Sitaridou i Enrique Pato (eds.), Issues in Hispanisc and Lusophone Linguistics 16: 173-194. Amsterdam: John Benjamins. (ISSN 2213-3887, ISBN 978-9027264312, DOI 10.1075/ihll.16.08sch)

   Blas Arroyo, José Luis i Kim Schulte. 2017. “Competing modal periphrases in Spanish between the 16th and the 18th centuries”, Diachronica 34.1, 1-39. (ISSN 0176-4225)

   Schulte, Kim i José Luis Blas Arroyo. 2016. “Entrenchment and frequency effects in the diffusion and replacement of modal periphrases in Spanish: a diachronic variationist analysis”, en Lingüística de corpus y lingüística histórica iberorrománica (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 405), Johannes Kabatek (ed.), 238-269.  Berlín: de Gruyter. (ISSN 0084-5396)

   Schulte, Kim. 2015. “Romanian Studies. Language and Linguistics”, The Year’s Work in Modern Language Studies 75 (2013), 370-390. (ISSN 0084-4152)

   Schulte, Kim 2013. “Romanian Studies. Language and Linguistics”, The Year’s Work in Modern Language Studies 73 (2011), 266-283. (ISSN 0084-4152)

   Schulte, Kim. 2013. “Daco- and Ibero- Romance in contact: on the origin of structural similarities between related languages”, Revue roumaine de linguistique 57.4 (2102), 331-354. (ISSN 0035-3957)

   Schulte, Kim. 2012. “Romanian Studies. Language and Linguistics”, The Year’s Work in Modern Language Studies 72 (2010), 329-341. (ISSN 0084-4152)

   Schulte, Kim Schulte. 2012. “La aparición de nuevas variedades romances: el contacto lingüístico entre rumano, castellano y valenciano en Castellón de la Plana”, en Traducción y (a)culturización en la era global, Catalina Iliescu Gheorghiu (ed.), 119-133. Alicante: Agua Clara.

   Schulte, Kim. 2010. Romanian studies. Language and linguistics”, The Year’s Work in Modern Language Studies 70 (2008), 540-552. (ISSN 0084-4152)

   Schulte, Kim. 2009. “Using non-annotated diachronic corpora: benefits, methods and limitations”, en Diacronía de las lenguas iberorrománicas: nuevas aportaciones desde la lingüística de corpus, Andrés Enrique Arias (ed.), 167-180.  Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.

   Schulte, Kim. 2009. “Loanwords in Romanian”, en Loanwords in the World's Languages: A comparative handbook, Martin Haspelmath i Uri Tadmor (eds.), 230-259. Berlín: De Gruyter Mouton.

   Schulte, Kim. 2008. “Morphology of the eggs, and what it can tell us about Romanian nominal inflection”, en Morphology and Language History (Current Issues in Linguistic Theory, 298), Claire Bowern, Bethwyn Evans i Luisa Miceli (eds.), 329-339.  Amsterdam: John Benjamins. (ISSN 0304-0763)

   Schulte, Kim. 2008. “Romanian Studies: Language”, The Year’s Work in Modern Language Studies 66 (2006), 588-604. (ISSN 0084-4152)

   Schulte, Kim. 2007. “What causes adverbial infinitives to spread? Evidence from Romance”, Language Sciences 29, 512-537. (ISSN 0388-0001)

   Schulte, Kim. 2005. “Vowel centralization in verbs of Slavic origin: Deliberate exploitation of an indigenous sound change?”, en Romance Languages and Linguistic Theory 2003 (Current Issues in Linguistic Theory, 279), Twan Geerts, Ivo van Ginneken i Haike Jacobs (eds.), 311-325. Amsterdam: John Benjamins. (ISSN 0304-0763)

   Schulte, Kim. 2003. “Pragmatic relevance as cause for syntactic change: The emergence of prepositional complementizers in Romance”, en Historical Linguistics 2001 (Current Issues in Linguistic Theory, 237), Barry J. Blake i Kate Burridge (eds.), 377-390. Amsterdam: John Benjamins. (ISSN 0304-0763)

   Actes de congressos

   Martínez Carrasco, Robert, Kim Schulte, María Calzada Pérez. 2021. “Web-based collaboration in translation competence development”, en Universidad, innovación e investigación ante el horizonte 2030, Rosalba Mancinas-Chávez (ed.), p. 1371. Sevilla: Egregius. (ISBN 978-8418167393)

   Schulte, Kim. 2021. “La colaboración abierta como herramienta de aprendizaje en el aula de traducción: El proyecto WIKITRAD”, en Universidad, innovación e investigación ante el horizonte 2030, Rosalba Mancinas-Chávez (ed.), p. 1411. Sevilla: Egregius. (ISBN 978-8418167393)

   Schulte, Kim. 2020. “Crowd-sourced translation as learning tool in the classroom: the educational benefits of open collaboration”, en INTED2020 Proceedings, Luis Gómez Chova, Agustín López Martínez i Ignacio Candel Torres (eds.), 7669-7675. València: IATED. (ISSN 2340-1079, ISBN 978-8409179398, DOI 10.21125/inted.2020)

   Schulte, Kim. 2015. “Spontaneous ‘bad’ translation or a new Ibero-Romance variety? The case of ‘Rumañol’”, en Traducimos desde el sur. Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación, Las Palmas de Gran Canaria, 23-25 de enero de 2013. José Jorge Amigo Extremera (ed.), 351-365. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

   Schulte, Kim. 2006. “What makes a construction attractive? A comparative case study of constructional expansion”, en ICCG4: Proceedings of the Fourth International Conference on Construction Grammar, Tokyo, September 1-3, Seiko Fujii,  Takahiro Morita i Chie Sakuta (eds.), 165-166. Tokio: Universidad de Tokio.

   Schulte, Kim. 2003. “On double standards in sound change: the `Slavic conjugation' in Romanian”, en Proceedings of the XVII International Congress of Linguists, Prague, Czech Republic, July 24-29, 2003, Jiří Mírovský, Anna Kotěšovcová i Eva Hajičová, (eds.), 12 pp. Praga: Facultad de matemática y física de la Universidad Carolina de Praga.

   Bases de dades

   Schulte, Kim, 2017. Data sets for Catalan, Portuguese, Romanian and Spanish, Cognacy in Basic Lexicon Database (CoBL), Cormac Anderson, Paul Heggarty i Matthew Scarborough (eds.). Jena: Max-Planck-Institut für Menscheitsgeschichte.

   Schulte, Kim. 2009. “Romanian Vocabulary” (Data set for Romanian), World Loanword Database, Martin Haspelmath i Uri Tadmor (eds.). Munich: Max Planck Digital Library.

   Ressenyes

   Pană Dindelegan, Gabriela (ed.). 2016. The Syntax of Old Romanian. Oxford: Oxford University Press, en Folia Linguistica Historica 39 (2018).

   Vanderschueren, Clara. 2013. Infinitivo y sujeto en portugués y español: un estudio empírico de los infinitivos adverbiales con sujeto explícito. Berlín/Boston: Walter de Gruyter/Niemeyer (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 377), en Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 13.1 (2015), 242-245.

   Knauer, Gabriele i Bellosta von Colbe, Valeriano (eds.). 2005. Variación sintáctica en español. Un reto para las teorías de la sintaxis. Tübingen: Niemeyer, en The Linguist List 17.383 (2006).

   Ernst, Gerhard et al. (eds.). 2003. Romanische Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen / Histoire linguistique de la Romania. Manuel international d'histoire linguistique de la Romania. Berlín: Walter de Gruyter, en The Linguist List 15.2201 (2004).


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  SBK001 - Metodologia de la Investigació i Elaboració de Tesi en Traducció i Interpretació Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)
  TI0903 - Lingüística Grau en Traducció i Interpretació
  TI0932 - Traducció A1 (Espanyol)-B (Anglès) (I) Grau en Traducció i Interpretació
  TI0972 - Traducció A1 (Espanyol))-B (Anglès) (II) Grau en Traducció i Interpretació
  TI0983 - Trabajo de Final de Grado Grado en Traducción e Interpretación